• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Röda-Korsfäst

”Nolltolerans mot intolerans?” eller ”Intolerans mot nolltolerans?

Den senaste Röda-Kors-affären ger många associationer!

intervju

”Representerar man Röda Korset måste man stå för Röda Korsets grundläggande värderingar och där finns det inget mellanläge. Då är det nolltolerans mot intolerans och rasism och främlingsfientliga åsikter.”

”Alla ska känna sig välkomna, oavsett bakgrund”. 

Så uttalade sig Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på  Svenska Röda Korset i en telefonintervju för ”Nyheter Idag” den 11 april 2014.

Bakgrunden var vad en frivilligarbetare på Röda Korset i Falun sagt i ett samtal med en annan person. Det rörde sig om en 71-årig dam, som under nio års tid arbetat gratis för Röda Korset.

Den andra personen, en ung irakier vid namn Daban Ibrahim Mohammad, hade ett register som knappast rimmar med Röda Korsets beskrivna värderingar.

Irakiern  spelade in samtalet. Och han gillade inte vad den gamla damen sade, så han kopplade in  massmedia. Snart var hela Röda Korset ”skakat”.

skakat

I  Aftonbladet den 9/4 förklarade Daban Ibrahim:

”Jag blev väldigt ledsen faktiskt, jag blev väldigt kränkt.”

Där uttalade sig även Karin Tengby, pressekreterare på Röda Korset:

”Vi står för en medmänsklighet och ett inkluderande samhälle, absolut inte det som speglas här med ’de och vi’.” 

”Man måste hela tiden arbeta med värdefrågor och visa att det här är inte okej. Är man engagerad inom Röda Korset så måste Röda Korsets värderingar gälla och annars är man inte välkommen.”

På webbsidan ”Mynewsdesk” ges klart besked:

”En kort film med en frivillig inom Röda Korset som uttrycker åsikter, som inte är förenliga med Röda Korsets grundläggande värderingar, publicerades på Facebook under helgen. I måndags morse upptäcktes filmen av Röda Korsets kommunikationsavdelning som genast informerade ledningen och i tisdags lämnade rödakorsaren sina åtaganden i organisationen.

–Det som kvinnan uttrycker i det inspelade samtalet är inte förenligt med Röda Korsets värderingar. Medlemmar och frivilliga inom Röda Korset ställer sig självklart bakom organisationens grundprinciper och värdegrund. Den som inte delar våra värderingar ber vi att avsluta sitt engagemang, säger Eva von Oelreich, ordförande i Röda Korset.”

ut

Vad hade då den 71-åriga Röda-Kors-volontären sagt, som var så upphetsande?

DT lade ut ljudinspelningen.

En utskrift, ordagrant:

”Jag kom hit för jag behövde prata med någon som kunde lyssna

sen kom vi in på det där snacket om jobbet å sånt, och då uttryckte hon sig på det här viset.

– – –

… jag tycker inte vi hjälper er där ni är

– Inte här i Sverige?

– Nej

– Du tycker inte det?

– Nej. Det kan man ha flera synpunkter på. Jag menar, det är inte bra att ta in… vi har ju en så hög arbetslöshet….

– Men det beror ju inte på oss.

– Nej, det är ju det jag säger, men jag menar arbetslösheten blir ju inte mindre ju fler ungdomar vi tar in. Det är ju ingen lösning för oss, när vi har en så hög ungdomsarbetslöshet själva. Och så kommer det fler ungdomar hit och då blir problemen ännu större. Jag tycker vi ska hjälpa våra ungdomar i första hand.

– Vilka ungdomar?

– Dom som går arbetslösa.

– Vilka är det?

– Vilka är det?! Det finns mycket svenska ungdomar, vi har tappat nästan en hel generation som går arbetslös.

– Svenska ungdomar?

– Jajjamen!

– Sen då?  Vad ska man göra efter det? Vad ska man hjälpa dem? Vilka ska man hjälpa efter det?

– Vilka ska man hjälpa? Man ska hjälpa alla människor! Det är ingen som blir hjälpt om man håller på som man gör nu! Då är det ingen som blir hjälpt. 

– Du får väl gå och klaga på dom. Dom som tar in fler folk och inte hjälper dom, eller hur?

– Precis.  Vi har ju egna som vi inte kan hjälpa.

– Vilka är det? Vad menar du med egna? Svenskar?

– Ja.

