• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ondskans imperium

evil

USA-presidenten Ronald Reagan myntade ju begreppet ”Ondskans imperium”. Det skedde år 1983 och gällde alltså Sovjetunionen.

Talet finns i detta filmklipp. 4.15 in i talet använder Reagan begreppet ”Evil empire”, med ett resonemang om att kapprustningen inte grundade sig på något missförstånd.

Bakom detta ligger ju en logik, att om kommunismen och diktaturen försvann i Sovjetunionen, om satellitstaterna i Östeuropa släpptes fria, om Warszawapakten upplöstes – då skulle det vara en annan situation, med nya förutsättningar.

År 1991 inträffade just detta. Sovjetunionen kollapsade.

muren

Två år tidigare – den 9 november 1989 – hade Berlinmuren öppnats.

Detta följdes av en överenskommelse om att Västtyskland och Östtyskland skulle få återförenas. Fördraget slöts i Moskva i september 1990, återföreningen skedde i oktober samma år.  I samma skede föll kommunistregimerna i de östeuropeiska länderna.

Warszawapakten upplöstes 1991.

Detta ger anledning till tre reflexioner och konstateranden:

1.

Varför upplöstes inte även NATO efter år 1991?

NATO har fortsatt att existera och fortsatt att rusta, trots att grunden för dess existens försvunnit.

Det finns inte längre någon kommunism i Europa att behöva försvara sig mot.  Ändå består NATO – varför?!

2.

I överenskommelsen om Tyskland låg att NATO åtminstone inte skulle expandera österut. Just detta var ändå just vad som skedde.  Inte bara gick tidigare satellitstater med,  utan även tre tidigare delrepubliker i Sovjetunionen.

Sedan 1991 har NATO fått inte mindre än 12 nya medlemsstater, och kommit  närmare den ryska gränsen. I några av de nya NATO-staterna installeras missiler, riktade mot Ryssland.

Under Kubakrisen 1962 kom USA och Sovjetunionen överens om att NATO-missiler skulle tas  bort från Turkiet. Nu har man missiler i Polen och Rumänien, som ju ligger närmare Moskva än vad Turkiet gör.

Ryssarna är naturligtvis oroliga för att NATO skaffar sig en förmåga att med ett överraskande anfall kunna slå ut Rysslands livsnerv innan Ryssland kan svara med ett motanfall – det som brukar kallas ”terrorbalans”.

 

 

natoexpansion

Nya NATO-medlemmar efter år 1991 har blivit:

– 1999 Polen, Tjeckien, Ungern

– 2004 Bulgarien, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Estland, Lettland, Litauen

– 2009 Albanien, Kroatien.

3.

Till detta kommer ett mycket aggressivt och krigiskt agerande.

a)  Först har vi Kuwaitkriget 1991,  Gulfkriget, det första kriget mot IRAK. ”Operation Ökenstorm” under president George Bush d.ä., som kunde gå igång genom en ambassadörsdotters lögnhistoria och falska tårar i amerikansk TV (hon utgav sig  för att vara sjuksköterska och i den rollen sett hur irakerna slitit nyfödda barn ur kuvöser).  Detta krig  pågick från den 2 augusti 1990 till den 28 februari 1991. Det bedrevs inte i NATO-regi, men fyra viktiga NATO-länder deltog: USA, Kanada, Storbritannien och Frankrike.

b)  I direkt NATO-regi bedrevs dock ett bombkrig i BOSNIEN 1995. ”Operation Deliberate Force” utfördes under september 1995 och riktade sig mot serbiska områden i Bosnien. 500 stridsflygplan från 15 länder utförde 3.400 bombuppdrag. Det skedde med FN-mandat. En förövning till nästa bombkrig.

070731-N-9898L-009

c)  Nästa bombkrig – Kosovokriget – riktade sig mot SERBIEN 1999.  Kodnamn ”Operation Allied Force”. Bombandet inleddes den 24 mars och pågick fram till den 10 juni, pågick alltså i ca 2 1/2 månad. Infrastrukturen i Serbien – el- och vattenförsörjning, broar och kommunikationer – maldes ned.

Wikipedia:

”In the course of the campaign, NATO launched 2,300 missiles at 990 targets and dropped 14,000 bombs, including depleted uranium bombs and cluster munitions. Over 2,000 civilians were killed, including 88 children, and thousands more were injured. Over 200,000 ethnic Serbs were forced to leave their homeland in Kosovo. NATO airstrikes destroyed more than 300 schools, libraries, and over 20 hospitals.”

