• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Euromaidan, A.4.

Om den ryska vitboken

A. FRAM TILL KUPPEN

4. Utländsk inblandning

Här blir listan lång, på politiker från EU-länder som besökt Kiev och agerat politiskt:

lg

• först ut, den 26/11, var talmannen i Litauens parlament, Loreta Grauzhenine – som manade de protesterande att inte släppa sitt krav på associationsavtal med EU.

jk

• den 1/12 den polske riksdagsledamoten Jaroslaw Kaczynski, med en hälsning från Martin Schultz, ordförande i EU-parlamentet.

gw

• den 4/12 kom Tysklands utrikesminister Guido Westerwelle och mötte oppositionsledarna Klitschko och Jatsenjuk.

jsw

• den 7/12 kom den polske EU-parlamentarikern Jace Saryuz-Wolski, med krav på den ukrainska regeringen att upphöra med ”provokationer”, släppa arresterade demonstranter och sluta använda våld.

eb

• tysken Elmar Brok, ordförande i EU-parlamentets utrikeskommitté, krävde frisläppande av Julia Timosjenko ur fängelset.

-

• USA-sändebudet Victoria Nuland fanns i Kiev vid fyra tillfällen, de första två i december, sedan februari och mars. I ett telefonsamtal förordade hon att Yatsenyuk skulle bli ny ukrainsk statsminister. Vid sin sida hade hon USA-ambassadören i Kiev, Jeffrey Payette.

gv

• den 10/12 förklarade den belgiske gruppledaren för liberal-demokrater i EU, Guy Verhofstadt, att medlemmar ur gruppen skulle vara konstant närvarande på Maidan för att stödja den ”pro-europeiska demonstrationen”.

cmjm

• den 15/12 anlände två USA-senatorer – demokraten Chris Murphy och republikanen John McCain, och höll tal där de stödde demonstranternas önskan att ”gå med i Europa”.

pa

• den 25/1 kom en delegation under ledning av vice talman i Litauens parlament, Petras Austrevicius.

jsw2

• den 26/1 kom polacken Jacek Saryusz-Wolski tillbaka igen och  fördömde regimens illegitima användning av våld, deklarerade att den ukrainske presidenten Janukovytj ”förlorat all legitimitet”.

eb2

• den 29/1 kom även tysken Elmar Brok tillbaka igen, krävande att president Janukovytj skulle uppfylla oppositionens krav.

hm

• den 30/1 var fransmannen Henri Malosse, ordförande i EU:s ekonomiska och sociala kommitté på Maidan, utropande ”Länge leve det europeiska Ukraina!” Dagen därpå var han tillbaka, deklarerande ”Vi kommer alltid att vara med er!”

cb

• den svenske utrikesministern Carl Bildt finns inte med i den ryska uppräkningen, men enligt vad Bildt själv uppger på sin blogg i april 2014 hade han under en sjumånarsperiod varit i Kiev vid fem tillfällen. Sedan dess lär ha blivit även en sjätte gång.

Den utländska inblandningen tog sig också uttryck i att USA, tillsammans med Soros Foundation och Nederländerna, finansierade internet-TV-kanalen Hromadsko. Denna stödde opposition och började sända den 21 november 2013 – samma dag som president Janukovytj uppsköt undertecknande av associationsavtalet med EU.

Kuppregeringen erkändes snabbt, av både EU och USA – den 21 respektive 22 februari 2014.

trioTre nöjda kuppmakare:  Oleksandr Turtjynov, talman, ÖB och tillförordnad president, John Kerry, amerikansk utrikesminister och Arsenij Jatsenjuk, ny ukrainsk premiärminister.

Eudromaidan, A.3.

Om den ryska vitboken

A. FRAM TILL KUPPEN

3. Utrustning och taktik

Militanterna på Maidan var inte bara aggressiva och våldsamma. De hade dessutom organisation, taktik och vapen. Många var finansierade, arbetade på uppdrag.

dirigent

a) Finansiering och metoder

USA:s biträdande utrikesminister Victoria Nuland har själv uppgivit siffran 5.000 miljoner dollar, som USA investerat i regimskiftet i Kiev. Där innefattas solden till många av militanterna,  förmedlade genom olika NGO:s (Non-Governmental Organizations).