– Men du jobbar ju på Röda Korset, sen säger du så här, det får mig att bli litet tveksam

– Varför det? Hur ska vi kunna hjälpa er, om vi inte kan hjälpa vår egna ungdomar?

– Ni kan hjälpa, ni hjälper ju er egna ungdomar!

– Nej!  Dom har inte ens råd att flytta hemifrån, dom får inga egna bostäder, dom får ingenting.

– – –

– Ja, jag vart faktiskt litet besviken. Mycket besviken vart jag. 

Men det gick ju bra sen, när Röda Korset tog det här på ett bra sätt.

 

x

Vad var så förgripligt med detta, som gjorde att kvinnan måste korsfästas?

• Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige, det är ju ett faktum. Svenska ungdomar reser till Norge för att få arbeten, något som en del kommuner t.o.m. uppmuntrar till.

• Bostadsbristen bland unga är likaså hög, även det ett faktum. Många bor kvar hos sina föräldrar, andra skuldsätter sig på ett farligt sätt för att komma över en egen bostad.

Den gamla damen påpekar existensen av svenskar, vars intressen också behöver tillgodoses. Detta triggade tydligen RK-höjdarna.

x

Antag att Jesus hade arbetat som volontär på Röda Korset i Sverige. Skulle det dröja länge, innan han fördrevs??

Tror inte det, med tanke på hans fallenhet för polemiska uttalanden.

roda-korsfast

Avslutningsvis,  12 associationer som denna Röda-Kors-affär ger mig:

1. Övervakning

Som Expressen demonstrerar är en anonym kommentar på en blogg inte nödvändigtvis en privatsak, det kan bli hembesök och uthängning i massmedia.

Här byggs detta på med att vad vederbörande tror är ett enskilt samtal läggs ut på internet, blåses upp i massmedia och leder till offentliga avståndstaganden.

2. Vem är välkommen?

Visserligen säger RK:s generalsekreterare, Ulrika Årehed Kågström: att ”alla ska känna sig välkomna”, men detta motsägs av pressekreterare Karin Tengby är inne på: ”…måste Röda Korsets värderingar gälla och annars är man inte välkommen”.

I strid mot dessa värderingar ligger det som den uthängda kvinnan sade, förutsättande att vi svenskar existerar och har legitima intressen.

3. Vem kan bli ledsen och kränkt?

Invandrare kan bli ledsna och känna sig kränkta, vilket kunnat konstateras sedan länge – och som den unge irakiern verkar ha varit väl medveten om.  Men ska inte det gälla även för svenskar?

Vi behöver inte gå längre än till den uthängda kvinnan – naturligtvis blev hon ledsen över den behandling hon utsattes för, över att ha blivit sviken och ratad. Hon kunde inte påräkna vare sig stöd i massmedia eller någon uppbackning av ansvariga inom den egna organisationen.

4. Ord och handling

Den uthängda kvinnan hade under nio års tid arbetat ideellt, oavlönat, för Svenska Röda Korset. I handling har hon visat solidaritet med andra människor, inte minst utlänningar.

Vad som nu läggs henne till last är ordval i ett enskilt samtal:  Vi har ju egna som vi inte kan hjälpa.”

Här ligger ett dubbelt moment:

A. Ska inte handling väga tyngre än ord?

B. Vad i hennes ord var så fel?

5. Tolerans och intolerans

I ledningen talar man högtravande om ”värdegrund” och har övat in några haranger om om ”tolerans” och ”nolltolerans”, ”främlingsfientlighet” och ”rasism”. I praktiken finns här ingen konsekvens.

RK-ledningen är intolerant, inte tolerant. Där saknas inte bara klarhet i tanken utan också dygder som mod och solidaritet. De fina harangerna är som tomma ballonger, eller sköldar att gömma sig  bakom.

6. Människors lika värde

Den främsta av alla pk-paroller är ju ”Alla människors lika värde”. Till den bekänner sig självklart även RK-ledningen. Men om alla människor verkligen är lika mycket värda, ska det då förekomma några löneskillnader?

Och varför räknas bara utlänningars känslor, inte svenskars?

7. Klassmoment

På fältet arbetar alla de humanitära personerna, de som bär upp Röda Korset, de som ser till att Röda Korset har någonting att bistå behövande med – ofta har dessa ideella människor själva låga inkomster, men ger ändå vad de kan med pengar och egna insatser – detta för att de brinner för Röda Korsets ideal.