Kriget slutade med att Kosovo – en del av Serbien – rycktes loss för att bli en egen stat.

Bombandet 1999 hade skett utan FN-mandat. USA-president vid denna tid: Bill Clinton.

nato99

Diana Johnstone, i sin bok ”Dårarnas korståg”:

Kosovokriget demonstrerade Natos vilja att agera utan tillåtelse från FN. Förenta Nationernas auktoritet ersattes av den moraliska auktoriteten hos en vag enhet kallad ’världssamfundet’.

Förenta Nationerna följer regler och procedurer; organisationen erbjuder potentiellt alla befolkningar och stater en röst i världens angelägenheter. I kontrast däremot är ’världssamfundet’ vagt till sin sammansättning och sitt sätt att agera.

Det innefattar inte automatiskt hela världen. Definierat med undflyende ’värderingar’ är ’världssamfundet’ mer som en engelsk gentlemannaklubb, vars medlemmar antas enligt outtalade kriterier som bara de själva behöver förstå. Rika och mäktiga förmodas medlemmarna ha en medfödd moralisk känsla för vad som är fel, och behöver ingen utomstående auktorisering för att utesluta och bestraffa dem som inte lever upp till dess krav.”

omvarlden

d)  Direkt efter WTC-dådet 2001 angreps AFGHANISTAN av USA. ”Operation Enduring Freedom”. Efter att talibanerna besegrats installerade FN en regering i Kabul.

”Besegrandet” av talibanerna var dock på intet sätt definitivt. Vad som följde blev ett utdraget krigande, där nära 50 länder, däribland samtliga NATO-länder, deltog med trupp på USA:s sida. ISAF-styrkan, som den kallas, var sanktionerad av FN:s säkerhetsråd, men räknades inte som ett fredsbevarande FN-uppdrag.

bush

e)  Två år senare – 2003 – var det dags för det andra kriget i IRAK, nu med George W Bush jr som USA-president. USA startade kriget på egen hand, men gick snart ut med en begäran om hjälp från övriga NATO-länder. NATO har sedan ansvarat för träningen av den nya Bagdadregimens säkerhetsstyrkor.

f)  Sedan dröjde det ända till år 2011 innan ett nytt krig kom igång. Det var den flygförbudszon över LIBYEN som FN beslutat om och som av NATO förvandlades till ett halvårslångt flygburet bombkrig mot Al-Gathafis regim i Tripoli.

NATO:s generalsekreterare, Anders Fogh Rasmusen, hann bloda ned sina händer rejält.

blodanders

g)  Samma år, 2011, påbörjades kriget i SYRIEN, mot Assadregimen i Damaskus. Rebellsidan stöds militärt av NATO-länderna USA och Turkiet, men inte av NATO som helhet. Kriget pågår ännu under år 2014.

h)  Till sist har vi UKRAINA. Kuppen i Kiev i februari 2014 drevs fram av USA, och hejades på av politiker från flera NATO- och EU-länder. Ett uppenbart syfte är att få med Ukraina som ytterligare en medlem i NATO.

natomenyu

Priset har för det ukrainska folket redan blivit högt, genom massakrer som den i Odessa i maj 2014 och kriget i Donetsk.

Samtidigt trappas arbetet upp för att få med både Sverige och Finland i NATO. Även Georgien står på listan över tilltänkta NATO-medlemmar.

På så vis fullbordas inringningen av Ryssland, så långt det bara är geografiskt möjligt.

varstahoten

NATO framstår mot denna bakgrund som ett mycket allvarligt samtida världsproblem, på flera sätt:

• NATO driver på en kapprustning och ett resursslöseri

• NATO skapar instabilitet och konflikter, orättvisor och lidande

• NATO ökar spänningar och därmed risken för ett nytt världskrig, dvs ett kärnvapenkrig.

Ronald Reagans formulering om ”Ondskans imperium” får genom NATO en ny aktualitet och en ny innebörd.

eoe

Läs/se mer:

Galne Gunnar om Ukraina

Ligger Israel vid Atlanten?

