• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

LÅSNINGEN – en ”rykare”!

dyrkaupp

Här kommer en recension av Jan Tullbergs bok ”LÅSNINGEN – en analys av svensk invandringspolitik”, med hänvisningar till mer utförliga citat, kapitel för kapitel,  på BGF-sidan. (Se även filmen ”Landet som gick i BAKLÅS”!)

Boken är snyggt inbunden och på drygt 300 sidor. Den kostar 179 kr på Bokus.

Den finns även att ladda ned som pdf-fil.

Jan Tullberg skriver lättfattligt och är samtidigt intellektuell i ordets bästa bemärkelse. Hans bok rymmer många värdefulla fakta och starka argumenteringar. Han är dessutom rak och ärlig.  Vågar ”kalla en spade för en spade”.

spade1

”Det är omöjligt att ifrågasätta dagens uppfattningar utan att bryta mot konvenansen.”  Vissa fakta och argument måste framföras, även om vissa därvid kan känna sig ”kränkta”, resonerar Tullberg.

”En ambition med denna bok är att den en dag kan bli en del av en kritik som framstår som så stark och legitim att försvararna av den rådande politiken måste ge sig in i diskussionen. Att inte ta matchen blir att förlora på walk over. Förhoppningsvis kommer den dagen, men när detta skrivs känns den avlägsen. Dock, om den kommer, talar  mycket för att förändringen blir snabb och radikal. När ett tabu väl bryts så framstår dess föråldrade krav på lydnad som helt orimliga. Varför får inte detta diskuteras? Vem har givit en liten grupp rätt att bestämma vilka argument en motståndare får välja och om denne alls skall släppas fram?”

”Det är viktigt att understryka att denna bok inte bara är ute efter beslut enligt folkviljan. Den förespråkar beslut enligt en folkvilja som skall vara så upplyst som möjligt.”

LÅSNINGEN kan rekommenderas till inköp och läsning – en av de hittills bästa böckerna i ämnet!

jt

År 1990 fanns i Sverige nio ”utanförskapsområden”, med hög arbetslöshet, dåliga skolresultat och lågt valdeltagande. Fjorton år senare – år 2004 – hade antalet ökat till 157. Tullberg: ”Det blir allt mer uppenbart att invandringen leder till ett stort minus och att förneka det blir oseriöst.”

”Den svenska invandringspolitiken är inte en noga genomtänkt plan utan en ansamling ogenomtänkta beslut.”

Sedan tar en ”tillkämpad okunnighet” vid. Med boken ”Låsningen” vill Jan Tullberg ”stimulera fler med olika ståndpunkter och argument att vilja ’ta debatten’ om elefanten som står mitt i det politiska rummet.”

Som bokens titel anger finns idag – och sedan länge – en låsning i den invandringspolitiska debatten i Sverige, en låsning som möjliggör alla galenskaperna, en låsning som ansvarsfulla medborgare måste försöka dyrka upp.

Ja, någon riktig debatt i sakfrågan förekommer överhuvudtaget inte i media så att den når den stora allmänheten, det är mest sidofrågor som diskuteras där.

Den allsidiga debatten är idag strypt:

”Det är inte en diskussion mellan två parter med olika åsikter utan en kampanj av en part mot en åsikt som fördöms i emotionella och moralistiska ordalag, och vars argument inte bemöts. Den etablerade åsiktens advokater som officiellt säger sig vara emot vi-och-dom-tänkandet hänger sig själva åt den mest ofruktbara uppdelningen  för en intellektuell debatt: i de goda och de onda. I och med den uppdelningen är den intellektuella argumentationen överspelad. Det behövs väl inga argument för att backa upp ett ställningstagande mot det onda, det hörs ju på ordet.”

Varför ska godheten kompromissa med ondskan?

”I detta mentala klimat blir det viktigt att visa indignation mot varje form av invandringskritisk attityd.”

”Varje uttryck för misstro mot ett ’ensamkommande flyktingbarn’ anses visa på en sämre karaktär.”