Detsamma kan knappast kan sägas om de ledande figurerna. Sedan Bengt Westerbergs tid vet vi att ledningen för Svenska Röda Korset har ersättningar i miljonklassen. Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström har en månadslön på 88.000 kr, och ordförande Eva von Oelreich får 55.000 kr, detta i en organisation som påstår sig vara ideell.

tiggare

8. Ohelig allians

Irakiern som spelade in samtalet var alltså kriminell. Här kan konstateras hur han samverkar med människor som yrkesmässigt verkar inom godhetsbranschen. Det är inget undantag.

Hela invandringen baxas fram genom en allians av å ena sidan organiserad brottslighet, å andra sidan personer med anspråk på att företräda godhet – med en gråzon av girighet däremellan.

9. Demokratiska friheter

Som det framställs rör det sig om flyktingar. De flyr undan förföljelse, för att komma till ett land med frihet och demokrati.

Men vilken frihet ger detta oss svenskar när vi nu inte tillåts ha en avvikande åsikt i en så viktig fråga som invandringen? Det här visar att det blåser väldigt snålt i Sverige numera!

10. Åldersrasism

Den uthängda kvinnan var född på tidigt 1940-tal, hade alltså växt upp i ett Sverige där svenskars existens inte var ifrågasatt,  i ett land där man kunde tala uppriktigt om hur man kände och tänkte.

Nu är det inte längre så, nu ska vi alla pk-drillas till att vakta vår tunga så att vi t ex inte – hemska tanke – får för oss att beställa en negerboll på kondiset.

11. Ockupantmentalitet

Hur hamnade denne unge irakier i Sverige? Förmodligen förebärande att vara flykting. Det svenska samhället räddade honom ur en svår situation, gav honom skydd.

Ändå detta agerande, som vittnar om en översittarmentalitet gentemot oss svenskar. Hur har det gått till, varifrån har han fått lära sig denna?

En del av svaret ligger i hur RK-ledningen viker sig dubbel, så fort denne sällsamme figur hostat till – istället för att gripa tillfället att förmedla några elementa om mellanmänskligt beteende och göra en insats för integration i vårt samhälle.

En annan del av svaret ligger i våra svenskfientliga massmedia.

12. Svenskfientliga massmedia

I Aftonbladet den 8/4 var anslaget smetigt propagandistiskt: figuren hade gått ”till Röda Korset för att be om hjälp till sin familj. Där fick han dock inte det bemötande han hade förväntat sig.”

Där fanns inspelningen också med, men man hade då starkt förvrängt kvinnans röst, så att den lät mindre sympatisk.

Här blir exemplen otaliga, på hur svenskar ska framställas negativt!

ab

Läs mer

Angiverisamhället

Bli miljonär!

Insamlingsmål för Röda Korset

Kulturbefriat land

Peter Harold (1)

Peter Harold (2)

Utan försvar

Sköna juveler

Folk och folkvalda

 

13 svar

 1. Så j-la bra skrivet Milld!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. Tack!

  Jag har funderat lite på detta om man kunde starta något som hette Sverigelistan.

  Det skulle vara en valsamverkan där man hade kanske 1-5 värden som var fasta. Du har bra material på Opinionsbildarna.

  Detta skulle sedan i övrigt vara en helt fri lista. ALLA som skriver under på dessa 1-5 punkter får sedan ställa upp under Sverigelistan. Denna lista är en valsamverkan. Var och en får jobba på att få kryss på valsedelns sedan. Fördelen är att det blir mer som ett Kongressval i USA. Jag har min kandidat som är ansvarig mot mig.

  Låt oss säga att vi har 15-20 personer på listan. De passar varken i SD eller SvP. Någon kommer från V och någon från M, man kan ha vilken bakgrund som helst och denna lista behöver aldrig rösta enhetligt annat än i dessa 1-5 frågor. Där är man bunden.

  Låt säga att du skulle vara med där. Då kan vi som stödjer dig dela ut blad o.s.v. Sedan svarade du mot hur du röstade. Det blir på så sätt äkta demokrati. Inte som idag då 5 personer bestämmer allt och aldrig ansvarar mot någon.

  På en sådan lista kan finnas de som har rakt motsatt uppfattning mot dig inom t.ex. klimatfrågorna och ni stödjer då det förslag som ni själva tycker är bäst. Dock är krav att ALLTID rösta för 1-5 som man skrivit under på annars utesluts man.