Livräddande insatser

Ombytta roller

Sverige och NATO

The Grand Chessboard

William Engdahl on the Ukraine

Fotomontage om Ukraina, pdf-fil

Israeldemokraterna

I EU-valet lade jag min röst på Sverigedemokraterna. Är det någon politiker som jag har ett väldigt högt förtroende för, så är det Marine Le Pen i Frankrike.

mlp

Med en röst på SD hoppades jag kunna stärka den allians i EU-parlamentet, som Nationella Fronten vill skapa. SD-ledningen hade ju ställt i utsikt att kunna medverka i den planerade NF-alliansen.

Samtidigt hade jag ju mina farhågor. Det bara känns som att NF är äkta vara på ett sätt som SD inte är.

Ett belägg för den saken kom med de famösa youtube-klippen med Julia Kronlid, utrikespolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Kolla här så förstår du kanske vad jag menar.  Titeln ”Bravo” ska uppfattas som sarkasm:

I filmen blev det ju mindre av dialog än av monolog, från Yonathan Avner Ben Yisrael.

Det finns dock även en annan film från ”Swedish Jewish Dialogue”. Där försöker Julia Kronlid själv få något sagt, på engelska.

Det kronlidska tänkandet beträffande Ukraina berörs här.

Filmen väcker även andra reflexioner:

Israelen plussar för Israel som ett land med ”diversity”, dvs ”mångfald”.

Är det en målsättning också för SD, som mannen förväntar sig?

Och stämmer det för Israels räkning, som en verklighetsbeskrivning?!

Soviet Officials on May Day

Det främsta argumentet mot SKP på 50-talet var ju att det var Moskvastyrt. Det var inte ett svenskt parti.

Ett motsvarande scenario blir nu allt tydligare beträffande SD. Partiet inhämtar instruktioner från främmande makt.

x

De här SJD-filmerna ger kanske en förklaring till toppstyrningen och tystnadskulturen inom Sverigedemokraterna, till varför så många bra krafter drivits ut ur partiet. Istället kommer nu alla dessa stolpskott på rad.

jc

Funktionen av SD framstår allt tydligare: att fånga upp och oskadliggöra en möjlig opposition.

Flygförbudszon?

nofly

Det första offret i krig är som bekant sanningen.

Kring Ukraina överträffar svenska massmedia sig själva. Sedan länge har Kievregimen bedrivit ett krig mot befolkningen i östra Ukraina.

Så snart Petro Porosjenko vunnit presidentvalet trappades detta kraftigt upp, med granatattacker mot bostadsområden och skolor. Bara på en dag dödades ett 50-tal rebeller. Inget av detta uppmärksammades i svenska TV-nyheter.

Så här rapporterade däremot RT:

Plötsligt blev idag svenska TV-tittare påminda om att ett krig ändå pågår i östra Ukraina. En Kiev-helikopter hade skjutits ned, och det var ”allvarligt”.

Minns du Libyenkriget 2011?

Som det framställdes var rebeller i Benghazi hotade av Al-Gathafi. För att skydda dem från flygangrepp genomdrevs att FN-beslut om ”flygförbudzon”.

fz1

NATO fick genomföra flygförbudet. Resultatet blev ett 6 månaders bombkrig mot regeringsstyrkorna i Tripolis, vilket slutligen gav rebellerna segern. De kunde ta Al-Gathafi tillfånga och tortera ihjäl honom.

Tänk om Ryssland – grannland till Ukraina och med miljoner ryssar som invånare i östra Ukraina – nu skulle göra något motsvarande! Tänk om ryssarna skulle proklamera en flygförbudszon över delar av Ukraina, bomba sönder de ukrainska stridskrafterna och ta Petro Porosjenko tillfånga?

fz2

Det är knappast ett realistiskt scenario.
Det är heller inget jag skulle förorda.

Däremot skulle ju ryssarna kunna förse rebellerna med ett bra luftvärn, precis som USA under Afghanistankriget 1979-89 försåg rebellerna där och då med Stingermissiler. Det skulle kunna utgöra ett mått av skydd för civilbefolkningen Donetsk mot granatattacker och bomber. Försvarsåtgärder.

stinger

Frågan är väl om inte just det är vad som nu har skett. Den nu nedskjutna Kievhelikoptern är ju inte den första som skjutits ned av rebellerna.

Om Kievregimen vill slippa fler dödade i detta krig finns ett mycket enkelt recept: avblås den militära offensiven!

Inled istället förhandlingar med företrädare för befolkningen i Donetsk.

