• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Reinfeldt och pengarna

frtroll1

Hur bär han sig åt, statsminister Fredrik Reinfeldt?

Hur kan han få pengarna att räcka till allting?

Jag tänker naturligtvis på invandringen. Som Jan Tullberg kommer fram till i sin bok ”Låsningen” handlar det där om enorma belopp.  I likhet med tidigare Lars Jansson kommer han fram till ett belopp kring 250 miljarder kronor per år.

Då lär ända långtifrån alla kostnadsposter ha kommit med, eftersom mycket är svårt att få reda på eller omöjligt att sätta en summa för (t ex mänskligt lidande).

inv1951-2013

Säkert är att invandringen har ökat dramatiskt sedan regeringens Reinfeldts tillträde år 2006 – jag gjorde ovanstående uppdatering av ett diagram ur vitboken. Med ökad probleminvandring går också kostnaderna i höjden.

100miljarder

Och Sverige blir ett allt populärare resmål.  Vårt land har nu gått om Malta vad gäller antalet asylsökande per capita, intar en förstaplats i Europa – enligt vad jag kunnat förstå från propagandaprogrammet ”Kodjos kval”.

Utöver invandringen kommer ett antal andra åtaganden i den förmenta godhetens tecken:

• EU (fredsprojektet, du vet)

• SIDA

• FN

• NATO. Till denna senare kategorin kan räknas deltagandet i krigen i Afghanistan och Libyen, samt pengar till rebeller/kuppmakare i Syrien och Ukraina.

För inte länge sedan var det aktuellt med väldigt generösa svenska lån till IMF,  att slussa över till krafter som ansåg sig ha  fordringar att kräva in.

sskulden

statsskulden ökar, trots att vi s.a.s. sålt en del bordssilver genom utförsäljning av statliga företag.

Även kommunerna har växande skulder, möjligen finns även osäkerheter kring fondering av medel till pensioner.

Till detta kommer ca 37  miljarder kr back genom Nuonaffären och 20 bortglömda miljarder för underhåll av tågnätet.

Ovanpå detta ska nu plötsligt vårt militära försvar rustas upp, som svar på krimbornas önskan att tillhöra Ryssland.

krim

Så min undran blir: hur bär sig vår regering åt?

Hur får man pengarna att räcka till allt detta?

Fredrik Reinfeldt framstår som en verklig trollkarl!

frtroll2

PS

Jo, en sak till:

Jag fick just färdig en sammanställning av tidigare fotomontage kring Fredrik Reinfeldt.

Läs mer

Är Fredrik Reinfeldt verkligen helt stabil?

Dagens citat:  Fredrik Reinfeldt

Bilderbergmannen Reinfeldt