• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Behagligt problem!

Tabloiderna kan ju vara bra på flera sätt:

•  bra för hälsan, då de ger tillfälle till fysisk motion

•  en chans att mentalt få avreagera sig, på ett konstruktivt sätt.

•  Därtill kan de vara bra för Sverige, genom ett fler svenskar blir litet klokare politiskt och får upp ögonen för alternativa media.

vartab

Vårtabloiden – ”VÅGA BRY DIG!” – var planerad att tryckas i 100.000 exemplar. Nu har detta höjts, till 150.000 exemplar.

En fördelning har gjorts upp, om hur många exemplar som skulle skickas till olika regioner:
• Västkusten
• Stockholm-Uppsala-Södertälje
• Värmland-Närke,
• Skåne-Blekinge
• Östergötland-Småland
• Dalarna-Gävleborg.

Nu visar det sig, att 15.000 ex inte räcker för Värmland-Närke, så vi plussar där på med 10.000 ex, hämtade från Stockholmstilldelningen.

Fastän vi höjt upplagan ser det redan ut som att den i flera regioner kan komma att gå åt ganska direkt!

Den största tilldelningen går till Göteborgsregionen, men där har vi också många utdelare (vilket inte hindrar att fler är välkomna att anmäla sig!).

När vi nu beställer denna högre upplaga gör vi det utan att i dagsläget ha täckning för detta i kassan för Opinionsbildarna (föreningen som numera står för tabloidprojektet). Som det just nu ser ut fattas ca 20.000 kr.

Ytterligare ekonomiskt stöd välkomnas således!
Plusgirot är: 68 84 55 – 5.

I de regioner dit pallar nu destineras kommer arbetsinsatser att kunna behövas från än fler utdelare. Detta gäller kanske särskilt Stockholm och Skåne. Bor du alltså inom ”tabloid-områden” och vill ”dra ditt strå till stacken” – hör gärna av dig!

Mejla till:

Norra Stockholmsregionen: oljajenne@hotmail.com

Södra Stockholmsregionen: bjorn.zander@telia.com

Skåne-Blekinge: erling.v.v.hansen@gmail.com

Västkusten: reinewikstrom@glocalnet.net

Östergötland-Småland: bema2@glocalnet.net

Eller direkt till mig: jan.milld@telia.com

Som jämförelse kan nämnas att 2013 års tabloid, ”Lägg om kursen!”, trycktes i 50.000 exemplar.

td

Från tryckeriet ska tabloiderna anlända i mitten av april.

Lyckas vi väl med vårtabloiden kommer den att följas upp med ytterligare en tabloid under detta år, och/eller nya A5-foldrar

ob

Läs mer

http://tabloiderna.se/

http://www.opinionsbildarna.info/