Gå med på en lösning som ger mer regionalt självbestämmande.

blod

Petro Porosjenko har blod på sina händer.

x

Läs mer

Neil Clark: Just imagine…

Är EU ett fredsprojekt?

eunato

EU har ju presenterats som ett fredsprojekt.  Därmed har  främst syftats på Tyskland och Frankrike, som tidigare så många gånger varit i krig mot varandra – 1870-71, 1914-18, 1940-45.

Det är naturligtvis bra om Europa slipper fler krig mellan dessa två länder, men skulle det inte ha kunnat uppnås även utan EU? Behövs för den skull en union som både ökar i antal medlemsstater, går mot mer överstatlighet och får en svällande byråkrati?

Julia Caesar den 24/5 – 14:

”I den europeiska civilisationens svanesång rymmer texten högstämda tomma ord om mänskliga rättigheter, humanitet och alla människors lika värde. Det började som en dröm. Efter andra världskrigets slut handlade drömmarna om en enda sak: fred. EU:s fäder Jeans Monnet och den franske utrikesministern Robert Schuman skapade 1951 fröet till en europeisk gemenskap som fredsprojekt: Europeiska kol- och stålunionen   Kontroll av förutsättningarna för vapentillverkning – kol och stål – skulle garantera fred och säkerhet i Europa. Åtminstone var det vad grundarna påstod. I själva verket var Monnets och Schumans sikte redan då inställt på att avskaffa Europas nationalstater och införa en överordnad europeisk federation.”

Behövs Sverige som medlem i EU, för att hindra fransmän och tyskar att kriga?

fpprop

Som erfarenhet nu visat har olika EU-länder visserligen inte krigat mot varandra, men många – inklusive Sverige – har varit krigsaktiva i andra världsdelar. Det har gällt  Afghanistan 2001 och Libyen 2011, även rebellerna i Syrien har fått stöd. I Ukraina medverkade man till en statskupp.

EU fick ändå  mottaga Nobels fredspris år 2012.

eufred1

Är EU verkligen ägnat att befrämja fred mellan länder och en fredlig utveckling inom sina medlemsstater? Direkt kan ju konstateras att länderna drabbats av en eskalerande arbetslöshet och växande klassklyftor, ägnat att skärpa motsättningar inom samhällena.

Till detta kommer en hög ambitionsnivå vad gäller lagstiftning mot tanke- och yttrandefrihet.

Både de sociala motsättningarna och inskränkningarna av demokratin har koppling till den massiva probleminvandringen.

eukrig

Julia Caesar:

”Sextiotre år senare kan vi se vad det blev av den vackra drömmen: Europas eliter har med mångkulturen som vapen förklarat krig mot sin egen befolkning. Nationalstaterna ska undermineras och alltmer av makt och beslut överföras till Bryssel. I ett mångkulturellt Europa är det inte kulturen utan den gemensamma bekännelsen till universella mänskliga rättigheter som ska förena medborgarna, har EU tänkt sig. Det visar dels elitens girighet och maktbegär, dels deras totala brist på kontakt med verkligheten. Att tro att man kan lagstifta bort människans natur, sådan den visat sig genom miljoner år, är ofattbart naivt.

Genom att statuera mångkulturalism som överideologi riskerar EU att ödelägga förutsättningarna för fred – tvärtemot de uppgivna avsikterna. Mångkultur föder låg tillit, som skapar en grund för konflikter och fientlighet. EU underskattar gravt sprängkraften i etnicitet, kultur och religion, trots att det är de faktorer som genom hela världshistorien har utlöst krig.

Med propaganda ska vi uppfostras att acceptera att våra nationer undermineras, att människor från jordens mest underutvecklade länder i kraft av ’mänskliga rättigheter’ väller in över Europas gränser och att välfärden och den mångtusenåriga europeiska kulturen snart är ett minne blott.”

eurovingar

JC fortsätter:

”EU är genomkorrumperat. Varje år försvinner minst 120 miljarder euro – nästan lika mycket som hela EU:s årsbudget – i korruption. Bedrägerier göms undan, tystas ner eller sekretessbeläggs. Vittnen berättar om transaktioner som är omöjliga att spåra. Det finns en lång rad exempel på whistleblowers som det har gått illa för.”

Vad jag finner som framförallt gör att EU måste ifrågasättas som ”fredsprojekt” är dock EU-företrädares ansvar för den våldsamma utvecklingen i Ukraina. Som tidigare rapporterat gick det något av skytteltrafik till Maidantorget i Kiev inför kuppen där.

Kuppen har skärpt motsättningar mellan olika befolkningsgrupper i Ukraina och resulterat i både övergrepp som Odessamassakern och den nu närmast fullskaliga krigföringen i Donetsk.

cbtrummor

Samtidigt läggs all skuld på Ryssland, gentemot vilket EU medverkar i sanktioner och övervägande av ytterligare skärpta sanktioner. Pådrivande i det sammanhanget är Sveriges utrikesminister Carl Bildt.

Den ukrainska utvecklingen ingår i ett geopolitiskt sammanhang, där NATO utvidgats österut, och även Ukraina nu står s.a.s. på menyn.

EU och krigsalliansen NATO arbetar här i symbios.

Resultatet av expansionismen blir inte bara många dödsoffer utan dessutom mer instabilitet. Detta ökar risken för ett nytt världskrig, dvs ett kärnvapenkrig.

umeny

Läs mer

Grand chessboard

I’m confused…

Bättre liv för vem?

ae

Inför EU-valet sände SVT ett propagandaprogram för ytterligare afrikansk massinvandring till Sverige, ”Kodjos Kval”. Det blev stoff till en ny kortfilm:

Filmen aktualiserar ett antal frågor:

• Kan Afrikas problem lösas genom migration till Europa?

• Den kultur som gör att man flyr, finns inte risk att man tar den med sig till Europa?

• Vad kostar den afrikanska invandringen oss européer?

• Gäller vårt ansvar – inom länder och kommuner – främst gentemot utlänningar eller främst gentemot oss själva och varandra?

• Varför talar inte Cecilia Malmström om Safe Haven?

• Varför gör inte SD:s företrädare det?

cmtiggare

Julia Caesar skrev i söndags en del som jag finner värt att här citera:

”Ett tydligt exempel på hur EU:s beslut påverkar vanliga svenskars liv är att gatubilden i varenda svensk stad är helt förändrad. Gatorna är nedlusade med rumänska tiggare, människor ofredas i tunnelbanevagnar och gathörn av den tiggararmé som åtnjuter fri rörlighet inom Europa.”

”Olägenheterna har hittills konsekvent tystats ner med manipulativa ’argument’ som är avsedda att skuldbelägga all kritik. Till exempel: ’Man kan inte förbjuda fattigdom’. Nej, det kan man inte. Men man kan kräva att varje land tar hand om sina egna fattiga. Man kan återinföra det i dag obefintliga gränsskyddet och förbjuda tiggeri. Om man vill. Om man bryr sig om de egna invånarna.”

ms

”Lägg märke till att det är de afrikanska båtmigranterna som är föremålet för EU-parlamentets ordförande Martin Schulz’ omsorg – inte de européer vilkas intressen han ska ta tillvara: ’Att stänga gränserna är inte svaret för människor som flyr från förföljelse och krig.’

Nej, men det är svaret om vi vill bevara det Europa vi känner.

Europas stora ödesfråga är invasionen av potentiellt hundratals miljoner människor som istället för att utveckla sina egna länder flyr från fattigdom, befolkningsexplosion och underutveckling och vill ta del av Europas välfärd. Inför den katastrofen står EU synnerligen illa rustat med lama klyschor om ’humanitet’, ’allas lika värde’ och ’mänskliga rättigheter’. Uppgiften för EU:s gränsbevakningsorgan Frontex är inte heller att skydda Europas gränser utan att rädda liv, det vill säga hjälpa fler migranter in i Europa.”

vanjas

JC citerar asylextremisten och EU-kommissionären Cecilia Malmström:

”På SVT Opinion känner vi igen de vanliga ramsorna:

’EU står inför många utmaningar. En av dem är hur vi ser till att Europa kan garantera skydd till människor på flykt. Och hur garanterar vi att Europa inte stänger sina gränser mot omvärlden?’

frågar Cecilia Malmström. Det ska vi inte alls garantera.

’Vi måste upprätta fler lagliga vägar till Europa, genom att till exempel tillåta flyktingar att ansöka om asyl på EU-länders ambassader eller att systematiskt utfärda humanitära visum till de allra mest utsatta’ fortsätter Malmström.

Det måste vi inte alls. EU:s uppgift är att värna européernas intressen.”

 

Läs mer:

Malmström kan

”Vi” måste vad?