  Valsamverkan innebär att man går ut med eget namn i all kommunikation MEN samtidigt också med Sverigelistan.

  Bara några funderingar. Vill ha en mer öppen debatt. SD kryper för överheten.

  • Intressanta tankegångar. Vi talar då om valet 2018, eller?

   I bakhuvudet har jag väl haft att Opinionsbildarna i framtiden skulle kunna utvecklas i denna riktning, men i ledningen är vi nu en samling gamla stötar, med olika hälsoproblem. Vi behöver snart avlösning.

   Hursomhelst kan vi väl utan dröjsmål börja spåna på en plattform kring några centrala punkter.

   Punkt 2 tycker jag mig då se direkt: Nationell självförsörjning på livsmedel.

  • Ett politiskt system som leder till att endast 42% av invånarna anser att landet tillhör den etniska urbefolkningen har bevisat sin egen oduglighet. Demokratin i sin nuvarande form måste förändras och du beskriver en möjlig komponent i ett nytt styrelseskick.
   Sverige behöver en konstitution som inte tillåter en tillfällig majoritet att under en kort tidsrymd ger bort landet. Konstitutionen ska bygga på maktdelning såväl i nuet som över en längre tid. Ditt förslag om en Sverigelista påminner om ett elektorssystem och kan vara ett sätt att dela makten.

 3. Tanter som jobbar för RK har i många fall dålig kontakt med sitt eget känsloliv.

  • Kan möjligtvis bero på, att till dylika jobb söker sig många kvinnor som är medberoende, och/eller barn till alkoholister. Finns dessutom många inom socialtjänsten. Lena Holfve har skrivit böcker som rör detta fenomen. Kolla gärna in på Lenas blogg http://www.konkursverket.se, där hon har några artiklar som belyser problemet.

 4. Tack för ett som vanligt insiktsfullt inlägg i denna sjuka debatt om hur vi ska krypa för något vi inte ens är skyldiga till!

  Så länge som vi tillåter gammelmedia att framföra lögner på detta sätt så kommer det troligen att bara rulla på.

  Tycker Anders har en intressant idé som vore kul att testa! 🙂

 5. Jan Milld skriver att ”Den uthängda kvinnan var född på tidig1940-tal, hade alltså växt upp i ett Sverige där svenskars existens inte var ifrågasatt, i ett land där man kunde tala uppriktigt om hur man kände och tänkte.”

  Jan Milld kunde inte ha sagt det bättre för idag blir man uthängd om man försvarar sitt eget land och sin kultur. Det har t.o.m gått så långt i Sverige att etablissemanget och media säger att det finns ingenting som är svenskt. Det är som en ond dröm och politiker och media har snärjt in människor med lögner och propaganda och de som ser vad som händer tystas och kallas för rasister. Medan goda patriotiska svenskar straffas så samarbetar media och politiker med brottslingar som kallar sig för antirasister och som egentligen är fascister.

  De etablerade politikerna offrar sitt folk och land och gör det medvetet för deras egen kortsiktiga fördel utan att ta beaktande till följderna som föjlande generationer måste leva med. Paul Weston är en av de få politiker som har insikten och vågar prata om vad som händer när politiker tar in en oreformerad religion och efterblivna kulturer till Europas högutvecklade länder.

 6. Röda kors damen finns inte längre bland oss. Hon orkade inte med det hon blev utsatt för. Att en dömd kurd/irakier som gränsar till rättshaverist ska få göra detta ostraffat är obegripligt!

  • Det är beklämmande, och ställer de ”tolerantas” intolerans i blixtbelysning. De går mycket långt i sin nit för ”rumsrenhet”!

   Även deras utgångspunkter givna, att den frivilligarbetande kvinnan skulle ha uttryckt sig olämpligt, så kunde Röda Korset ju ha nöjt sig med någon form av anmärkning och tillsägelse.

   Tydligen måste kvinnan helt bort från RK-lokalen, någon plats för mänskliga överväganden hade man inte.

 7. Hon är död nu, Röda korset korsfäste henne!

 8. Hmmm.. Verkar som att han arbetar för Röda korsets välbetalda ledning pga. den sista kommentaren. Kanske var historien skapad för att blidka sjuklövern för att på så vis få skattebetalarnas pengar för Röda korsets egna projekt … och sina höga arvoden? Vem vet?

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/12/26/vad-ar-skillnaden-pa-politisk-korrekthet-och-emotionell-korrekthet/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: