• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Med fingret på avtryckaren

kubakris

Under Kubakrisen 1962 var jag aktiv i fredsrörelsen, deltog i marscher mot atomvapen. Ändå stod världen då närmare randen av ett kärnvapenkrig än vad vare sig vi fredsaktivister eller folk i allmänhet hade klart för sig.

Nu i efterhand har framkommit hur nära det var, och det gäller två moment:

1.

För det första var president Kennedy omgiven av hökar, höga generaler förordade att USA skulle slå till mot Sovjetunionen, i ett första-slag med kärnvapen. Det var Kennedy som där räddade oss alla, genom att stå emot detta tryck.

2.

För det andra innebar de ibland förekommande konfrontationerna mellan sovjetiska atomubåtar och amerikanska krigsfartyg att man balanserade på gränsen – ett enda misstag eller olycklig omständighet kunde ha räckt för utlösa avfyrandet av en första missil.

mad
På den tiden talades om terrorbalans, eller MAD – Mutual Assured Destruction. Däri låg garantin för fred. Båda sidor – USA och Sovjetunionen – hade kapacitet att svara på ett överraskande första-slag med ett svarsanfall. På så vis avskräckte de båda supermakterna varandra.

Förvarningstiden för att hinna svara på ett överraskande angrepp låg då, vill jag minnas, på 30 minuter. Nu är den betydligt kortare. Får man tro filmen ”Obama and the plan for World War 3” kan det idag handla om bara 5-10 minuter.

Det ger inte mycket möjlighet att reda ut huruvida signaler om angrepp är verkliga eller inte. Till bilden hör att det under åren av ”terrorbalans”  många gånger har förekommit sådana felaktiga signaler. I situationer av avspänning har det inte tippat över för att svara på dem som verkliga angrepp, men vid spända lägen kan det utvecklas annorlunda.

aubat

Filmen beskriver kapaciteten hos en atomubåt av Ohioklass: den kan avfyra 24 missiler, vardera med 8 stridsspetsar (dvs sammanlagt nära 200 stridsspetsar.)  Varje stridsspets har en last motsvarande 475 kiloton trotyl, dvs 30 gånger kraftigare än Hiroshimabomben (som var på16 kiloton).

Varje stridsspets är individuellt styrbar, MIRV, som det kallas.  Man kan samtidigt skicka iväg ett antal ”decoys”, dvs attrapper, för att förvirra luftförsvaret hos det angripna landet.

USA förfogar över 14 sådana ubåtar, plus 4 ubåtar med kryssningsmissiler.  De är naturligtvis mycket rörliga och kan gömma sig djupt under havsytan.

030606-N-0000X-005

Sammantaget gör detta att USA:s krigsmakt idag sannolikt anser sig ha förslagsförmåga, dvs att man med ett överraskningsanfall skulle vinna ett krig mot Ryssland, och att de tror sig kunna hantera det som ryssarna skulle ha kvar för ett motangrepp.

Ett syfte med kuppen i Kiev är att skaffa NATO möjligheter att positionera missiler direkt inpå den ryska gränsen söder om Moskva. Det skulle ytterligare öka USA:s möjligheter att i ett första slag snabbt slå ut rysk stridsledning.

Det som nu sker kring Ukraina höjer naturligtvis spänningen. Med amerikanska hangarfartyg i Svarta Havet minskar dessutom det rent fysiska avståndet mellan enheterna på respektive sida. Detta ökar risken för krig av misstag.

NATO-missiler invid ryska gränsen.
Hur skulle amerikanerna reagera om ryssarna placerade missiler på Kuba?
Svaret vet vi.

avtryckaren

Läs/se mer

Efter Palme

Chicken race

Farlig häxbrygd!

Röda linjer

Värsta hotet