”Att bli indignerad över termen skäggbarn blir ett sätt att göra reklam för sin egen karaktär. Godtrogenhet blir en proxy för godhet.”

”Kulturen föreskriver alltmer ett etnomasochistiskt paradigm. Vi skall alla visa en hycklande skam över vårt välstånd, att vi har vit hudfärg, heterosexuella böjelser och en svensk nationalitet. Från tolerans mot andra attribut än våra egna övergår vi till intolerans mot vår egen identitet.”

Vad som nu pågår är i praktiken en form av kolonialism:

”… det anses finnas ett behov av ett  nytt folk; för att ta hand om pensionärerna, för att ta jobb som svenskar inte vill ha, för att ta hand om alla invandrare.  Svenskar anses inte längre kunna klara uppgifterna själva. Mest av allt för att det plötsligt uppstått en plikt att ta emot den som vill komma hit. I den tidigare värdegrunden var nationellt självbestämmande och suveränitet centrala värden och kolonialism något tvivelaktigt. I den nyanserade värdegrunden är kolonialism, under beteckningen ’flyktingpolitik’, något oundvikligt och positivt.”

En ambition med ”Låsningen”  är att lyfta fram mönster och ge övergripande bilder, tydliggöra trender. Den vill bidraga till mer av realism och ”bryta låsningen i invandringspolitiken”.

Slutsatser ska inte bygga på önsketänkande: ”Vi bör se migrationen utifrån dess faktiska effekter och med realistiska prognoser. Många börjar tyvärr med ett partipolitiskt ställningstagande och sedan väljer man en verklighetsbild som passar till partiprogrammet…”

SONY DSC

 

”Låsningen” är indelad i nio kapitel. Här nedan några rader kort om varje kapitel – med länkar till mer utförliga texter på BGF-sidan.

1. En kvävd debatt

Stor vikt läggs vid journalister och massmedia, demokrati och kultur. Det är där boken börjar:

”Invandringsfrågan har tyvärr avintellektualiserats och sentimentaliserats; detta är ett försök att höja nivån.”

Märkligt nog gäller detta behov särskilt journalister, som ju anser sig ha ett intellektuellt yrke. Tullberg gisslar deras propaganda om olika begrepp. Officiellt hyllar media en moral om ”sant, relevant och konsekvensneutralt”, vilket den ju är fjärran från att leva upp till.

”… en öppen diskussion kräver ett rättframt språk. Ett synliggörande av tabun är ett viktigt första steg…” 

2. Behöver Sverige invandring?

Demografi. Om invandringens påverkan på arbetslöshet och sysselsättning.

3. Ekonomiska effekter

Är invandringen lönsam för svenska folket?

hemlos96

4. Invandring, kriminalitet och kriminalisering

Rymmer två moment: invandrarkriminalitet och kriminalisering av opposition”hets mot folkgrupp” mm

5. Invandringsindustrin

Om ”snällhet” och myndigheter som sviker.

6. Surrogatdebatter

”Integrationen, rasismen och hatet är några av dessa frågor som undviker de viktiga: invandringens omfattning och effekter.”

”Surrogatdebatterna är ofta röriga och styrda av emotioner.”

7. Sverige i ett globalt perspektiv

”Hur kommer Sverige att förändras i framtiden?”

”Nu revideras värdegrunden till att förespråka en multikultur som hävdar att alla kulturer har samma värde och att svenskar inte bör ha ett företräde, varken till eller i Sverige, då den deklamerade moralen är ’alla människors lika värde’.”

8. En statsmakt på glid

Om den begränsade yttrandefriheten och utvecklingen i totalitär riktning.