”The evidence, obtained within the framework of the project on ’Public investigations of the violations of human rights in Ukraine’, implemented by the NGO ’Fund to research problems of democracy’, makes it possible to clearly identify, among the participants of the Euromaidan, the presence of large and permanent groups of militants, numbering up to several thousand people, who organized the attacks, shootings, beatings and killings of law enforcement officers, dissidents (protesters whose political positions did not coincide with that of the Maidan), seizures of public buildings, etc.”

gasmask

b)  Vapen och utrustning

Till sitt förfogande hade militanterna vapen, skyddsutrustning och kommunikationsutrustning. Kvalitén på utrustningen överträffade till stor del vad kravallpolisen kunde disponera.Till vapnen hörde klubbor, stickvapen, kedjor, brandbomber, gatstenar och cylinderbehållare att spruta gas med. I vissa fall även skjutvapen.

”This group was characterized by a high level of provisions with firearms and cold arms, various special gear (grenades, gas, etc.) and radio communication equipment, personal protective equipment (military and official body armor and helmets, shields, knee and elbow pads, masks, respirators, gas masks, etc.), mastery of specific tactical methods of group actions, shift work in the organization of fresh reserves, organization of small-scale production of improvised explosive devices and training of other activists, etc.

Witnesses also reported the high skills of the protesters, who knew how to use irritant poisonous substances, including gases of unknown origin, as well as smoke from burning tires, and smoke bombs. The respirators and equipment of law enforcement officers did not prove to be of much help against these.”

Participants of Euromaidan could very effectively determine the wind direction, and thus they placed sources of gas and smoke in the most advantageous positions, in order to cause the maximum damage.”

”A number of law enforcement officers were poisoned by gases of unknown origin and required hospital treatment.

”All interviewed witnesses point out the good equipment and training of the militants. It is noted that at the beginning of these events, homemade protective equipment was used – sports and construction equipment, bicycle helmets, arm and shin guards. Witnesses noted the characteristics of the militants’ homemade weapons – sticks, cudgels, axes that were upgraded to increase their striking effect by means of welding iron spikes onto them, using pieces of circular saws, domestic axes with larger helves, etc. Widely used were traumatic weapons, air rifles with optical sights, converted pistols, etc. ’Molotov cocktails’ were produced at a sufficiently high level. Special chemical components were added, which by their properties were almost like napalm.”

I skyddsutrustningen ingick hjälmar och gasmasker, sköldar och kängor.

”After the start of the active phase of operations, the militants obtained regular army or special equipment and personal protective equipment (flak jackets, helmets, hard hats).”

TOPSHOTS-UKRAINE-UNREST-POLITICS-EU-RUSSIA

c) Organisation och taktik

Militanterna var den grupp som närvarade konstant på Maidan, jämfört med andra deltagare, som kom och gick.  De var organiserade i grupper, med en person i ledningen för varje. Ett moment var att utnyttja de fredliga demonstranterna som en massa att försvinna i, då polisen gick till motangrepp. Från massan av ”fredliga” fick man också ett moraliskt och psykologiskt stöd. De gav vidare praktiskt understöd, genom att tillverka brandbomber, bryta upp gatstenar, bygga barrikader, sätta eld på bildäck och att provocera polisen.

There were also many peaceful protesters who did not participate in the provocations. Almost all the activists – and this was perfectly developed – right at the moment when the Berkut came forward, immediately dissolved into the crowd.’”

Till taktiken hörde att inte ge polisen någon andrum, utan att genast följa upp en erövrad position med nya angrepp. Man arbetade i skift, var indelade i grupper som avlöste varandra.  Aktionerna var väl koordinerade.

”Another Berkut officer testified: ’The desyatniks and sotniks (leaders of groups of militants consisting of 10 and 100 people respectively) are well trained and well- armed. Each of them had a headset, and they directed their troops against us. When they shot at us, our shields were penetrated as if they were shooting with lead bullets on bovine game. A hole, size of a five-kopeck coin was torn from my comrade’s shield. At the forefront, there were the militants, wearing NATO military uniforms, kneepads, elbow pads, and helmets. Their units worked on the front lines (those who threw the ’Molotov cocktails’). It turned out that about one hundred militants worked actively for a couple of hours, and then another unit came. The first unit fell back to rest. They came at us several times in waves, with good equipment and a certain psychological attitude, very aggressive.”

Till sitt förfogande skulle man enligt den ryska vitboken t.o.m. ha haft till och med en form av drönare, obemannade flygplan, som kunde övervaka gatustriderna och förse stridsledningen med information.

”Ivan, an officer of the Berkut Special Police Force, draws attention to the use of the unmanned aerial vehicles that were used to assist the rebels, ’Twice I saw these drones. The Maidan was under full surveillance.”

 

 

 

Euromaidan, A.2.

Om den ryska vitboken

A. FRAM TILL KUPPEN

2. Olika protestanter

I princip kan skiljas på två typer av protestanter på Maidantorget: fredliga demonstranter och våldsamma militanter. Därutöver vill jag uppmärksamma dels vänsterdemonstranter, dels ryska demonstranter.

fredliga

a) Fredliga demonstranter

Denna grupp utgjorde förmodligen, under hela perioden från den 21 november 2013 fram till maktskiftet den 21 mars 2014, en majoritet av de protesterande.  Med en fortgående radikalisering kunde också många ur denna grupp rekryteras till de mer militanta eller till att hjälpa de  militanta.

Gränsen mellan våldsamma militanter och fredliga demonstranter var  inte klar. Det fanns en symbios i taktiken, såtillvida att militanter efter utfall mot kravallpolisen kunde försvinna in i den stora massan. På så vis fyllde de fredliga demonstranterna en central funktion för att försvåra polisens arbete.

militanter

b) Våldsamma militanter

Även om denna grupp utgjorde en minoritet växte den underhand, framförallt blev den alltmer dominerande. Det var den som satte sin prägel på förloppet.

”According to witnesses, this group was the only one constantly present and most actively operating at the Euromaidan. Witnesses also noted the high level of psychosocial and organizational support this group received from the other participants of Euromaidan: justification of their violent and illegal acts, involvement in the manufacturing of ’Molotov cocktails’ and improvised explosive devices, dismantling of bridges and pavements to obtain stones, delivery of stones to be used against the police, participation in provocative actions, setting fire to the tires, hiding the militants in the total mass of protesters to help them escape from law enforcement agencies, participation in the construction of barricades, etc.”

Först bestod militanterna av anhängare till de tre oppositionspartierna i radan (ukrainska riksdagen):

I. Svoboda

II. Udar

III. Självständighetspartiet

Därutöver fanns ett antal mindre, ofta extremt våldsbenägna, grupperingar. Dessa sammanslöts efterhand och bildade

IV. Högra sektorn

vanster

c) Vänsterdemonstranter

Till en början fanns på Maidantorget även demonstranter med politisk vänsterprofil. De jagades dock bort med bryska eller direkt våldsamma metoder av högermilitanter:

”November 27, 2013. In Kiev, the ultra-radical Pravyi Sektor activists prevented leftist activists to enter the ’Euromaidan’ with their slogans, snatching posters from their hands and forcing them to leave the meeting.

November 28, 2013. About thirty Pravyi Sektor activists, using tear gas canisters, attacked a women’s rights campaign, being held in Kiev, under the slogans ’Ukrainian women – European salaries’, ’Europe – this means paid maternity leave’, etc.  As a consequence, there were three people injured (two young men and one girl).

December 4, 2013. In Kiev, a few dozen right-wing radicals, supporters of the All-Ukrainian Union Svoboda, attacked the Levin brothers (known for their leftist views), activists of the Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU), that were handing out campaign materials on Khreshchatyk Street. The attackers called the unionists ’hairy mongrels’. Anatoly Levin’s ribs were broken, Alexander Levin got a broken nose and a dissected cheekbone, Denis Levin suffered from the use of tear gas. In addition, KVPU’s property was destroyed; the attackers slashed the tent, broke the sound-amplifying equipment and stole the generator.”

Se även denna webbsida.

bussbrand

d) Ryssar

På Maidantorget fanns under perioden många människor, tillresta från Lviv och andra delar av västra Ukraina.

Däremot deltog inte många ryssar eller människor från östra och södra Ukraina. När så ändå skedde kunde det bli förenat med problem…

Den 19 februari blev ett antal bussar med proryska demonstranter på väg tillbaka till Krim från Kiev först beskjutna, sedan stoppade vid en barrikad. Passagerarna tvingades ut och misshandlades. Flera av bussarna sattes eld på:

”Near the town of Korsun-Shevchenkovsky (Cherkassy region), several buses with passengers, who were returning to Crimea from protests against European integration at St. Michael’s Square in Kiev, were fired upon and stopped at the barricades, where the flags of the UPA, the Udar (Strike) party and AUU Svoboda were flying. 

The people, both men and women, were dragged out of the buses through a ’corridor’ of militants who beat them with bats and entrenching shovels. Then the passengers were knocked down in a heap on the roadside, doused with gasoline, and threatened to be set on fire. According to witnesses, militants from the crowd shouted: ’Just wait, we’re going to come and get you in Crimea. We are going to stab you and shoot you, that is, those of you who we haven’t already beaten to a pulp and shot up yet’. 

After that, many Crimeans were forced to take off their shoes ’for the needs of Maidan soldiers’, and they were driven around the buses like cattle and forced to pick up the broken glass. The humiliation and abuse continued for several hours. There were casualties among the victims. Most of the buses were burned. The local police, who arrived at the scene, chose not to intervene.”