• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Rättviksutdelningar

furudal

Vi har ju haft perfekt väder för tabloidutdelande senaste veckan. Här en rapport från Rättviks kommun.

Furudal med omnejd har vi delat upp mellan oss, fyra ortsbor, där är nu utdelat.

I tisdags var min plan att ta cykeln till Boda Kyrkby, en sträcka på 20 kilometer från Furudal. Jag har ju tidigare i livet t ex gjort cyklingar från Kungsängen till Västerås, en sträcka på över 80 kilometer.  Det har gått utmärkt, med förutsättningen att vara tränad, ha tid på sig och kunna använda småvägar.

Den här gången blev det tungt, som en evig uppförsbacke med motvind, dessutom smal bilväg med ganska tät trafik. Innan kommen halvvägs kändes det som att jag kanske tagit mig vatten över huvudet.

vag301

Efter drygt två timmar var jag ändå framme och kunde börja lägga i lådorna.

På ett ställe kom en kvinna emot mig, yttrande sig fientligt om ”nazi-propaganda”. På radion hade hon hört något om en utdelning som Svenskarnas Parti gjort i Mora.

Jag förklarade att tabloiden var partipolitiskt fristående, vilket kvinnan först inte ville ta till sig: är man nazist, då förnekar man, argumenterade hon. Jag frågade då om hon själv var nazist, och fick ett nekande svar. Jag manade henne att läsa innantill i tabloiden.  Sagt fick jag också att jag var 70 år fyllda och gjort mig stort besvär för att få ut tabloiderna till de boende i Boda Kyrkby.

Det visade sig att hon själv förmodligen skulle komma att rösta SD. Innan vi skildes åt önskade hon mig lycka till med det fortsatta utdelandet.

bodakyrkby

Under veckan har jag också tillsammans två andra furudalingar gjort en bilresa till Rättvik, tätorten,  och tillsammans fått ut ca 500 exemplar där och utmed vägen. Kommer möjligen att följas upp senare, med ett nytt besök – även om vi tycker att det där bör kunna finnas personer där som klarar utdelandet själva.

Detta är den fjärde tabloiden för hushållsutdelning. Inte minst har dessa tabloider delats ut i Dalarna. De har också bidragit påtagligt till positiva resultat för Sverigedemokraterna, både i väljarstöd och nya medlemmar. Nu visar sig dock att dessa värvade inte kan medverka till utdelande av nya tabloider – ett direktiv har nämligen utgått från partiet centralt, mot medverkan i sådan verksamhet.

Paradoxalt, eller hur?

rvik

Läs mer

Reaktioner

Tabloidhistoria

Borlängebor röstade SD

SD-röster i Dalarna

Samma andas barn

I Sverige AFA, syndikalister m.fl. – ”antifascister”

sa

I Ukraina Högra sektorn – fascister.

uf

De har något mer gemensamt än färgen på sina flaggor.

Det är är hetsigheten och våldsromantiken. Extremismen.

 

Läs mer

5.000 USA-krigare redo

Kollektivt kapital

myntstaplar

”Vi har vant oss vid någonting som egentligen är en parentes i historien och som vi trodde, att så kommer det alltid att vara.”

Så säger ekonomijournalisten Andreas Cervenka i filmen ”Godheten”.

Jag har gjort ytterligare ett utdrag ur denna Stefan-Jarl-film, kallar den ”Kollektivt Kapital”.

För övrigt:

Andreas Cervenka har också skrivit en liten lättläst bok, ”VAD ÄR PENGAR?”, 2013. Bokus, 50 kr.

Där finner jag stöd för två  åsikter eller hållningar, vilka brukar klassas som ”vänster”. Till dessa ska jag återkomma här på slutet.

Först ett antal citat ur boken, i all anspråkslöshet.

cboken
Om utvecklingen av bankerna:

”Smederna…  Denna bedrägeridoftande modell utgör än idag grunden för all bankverksamhet. Så länge ingen ifrågasätter det fungerar systemet fantastiskt…. Problemet är att allt bygger på ett tomt löfte. Det räcker med att tillräckligt många kunder samtidigt ställer den förbjudna frågan ’Kan jag få mina pengar?’, för att sänka vilken bank som helst. Ett till synes betryggande saldobesked är plötsligt lika mycket värt som sin vikt i sladdrigt papper.”

”Riksbanken besitter den mycket speciella förmågan att skapa pengar…. Men inte bara centralbanker skapar pengar. Den stora pengaproduktionen sker ute i privata banker,..”

”Processen bygger på att banken lånar ut nästan alla pengar den får in. En del, några få procent, måste ligga om kassareserv hos centralbanken. Det kallas för fraktionell reserv. Hur stor denna reserv är varierar mellan olika länder. I Sverige och på flera andra håll är detta kassakrav dock noll. I teorin skulle alltså bankernas tillverkning av pengar kunna fortsätta i all oändlighet.”

”I dag lånar banker grovt räknat ut en hundralapp på varje tiokrona i kapital,..”

 

husbubbla

Om bubblor mm:

”…vad som kännetecknar en äkta finansbubbla. Det börjar ofta med någon slags revolution, till exempel en teknisk innovation. Detta följs av en period av eufori som förstärks av en ström lånade pengar. Mot slutet deklareras ’en ny era’ där gamla ekonomiska samband förkastas och tillgångars värde inte längre försvaras med hjälp av kalkylblad utan enbart baseras på hoppet att hitta en köpare tillräckligt korkad för att betala ett ännu galnare fantasipris.”

”… skedde en enorm ökning av finanssektorn i hela världen vilket gjorde att banker kunde skapa nya typer av värdepapper och snabbt öka sin utlåning på en mängd olika sätt. Parallellt skedde också en perspektivförskjutning hos västvärldens befolkning i synen på lån.
– I Sverige amorterar vi till exempel inte längre, lånen ses ofta som eviga, en status som bara staters lån hade tidigare. Förtroendet för återbetalningsförmågan har blivit extremt stort,..”

”…har skuldsättningen ökat dramatiskt i västvärlden från 1980-talet och framåt. Bara sedan år 2000 har den globala skulden dubblats från 78 000 miljarder till 158 000 miljarder dollar. Pengar som ska betalas tillbaka med ränta.”

”… konstlat låga räntor under lång tid innebär en gigantisk förmögenhetsöverföring från de som sparar till de som lånar.”

pengaregn

Om vd-löner och bonusar:

”Så fortsätter det år efter år. Nya rekordlöner följs av hård kritik som bemöts med ännu fler rekordlöner. Vd-ersättningarna ökar snabbast av alla i samhället, bonusprogrammen blir större och fiffigare.

Man får ofta intrycket av att bolagen befinner sig i en slags ständig gisslansituation. Höjs inte de svenska vd-lönerna så kommer köerna av emigrerande direktörer att ringla vid gränserna hette det på 90-talet.

Betalar vi inte bonusar, även när vi gjort bort oss, kommer våra stjärnor att sluta, snyftade bankerna efter finanskrisen. Alltid med samma motivering. Utan bonus inga resultat. Utan monetär näring dör våra sköra plantor.”

”… en lång rad studier. Inte nog med att både apors och människors agerande styrs av mer sofistikerade faktorer än bara principen med morot respektive piska, det visar sig också att höga belöningar kan ha en direkt negativ effekt på resultaten.”

”… den förhärskande synen på vad som driver människor är hopplöst föråldrad. Bonusmodellen kan döda kreativitet, leda till kortsiktigt tänkande och uppmuntra till oetiskt beteende.”

”Samtidigt som de är småsnåla och ansvarsfulla när villkoren för anställda ska bestämmas verkar tungviktarna ofta förvånansvärt mjukryggade när ledningsgruppens löner ska hamras fram.”

”Varför vara försiktig med ägarnas resurser i det ena fallet men odisciplinerat generös i det andra? Att måttfulla direktörslöner leder till sämre resultat har ännu inte kunnat ledas i bevis.”

 

1000trave

Om bankchefer och barnmorskor:

”1989 tjänade cheferna för USA:s sju största banker i genomsnitt 2,8 miljoner dollar om året. Det motsvarade hundra gånger den amerikanska medianinkomsten. 2007 hade lönen stigit till 26 miljoner dollar, eller femhundra gånger en vanlig årsinkomst.”

”… den betalningsmodell som lagt grunden för finansbranschens enorma expansion över hela världen. Den som kläckte idén att finansfolk istället för fast ersättning ska ha en liten rännil av den penningström som passerar förbi deras nästippar ändrade med ett penndrag samhällets struktur.

Om barnmorskor skulle få procent på de nyutlöstas framtida inkomster skulle Maseratibilarna stå nypolerade på rad utanför BB. Om Försäkringskassans tjänstemän hade provision på utbetalade bidrag hade Socialhögskolan varit hetare än Handels.

bm

Om risktagning och ansvar:

”Historien visar att världens banker förlitat sig på att kunna spela på statens bekostnad och att de därför hela tiden ökat insatserna.”

”Under flera decennier fram till 2007 steg de största bankernas utlåning stadigt samtidigt som de höll sig med allt mindre eget kapital. Det betydde visserligen hög avkastning för bankernas ägare men också allt obehagligare risker för deras livvakter i statsapparaten och medborgarna som betalar.”

”Lärdomar från tidigare trauman är inget effektivt vaccin. Sveriges 90-talskris hindrade inte SEB och Swedbank att göra om samma misstag i Baltikum.

Konsekvenserna av detta race vid roulettebordet är att riskerna ökat och flyttat från privat till offentlig sektor.”

roulette

Om finanssektorns expansion, mm:

”De senaste trettio åren har finanssektorn flyttat fram positionerna på ett sätt som saknar motstycke i historien. Man behöver inte längre producera något för att bli miljardär, det räcker med att behärska eventdrivet arbitrage eller kunna programmera en flashtradingdator.”

”I Sverige har den fattigaste tiondelen av befolkningen ökat sin inkomst med 1,7 procent under de senaste 20 åren medan uppgången för den rikaste tiondelen summerar till 63 procent.”

”Nästan alla traditionella ekonomiska teorier förutsätter att människan är en slags ekonomiskt hyperrationell robot vars superdatorhjärna och kameraögon ständigt scannar av omgivningen efter nyttomaximerande möjligheter.”

 

superhjarna

I citaten finner jag stöd för två tankegångar:

1. Drivkrafter

Vad driver människor till arbetsinsatser? Det är inte bara ekonomisk ersättning. Där inverkar också kreativitet och arbetsglädje, status och uppskattning, känsla av att göra något värdefullt för andra. Naturligtvis varierar detta på både individ, arbetsuppgift och situation, men pengar är inte den enda eller nödvändigtvis ens den viktigaste drivkraften.

Klart är att samhället inte får mer igen genom att ösa ytterligare pengar över en redan mycket högt avlönad person. I detta skikt är sambandet svagt, eller obefintligt, mellan nivån på ersättningen och samhällsnyttan.

Bättre vore ett system med minskade inkomstskillnader.

oj

2. Marknaden

Den liberala marknadsteorin utgår ifrån konsumenter som alltid är optimalt informerade, uppdaterade och rationella i sina val. I verkligheten finns inga praktiska förutsättningar för detta, vanliga människor orkar inte ägna så mycket tid och energi åt konsumentval.

Ser vi på t ex el-marknad och tele-marknad i Sverige i dag så är ett stort antal personer engagerade med att ständigt ringa runt och övertala de uppringda för att byta leverantör. I praktiken måste det ju vara ett nollsummespel, då alla i slutänden i alla fall måste gå runt ekonomiskt, med ett påslag för vinst.

Vad man uppnår är att binda upp ett antal personer i en i grunden improduktiv verksamhet, samtidigt som det stjäler från alla de uppringda.

Bättre vore mindre av ”konkurrens” och ”valfrihet”, mindre av marknad.

konkurrens

Läs/se mer:

Krossa kapitalismen?

Nej till vinster i välfärden!

(S)ammanvuxen elit

Enighet ger styrka

LÅSNINGEN – en ”rykare”!

dyrkaupp

Här kommer en recension av Jan Tullbergs bok ”LÅSNINGEN – en analys av svensk invandringspolitik”, med hänvisningar till mer utförliga citat, kapitel för kapitel,  på BGF-sidan. (Se även filmen ”Landet som gick i BAKLÅS”!)

Boken är snyggt inbunden och på drygt 300 sidor. Den kostar 179 kr på Bokus.

Den finns även att ladda ned som pdf-fil.

Jan Tullberg skriver lättfattligt och är samtidigt intellektuell i ordets bästa bemärkelse. Hans bok rymmer många värdefulla fakta och starka argumenteringar. Han är dessutom rak och ärlig.  Vågar ”kalla en spade för en spade”.

spade1

”Det är omöjligt att ifrågasätta dagens uppfattningar utan att bryta mot konvenansen.”  Vissa fakta och argument måste framföras, även om vissa därvid kan känna sig ”kränkta”, resonerar Tullberg.

”En ambition med denna bok är att den en dag kan bli en del av en kritik som framstår som så stark och legitim att försvararna av den rådande politiken måste ge sig in i diskussionen. Att inte ta matchen blir att förlora på walk over. Förhoppningsvis kommer den dagen, men när detta skrivs känns den avlägsen. Dock, om den kommer, talar  mycket för att förändringen blir snabb och radikal. När ett tabu väl bryts så framstår dess föråldrade krav på lydnad som helt orimliga. Varför får inte detta diskuteras? Vem har givit en liten grupp rätt att bestämma vilka argument en motståndare får välja och om denne alls skall släppas fram?”

”Det är viktigt att understryka att denna bok inte bara är ute efter beslut enligt folkviljan. Den förespråkar beslut enligt en folkvilja som skall vara så upplyst som möjligt.”

LÅSNINGEN kan rekommenderas till inköp och läsning – en av de hittills bästa böckerna i ämnet!

jt

År 1990 fanns i Sverige nio ”utanförskapsområden”, med hög arbetslöshet, dåliga skolresultat och lågt valdeltagande. Fjorton år senare – år 2004 – hade antalet ökat till 157. Tullberg: ”Det blir allt mer uppenbart att invandringen leder till ett stort minus och att förneka det blir oseriöst.”

”Den svenska invandringspolitiken är inte en noga genomtänkt plan utan en ansamling ogenomtänkta beslut.”

Sedan tar en ”tillkämpad okunnighet” vid. Med boken ”Låsningen” vill Jan Tullberg ”stimulera fler med olika ståndpunkter och argument att vilja ’ta debatten’ om elefanten som står mitt i det politiska rummet.”

Som bokens titel anger finns idag – och sedan länge – en låsning i den invandringspolitiska debatten i Sverige, en låsning som möjliggör alla galenskaperna, en låsning som ansvarsfulla medborgare måste försöka dyrka upp.

Ja, någon riktig debatt i sakfrågan förekommer överhuvudtaget inte i media så att den når den stora allmänheten, det är mest sidofrågor som diskuteras där.

Den allsidiga debatten är idag strypt:

”Det är inte en diskussion mellan två parter med olika åsikter utan en kampanj av en part mot en åsikt som fördöms i emotionella och moralistiska ordalag, och vars argument inte bemöts. Den etablerade åsiktens advokater som officiellt säger sig vara emot vi-och-dom-tänkandet hänger sig själva åt den mest ofruktbara uppdelningen  för en intellektuell debatt: i de goda och de onda. I och med den uppdelningen är den intellektuella argumentationen överspelad. Det behövs väl inga argument för att backa upp ett ställningstagande mot det onda, det hörs ju på ordet.”

Varför ska godheten kompromissa med ondskan?

”I detta mentala klimat blir det viktigt att visa indignation mot varje form av invandringskritisk attityd.”

”Varje uttryck för misstro mot ett ’ensamkommande flyktingbarn’ anses visa på en sämre karaktär.”

”Att bli indignerad över termen skäggbarn blir ett sätt att göra reklam för sin egen karaktär. Godtrogenhet blir en proxy för godhet.”

”Kulturen föreskriver alltmer ett etnomasochistiskt paradigm. Vi skall alla visa en hycklande skam över vårt välstånd, att vi har vit hudfärg, heterosexuella böjelser och en svensk nationalitet. Från tolerans mot andra attribut än våra egna övergår vi till intolerans mot vår egen identitet.”

Vad som nu pågår är i praktiken en form av kolonialism:

”… det anses finnas ett behov av ett  nytt folk; för att ta hand om pensionärerna, för att ta jobb som svenskar inte vill ha, för att ta hand om alla invandrare.  Svenskar anses inte längre kunna klara uppgifterna själva. Mest av allt för att det plötsligt uppstått en plikt att ta emot den som vill komma hit. I den tidigare värdegrunden var nationellt självbestämmande och suveränitet centrala värden och kolonialism något tvivelaktigt. I den nyanserade värdegrunden är kolonialism, under beteckningen ’flyktingpolitik’, något oundvikligt och positivt.”

En ambition med ”Låsningen”  är att lyfta fram mönster och ge övergripande bilder, tydliggöra trender. Den vill bidraga till mer av realism och ”bryta låsningen i invandringspolitiken”.

Slutsatser ska inte bygga på önsketänkande: ”Vi bör se migrationen utifrån dess faktiska effekter och med realistiska prognoser. Många börjar tyvärr med ett partipolitiskt ställningstagande och sedan väljer man en verklighetsbild som passar till partiprogrammet…”

SONY DSC

 

”Låsningen” är indelad i nio kapitel. Här nedan några rader kort om varje kapitel – med länkar till mer utförliga texter på BGF-sidan.

1. En kvävd debatt

Stor vikt läggs vid journalister och massmedia, demokrati och kultur. Det är där boken börjar:

”Invandringsfrågan har tyvärr avintellektualiserats och sentimentaliserats; detta är ett försök att höja nivån.”

Märkligt nog gäller detta behov särskilt journalister, som ju anser sig ha ett intellektuellt yrke. Tullberg gisslar deras propaganda om olika begrepp. Officiellt hyllar media en moral om ”sant, relevant och konsekvensneutralt”, vilket den ju är fjärran från att leva upp till.

”… en öppen diskussion kräver ett rättframt språk. Ett synliggörande av tabun är ett viktigt första steg…” 

2. Behöver Sverige invandring?

Demografi. Om invandringens påverkan på arbetslöshet och sysselsättning.

3. Ekonomiska effekter

Är invandringen lönsam för svenska folket?

hemlos96

4. Invandring, kriminalitet och kriminalisering

Rymmer två moment: invandrarkriminalitet och kriminalisering av opposition”hets mot folkgrupp” mm

5. Invandringsindustrin

Om ”snällhet” och myndigheter som sviker.

6. Surrogatdebatter

”Integrationen, rasismen och hatet är några av dessa frågor som undviker de viktiga: invandringens omfattning och effekter.”

”Surrogatdebatterna är ofta röriga och styrda av emotioner.”

7. Sverige i ett globalt perspektiv

”Hur kommer Sverige att förändras i framtiden?”

”Nu revideras värdegrunden till att förespråka en multikultur som hävdar att alla kulturer har samma värde och att svenskar inte bör ha ett företräde, varken till eller i Sverige, då den deklamerade moralen är ’alla människors lika värde’.”

8. En statsmakt på glid

Om den begränsade yttrandefriheten och utvecklingen i totalitär riktning.

”Kriminalisering av åsikter, yrkesförbud och en mobbning av dissidenter…”

9. En kulturrevolution och förnuftets återkomst

”Bristen på demokratisk debatt i media och en brist på interndemokrati i de politiska partierna har skapat en stark likriktning som skrämt till tystnad…. Förnekelsen har sin tid, men det finns också möjligheter till positiv förändring. Kan vi få en förnuftets återkomst? En politik som främst vinner terräng genom att dissidenter mobbas och att alltfler tabun etableras kan komma till en brytpunkt där förbuden faller. Förändringen kan bli som ett korthus: de bräckliga argumenten har med möda hållit uppe varandra, och faller ett dras de andra med i fallet.”

stim

Vi som engagerat oss i invandringsfrågan och under ett antal år försökt bidraga till en mer sansad hållning har ju tvingats konstatera hur galenskaperna bara eskalerat: dels en ökad fjärrinvandring med alla dess konsekvenser, dels ett samhällsklimat där rädslan sprider sig.

Ska man inte till slut gå så uppenbart in i väggen, att det måste bli en vändpunkt?

Jan Tullberg menar att vändningen visserligen kan komma att dröja ytterligare, men att den kan bli genomgripande, när den kommer. Ett resonemang som iofs kan ligga i linje med artikeln på sidan 7 i vårtabloiden: ”Är svenska partier som ett FISKSTIM?” Alla kan komma att byta fot samtidigt.

”Låsningen” ger inte bara fakta och argument, den är också ägnad att inge visst hopp.

db

Jag började läsningen av Jan Tullbergs bok samtidigt som TV-nyheterna visade bilder från östra Ukraina, om hur ukrainska militärkolonner bytte sida. Konfronterade med verkliga människor punkterades de tillmälen om ”terrorister” som fabricerats av kuppregimen i Kiev.

Min association går till svenska journalister och deras politiskt korrekta mediakolonner. Tänk om också de kunde byta flagg och ställa sig på folkets sida!

 

Naivt? Kanske det, men hur roligt blir det att vara journalist, när man:

a)  möts av ett allt öppnare förakt från svenskar i allmänhet, som drabbats av projektet?

b) driver en linje som inte tål saklig granskning, förlorar varje fri debatt?

SONY DSC

Boken ”Låsningen” är vad jag brukar kalla en ”rykare”. Den förtjänar många läsare – rekommenderas!

Det slår mig att i nästa tabloid blir det lämpligt att lyfta fram boken ”Låsningen” och flera av dess starka poänger!

Eller hur?

Se där ett skäl att rensa pallarna i Göteborg, Stockholm, Värmland, Dalarna, Östergötland och Skåne från vårtabloider – så att vi snart kan ”ge järnet” även för en andra 2014-tabloid!

knutpunkter

Läs mer

En ”obehaglig” bok

Om kostnader och länkningar

Svensk mångfaldspolitik

Sverige och NATO

nato1

Ska Sverige gå med i NATO?

Klart är att det är vad våra makthavare arbetar för.

• Den brådstörtade nedmonteringen av det svenska militära försvaret, fanns det ett syfte bakom detta såtillvida att vi svenskar snart skulle komma att känna oss stå utan annat val än att ingå i NATO för att få säkerhetspolitisk trygghet?

• Steg för steg har Sverige dragits in i ett närmare samarbete med NATO. Här finns ett myller av olika förkortningar att försöka hålla reda på!

FN-insatser har ju Sverige traditionellt varit delaktiga i – som i Gaza, Kongo och på Cypern. I ett skede började dessa övergå till att bli insatser i NATO-regi.

unprofor

Detta började i Bosnien i tidiga 1990-talet. Först deltog Sverige i UNPROFOR – United Nations Protection Force – 1992-95. Denna avlöstes av IFOR, fram till december 1996.

ifor

Wikipedia:

”Implementation Force (IFOR) var en Natoledd multinationell styrka i Bosnien och Hercegovina vilken opererade under ett års mandat från 20 december 1995 till 20 december 1996 under kodnamn Operation Joint Endeavour. Detta för att implementera de militära delarna av The General Framework Agreement for Peace (GFAP) i Bosnien och Hercegovina. IFOR var efterträdare till UNPROFOR och kom i sig att avlösas av SFOR.”

sfor

SFOR – Stabilization Force – verkade fram till januari 2005, då den ersattes med EUFOR.

kfor

Nästa stridszon var Kosovo. Sverige deltog från 1999 och framåt. Bokstavskombinationen blev KFOR – Kosovo Force.

Wikipedia:

”Sverige var också det första icke NATO-anslutna landet att få huvudansvar i en av Nato- ledd brigad i Kosovo 2002, …

Sveriges sista militära truppstyrka i Kosovo, KS 27 avslutade sin tjänstgöring under oktober till december 2013 och lämnade över sitt ansvar till Italien. Totalt hade då den svenska Försvarsmakten bemannat 9000 befattningar sedan 1999 inom KFOR…”

isaf

År 2001 invaderade USA  Afghanistan, och ISAF – International Security Assistance Force – bildades. Sverige slöt upp med soldater.

oup

År 2011 var det dags att angripa Libyen. Sverige deltog med spaningsflyg. Bokstavskombinationen blev OUP – Operation Unified Protector.

Sveriges delegation vid Nato:

”För Nato har internationell krishantering växt till en av alliansens kärnuppgifter och Sverige har sedan mitten av nittiotalet deltagit i ett flertal Nato-ledda insatser. Sverige deltar idag, inom ramen för partnerskapet, i de två Nato-ledda fredsfrämjande insatserna i Kosovo och Afghanistan, Kosovo Force (KFOR) respektive International Security Assistance Force (ISAF). Båda insatserna sker under mandat från FN:s säkerhetsråd. Under 2011 deltog Sverige också i den Nato-ledda insatsen i Libyen (OUP).”

nato2

Det finns tydligen något som heter ”Sveriges delegation vid Nato”. På dess webbsida. kan man, under rubriken ”Sveriges samarbete med Nato”  läsa att Sverige sedan 1994 har samarbetat med NATO inom ramen för ”Partnerskap för fred”.

Det finns också en ”Natos parlamentariska församling”, där Sverige haft observatörsstatus, men sedan 2003 är associerad medlem.

neat

I Norrland finns ett testområde för flyg, kallat NEAT – North European Aerospace Testrange. Detta hyrs sedan år 2004 ut till NATO-länder.

I både Syrien och Ukraina har Sverige bidragit med svenska skattemiljoner för att stödja rebellsidan respektive kuppmakarna.

nato3

Jag kan se åtminstone tre skäl för Sverige att inte gå med i NATO, utan tvärtom backa och distansera sig från denna organisation.

1.

Det är i praktiken inte en försvarsorganisation, utan ett organisation för destabilisering och militära angrepp. Varje stöd åt NATO är ägnat att öka krigsrisken.

2.

Som medlem i NATO skulle Sverige – vid en konflikt mellan NATO och Ryssland – inte kunna hållas utanför.  Vårt land skulle bli en självklar måltavla för ryska angrepp.

3.

Medlemskap i NATO är inte gratis. Ett villkor är militära utgifter på minst 2% av BNP, vilket för Sverige skulle betyda en höjning jämfört med idag.

nato11

Läs/se mer

Jens Stoltenberg som ny NATO-chef?

Livräddande insatser

NATO-baser

RT om NEAT

NEAT