”Kriminalisering av åsikter, yrkesförbud och en mobbning av dissidenter…”

9. En kulturrevolution och förnuftets återkomst

”Bristen på demokratisk debatt i media och en brist på interndemokrati i de politiska partierna har skapat en stark likriktning som skrämt till tystnad…. Förnekelsen har sin tid, men det finns också möjligheter till positiv förändring. Kan vi få en förnuftets återkomst? En politik som främst vinner terräng genom att dissidenter mobbas och att alltfler tabun etableras kan komma till en brytpunkt där förbuden faller. Förändringen kan bli som ett korthus: de bräckliga argumenten har med möda hållit uppe varandra, och faller ett dras de andra med i fallet.”

stim

Vi som engagerat oss i invandringsfrågan och under ett antal år försökt bidraga till en mer sansad hållning har ju tvingats konstatera hur galenskaperna bara eskalerat: dels en ökad fjärrinvandring med alla dess konsekvenser, dels ett samhällsklimat där rädslan sprider sig.

Ska man inte till slut gå så uppenbart in i väggen, att det måste bli en vändpunkt?

Jan Tullberg menar att vändningen visserligen kan komma att dröja ytterligare, men att den kan bli genomgripande, när den kommer. Ett resonemang som iofs kan ligga i linje med artikeln på sidan 7 i vårtabloiden: ”Är svenska partier som ett FISKSTIM?” Alla kan komma att byta fot samtidigt.

”Låsningen” ger inte bara fakta och argument, den är också ägnad att inge visst hopp.

db

Jag började läsningen av Jan Tullbergs bok samtidigt som TV-nyheterna visade bilder från östra Ukraina, om hur ukrainska militärkolonner bytte sida. Konfronterade med verkliga människor punkterades de tillmälen om ”terrorister” som fabricerats av kuppregimen i Kiev.

Min association går till svenska journalister och deras politiskt korrekta mediakolonner. Tänk om också de kunde byta flagg och ställa sig på folkets sida!

 

Naivt? Kanske det, men hur roligt blir det att vara journalist, när man:

a)  möts av ett allt öppnare förakt från svenskar i allmänhet, som drabbats av projektet?

b) driver en linje som inte tål saklig granskning, förlorar varje fri debatt?

SONY DSC

Boken ”Låsningen” är vad jag brukar kalla en ”rykare”. Den förtjänar många läsare – rekommenderas!

Det slår mig att i nästa tabloid blir det lämpligt att lyfta fram boken ”Låsningen” och flera av dess starka poänger!

Eller hur?

Se där ett skäl att rensa pallarna i Göteborg, Stockholm, Värmland, Dalarna, Östergötland och Skåne från vårtabloider – så att vi snart kan ”ge järnet” även för en andra 2014-tabloid!

knutpunkter

Läs mer

En ”obehaglig” bok

Om kostnader och länkningar

Svensk mångfaldspolitik

13 svar

 1. Jo, Jan, jag sitter här med en klump i magen och vet inte om jag vågar gå ut idag …

  Jag ser upp mot himlen, vår annars så vackert blå, som idag igen täcks av artificiella molnslöjor. Sedan barnsben har jag varit molnskådare och dessa är inga naturliga moln …

  Jo, jag har läst på nätet om det som pågår och vad molnen kan innehålla – jag är inte ovetande. Men jag förstår inte varför detta luftkrig pågår och att regimerna i alla länder tillåter detta. Jo, jag vet vad som pågår på land också – särskilt i Sverige så …

  När jag har kontakt med vänner ute i världen brukar jag fråga dem om hur det ser ut på himlen hos dem. Tänk, över den arabiska halvön är himlen alltid blå och molnfri – och aldrig några molnstrimmor! Där om någonstans skulle väl ‘behövas skydd mot överhettning’. Men … Och här i den kalla Norden (gäller fler länder än Sverige) behövs ‘skydd’ mot överhettning … Vem tror på Bluffen?!

  Varför jag skriver ner mina tankar här … Jag har just tankat ner Låsningen och dina artiklar om Carl Bildt … Det bara blev så och du, Jan, kan kanske …

  C B förresten, han som är pronazist i Ukraina men antinazist i Sverige … han måste ha det jobbigt med att byta ideologi hela tiden i sitt pendlande. (Kul bildt med Bildt i koppel …)

  • För mig representerar Carl Bildt politisk obildning, eller ska vi säga ”obildtning”.

   Den figuren är fullständigt hållningslös, den politiska omoralen personifierad.
   Han har nu – det blir ingen överdrift att säga så – blod på sina händer.

