• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Euromaidan, A.1.

Om den ryska vitboken

A. FRAM TILL KUPPEN

1. Våldets upptrappning

Den 24 november försökte Svobodademonstranter bryta sig in i en myndighetsbyggnad och angrep polis.

Den 30 november började organisering av ”Maidans självförsvarsgrupper”.

Den 1 december intogs myndighetsbyggnader i Kiev samt Fackföreningarnas hus.

Den 11 december hade barrikader byggts runt Maidan.

Den 19-25 januari angrep militanter polis och över 300 människor – mest polismän – skadades.

Den 18 februari tog man över högkvarteret för Regionernas parti i Kiev.  Två män mördades.

(Regionernas parti är det största i den ukrainska riksdagen, Verkhovna Rada, med 210 av 450 platser)

u2012

Den 18-19 februari tog man över ett antal myndighetsbyggnader i Kiev, flera brändes och förstördes.

Sedan trappades våldet upp. Detta innefattade ju mördandet genom krypskyttar, men detta beskrivs aningen luddigt:

”18–21 February 2014. Large-scale street riots in Kiev resumed, which resulted, according to the Ministry of Health of Ukraine, in the killing of 77 people (including 16 law enforcement officers), with more than a thousand injured.”

Skadade polismän, ockuperade myndighetsbyggnader och dödskjutningar.  Andra inslag blev angrepp på politiker, myndighetspersoner och militär.

Den 14 februari satte man eld på ett hem i Lviv, tillhörande Hanna Herman från Regionernas parti.

Den 18 februari brändes byggnaderna för inrikestruppernas enhet 4414 i Lviv ned, så att soldaterna förlorade all utrustning, inklusive sovplatser.

Den 19 februari satte man upp vägspärrar vid infarterna till större städer i västra Ukraina.

Den 19 februari hade Alexander Bashkalenko, guvernör i den nordvästligaste regionen Volyn, blivit offentligt misshandlad.

”The governor of the Volyn Regional State Administration A. Bashkalenko was severely beaten and tortured publically in Lutsk. He was handcuffed to the local Euromaidan stage and asked to sign a «voluntary» resignation. After refusing, he was thrown on his knees, which caused him to smash his forehead on the ground. Five liters of water were poured on him, and then he was cuffed to the stage again. When that did not work, the Euromaidan activists took the governor away in an unknown direction and sent a group of thugs to his house to intimidate his family members.”

volyn

Den 21 februari bröt man sig in i hemmet för borgmästaren i Tismenitsya, Boris Darchin. Dagen därpå lämnade han in sin avskedsansökan.

Den 22 februari grep militanter sekreteraren i Kommunistpartiet i Lviv, Rostislav Vasiliko, och torterade honom. Se denna film.

Euromaidan supporters detained, illegally sentenced and tortured the first secretary of the city committee of the Communist Party of Lviv R. Vasilko. According to eyewitnesses, he had needles pushed under fingernails, his right lung pierced, three ribs, nose, and facial bones broken. The rioters also threatened to destroy his family. After the severe torture, R. Vasilko was taken to hospital, where the threats continued. Eventually, Vasilko had to flee Ukraine with the help of his relatives.”

vasiliko

Samma dag var en riksdagsledamot från Regionernas parti, Nestor Shufrich, nära att lynchas i Kiev.

ns

”February 22, 2014. A crowd of Euromaidan supporters caught Deputy from the Party of Regions N. Shufrich leaving the Verkhovna Rada building of Ukraine. Only the intervention of the Udar party leader V. Klichko, who appealed not to lynch Shufrich, saved him.”

Fortsättning följer, med del A.2.

 

Vitbok om Kievkuppen

pjervij

Ryska utrikesdepartementet har givit ut en vitbok om händelserna i Kiev och andra  orter i Ukraina från november 2013 till mars 2014.

Den finns som pdf-fil dels på ryska, dels på engelska.  Antalet sidor är 64, till detta kommer 41 bilder.

Bland avdelningarna finns:

• brott mot rätten till liv, allmän ordning och säkerhet, användning av tortyr och omänsklig behandling.

• inblandning i en suverän stats interna angelägenheter.

• vapen, utrustning och taktik hos deltagarna i Euromaidan. Bevis för avsiktligt våld och provokationer från de s.k. fredliga demonstranterna.

• brott mot rätten till tanke- och trosfrihet. 

Inom respektive avsnitt ges kronologisk redovisning.  

Varje avsnitt inleds med citat ur olika rättighetsförklaringar och internationella dokument, som denna:

”International Covenant on Civil and Political Rights (December 16, 1966)

Article 6. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.

Article 7. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 20. Any propaganda for war should be prohibited by law.

Article 21. The right of peaceful assembly shall be recognized. …

Article 26. All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law.”

I fokus står alltså brott mot mänskliga rättigheter och laglöshet, där vitboken innehåller en diger lista på exempel.  Vad den inte ger är en allmän bakgrund och en överblick. 

Inte heller ger den Euromaidan-aktivisternas perspektiv. Det kan man ta del av här.

eukiex

”Euromaidan” är ett  nyckelbegrepp – en sammansättning av ”euro” och ”maidan”, där det första syftar på EU/Europa, det andra på självständighetstorget i Kiev, där det hela utspelades.

Demonstrationer där började den 21 november 2013, efter att den ukrainska regeringen avbrutit förberedelser att underteckna ett associationsavtal och en frihandelsöverenskommelse med EU, för att söka närmare ekonomiska förbindelser med Ryssland. Både EU och Ryssland erbjöd Ukraina stora lån, Ryssland erbjöd dessutom låga gaspriser.

Demonstrationerna blev snart både mer omfattande och fick allt våldsammare inslag. Samtidigt blev det ett krav att president Viktor Janukovytj skulle avgå.

orange

Demonstrationerna kan också ses som en fortsättning på den orangea revolutionen nio år tidigare, nu med större resurser och väsentligt mer aggressivitet. USA arbetade långsiktigt,  satsade miljarder dollar på ett regimskifte i Kiev.

Wikipedia:

”Euromaidan is a wave of  demonstrations and civil unrest in Ukraine, which began on the night of 21 November 2013 with public protests demanding closer European integration.  The scope of the protests expanded, with many calls for the resignation of President Viktor Yanukovych and his government. Many protesters joined because of the violent dispersal of protesters on 30 November and ’a will to change life in Ukraine’.”

Mer om Berkuts attack den 30 november här.

krypskyttar

Moment som man i vitboken kunde önskat en bättre täckning av är krypskyttarnas massmord i slutet av februari och situationen då president Janukovytj lämnade Kiev.

Framförallt innehåller vitboken ändå material som gör att bilden klarnar kring skeendet – både fram till kuppen och efter att den lyckats.

Här ska jag följa denna egna disposition:

A. FRAM TILL KUPPEN

1. Våldets upptrappning

2. Olika demonstranter

3. Utrustning och taktik

4. Utländsk inblandning

B. MAKTSKIFTET

1. Krav och överenskommelser

2. Fördrivningen av Janukovytj

3. Riksdagsbeslut

4. Utländska erkännanden

C. EFTER KUPPEN 

Här på bloggen ska de närmaste dagarna läggas ut avsnitt för avsnitt.

cbpapegojan