• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kriminalisera DN-torskarna!

dntorsk

I Sverige är det tillåtet att sälja sexuella tjänster, däremot är det förbjudet att vara köpare i sammanhanget. En lagstiftning om detta trädde i kraft år 1999, vilket gjorde Sverige först i världen med denna kriminalisering. Bara Norge och Island har hittills följt det svenska exemplet.

Wikipedia:

”Sexköpslagen är den informella beteckningen på förbudet mot köp av sexuella tjänster i 6 kap 11 § Brottsbalken.  Bestämmelsen innebär att det är straffbelagt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem. Den ursprungliga sexköpslagen antogs av riksdagen den 29 maj 1998 , och löd: :’Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms – om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken – för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader.’ 

Lagen trädde i kraft den 1 januari 1999. Den upphörde att gälla 1 april 2005 genom att bestämmelsen överfördes till brottsbalken.”

fpohlsson

En självklar tillskyndare av lagen är Birgitta Ohlsson från Tokarp, ministern som gärna reser till andra länder för att missionera om värdet av homosexualitet. Men det var inte om det som jag här skulle skriva.

x

Ämnet för denna bloggtext ska bli Peter Wolodarski och den tidning som han nu bossar för – Dagens Nyheter. Med DN till sitt förfogande är Wolodarski nu tyvärr Sveriges kanske viktigaste opinionsbildare.

I korthet kan väl sägas att Peter Wolodarski – i likhet med andra redaktörer och journalister – säljer en bestämd kroppsdel, nämligen sin hjärna.

dnhora

Jag vill här inte plädera för att kriminalisera Wolodarskis verksamhet, även om den är till allvarlig skada – kanske inte för Peter Wolodarski själv, men för vårt land.

I enlighet med den ”agendajournalistik” som Peter Wolodarski själv har proklamerat lyckas ju Dagens Nyheter med osviklig precision och konsekvens intaga destruktiva hållningar:

  DN mobbar hela tiden polisen i dess brottsbekämpande arbete (se 5.00 in på denna film)

  DN ger återkommande utrymme åt missvisande rapporter om invandringens kostnader

  Wolodarski pläderar för ytterligare befolkningsökning i det nu redan överbefolkade Sverige

 Wolodarski driver en aggressiv linje i utrikes- och  säkerhetspolitik

 Wolodarski har insinuerat av SD:are ”älskar” att bli utsatta för övergrepp (3.30 in i denna film)

 Wolodarski har torgfört en förljugen bild av Malexandermorden

  Wolodarski kampanjar, tillsammans med TV4, Expressen och Aftonbladet, mot kungahuset

 Wolodarski har pläderat för rösträtt i Sverige åt illegala utlänningar.

x

Analogt med sexköpslagen vill jag här istället väcka tanken att s.a.s. ge sig på torskarna i sammanhanget, dvs köparna av Peter Wolodarskis tidning.

Med andra ord: tillåt även fortsättningsvis försäljning av Dagens Nyheter, men förbjud köp av tidningen.

Rikta lagstiftningen mot DN-köparna.

dnkopare

Läs/se mer

Agendasättare

Islamisering? Nej tack!

Malexander och Wolodarski

Prostitution – slaveri

Wolodarski

Söndra och härska, David Duke