   Du formulerar det träffsäkert: ”pronazist i Ukraina men antinazist i Sverige”.

   Ja, han är mer än antinazist i Sverige – han är även motståndare till Sverigedemokraterna.

   • Ett steg vidare. Alliansen dubblerar invandringen på två år. Dags att införa arabiska som prioriterat språk i skolan? Vad krävs för att stoppa detta vansinne?

 2. Den svenska invandringspolitiken är inte en väl genomtänkt plan, utan en samling ogenomtänkta beslut, se där vad som av allt att döma är en besk sanning.

  Svenska folkets tragedi är att de leds och manipuleras av politiker och journalister som inte kan erkänna en svår verklighet, dessa är alltså omogna individer och katastrofala om de får makt (vilket de även fått och alltför mycket).

  Ett annat dilemma är väl att en klar majoritet av befolkningen i alla länder aldrig riktigt förmår svälja att man kantänka är medborgare i ett ”ont” land.

  – Gunnar Heckscher, f.d. högerledare, Carl Bildts tidigare mentor?, skulle knappast vara särskilt stolt numera över sin f.d. elev, är min tolkning.

  • Heckscher (som var av guds utvalda folk) drev på sin tid på för en liberalare invandringspolitik och mångkultur i Sverige. Jag tror han lärt Calle allt vad han kan.

 3. Boken är säkert läsvärd. Tyvärr kommer den sannolikt i första hand nå dem som har en mer realistisk syn på invandring. De som har störst behov av att lära sig tänka förnuftigt kommer sannolikt inte att läsa den utan fortsätta stoppa huvudet i sanden. Små steg i rätt riktning är dock inte att förakta. Plötdligt en dag kanske det leder till att flocken tvärvänder…..

 4. Janne du var väl med i Miljöpartiet Haninge tidigare?
  Det verkar som att den lokalavdelningen har drabbats av en del stridigheter av den mångkulturella typen:
  http://www.mitti.se/mps-mote-urartade-storbrak-annu-en-gang/

 5. Har själv läst boken efter att ha sträckläst..Precis som du beskriver Jan, den är intellektuellt välskriven samtidigt som den är lättläst.

  En av poängerna som Jan Tullberg beskriver handlar om varför den ekonomiska frågan med invandring är så central. Detta har i egentlig mening aldrig varit min primära slagsida mot politiken.

  Jan Tullberg menar att ekonomi är ganska binärt och om tillfälle ges till öppen diskussion och öppna källor så är det rent av omöjligt för invandringsförespråkarna att hävda dess ekonomiska förtjänster.

  Mkt bra poänger!

  • Jag har också väjt för den ekonomiska diskussionen. Dels därför att det kan bli snårigt, dels därför att det finns så många poster som det omöjligen kan sättas en bestämd prislapp på. Det gör att både Lars Jansson och Jan Tullberg i en bemärkelse hamnade för lågt, men det viktiga är nu – med tanke på DN-propagandan – att påvisa att det faktiskt handlar om en kostnad, och en stor sådan.

   Men varför inte parallellt med Jan Tullbergs beräkningar göra upp en successivt växande lista på poster som inte ryms där!?
   En början återfinns möjligen här.

 6. Javisst. Men min ambition med min poäng är att det är omöjligt att gå i clinch med en ekonom av Tullbergs/Sanandajis/Assar R/Ekberg och anföra att vi tjänar ekonomiskt på invandringen vi har idag.

  Sedan tror jag också att den snarare är gigantisk istället för väldigt hög..Tillåts denna ekonomiska diskussion ta plats i demokratisk anda så blir det murbräckan för en förändring. Tillåts denna diskussion kommer kanske svensken ur sin dvala.

  Kanske kan din lista sändas till Tullberg med en liknande lista?

  Till sist: Du är en hjälte..Jag läste återigen ett gammalt nr av SALTdär du intervjuades..Jag hoppas och tror att din upprättelse kommer.

  ”In this life or the next”

 7. […] LÅSNINGEN – en "rykare"! […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: