• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Värre än Tredje Riket?

third

Låt mig här börja med ett citat av Paul Craig Roberts:

”The world needs to understand that the neoconservative US government is the Third Reich on steroids. It is a malevolent force with no sense of justice or respect for truth, law, or human life…”

”Världen behöver förstå att den neokonservativa amerikanska regeringen är Tredje riket på steroider. Det är en illvillig kraft utan känsla för rättvisa eller respekt för sanning, lag , eller människoliv. Fråga bara invånarna i Irak, Afghanistan, Libyen Syrien, Palestina, Pakistan, Jemen, Somalia, Libanon, Honduras, Venezuela, Kuba, Iran. Till och med de vilseledda västra ukrainarna kommer snart att börja fatta.

Obama själv har förklarat att USA är ”den exceptionella nationen. ” Det här är den neokonservativa versionen av Hitlers förklaring om att den tyska nationen var exceptionell och därför stod över andra. Enda skillnaden mellan Washington och nationalsocialistiska Tyskland är att Washington har en betydligt mer kraftfull polisstat och kärnvapen .

Den hybris och arrogans som kommer ur Washingtons tro om att vara regeringen för den ”oumbärliga och enastående nationen” betyder att Washington saknar varje respekt för annat land, och inte heller för lagar – varken sina egna eller internationella . Washington kan invadera länder utan orsak, en krigsförbrytelse. Washington kan kidnappa och tortera människor, ett brott enligt amerikansk och internationell rätt . Washington kan nonchalera folks självbestämmande, som krimbornas. Hur kan krimbor rösta om sin egen framtid utan Washingtons samtycke, och utan att Washington avgör resultatet? Washington förklarar Krim-folkets självbestämmande ’illegitimt och illegalt’, och vägrar att erkänna deras rätt till självbestämmande, medan man gör anspråk på att vara hemorten för ”frihet och demokrati.”

Ingen regering i mänsklighetens historia kan komma i närheten av Washingtons hyckleri och illvilja. Beväpnad med kärnvapen och en militärdoktrin om förebyggande första-slag, utgör Washington självt hotet mot  kanske allt liv på jorden.”

”No government in human history can come close to the hypocrisy and malevolence of Washington. Armed with nuclear weapons and a military doctrine of pre-emptive nuclear first strike, Washington alone stands as the threat to life on earth.”

missiler

Hur blev det så? Under efterkrigstiden och Kalla kriget växte vi ju upp med en bild av att USA representerade frihet, demokrati och annat positivt.

• En första varningssignal var kanske president Eisenhowers avskedstal i amerikansk TV 1961, där han varnade för det militärindustriella komplexet, med stor makt och i kombination med egna särintressen.

• Två år därefter blev president Kennedy mördad.

• Senare, på 60-talet och 70-talet, kom Vietnamkriget.

• På 90-talet släpptes det ursinniga bombkriget mot Serbien lös.

Men än värre skulle det bli!

Efter WTC-dåden den 11 september 2001 – som jämförts med Pearl Harbour – släppte spärrarna helt.

• Inrikes kom Patriot Act med övervakning och möjligheter att spärra in dissidenter på obestämd tid utan rättegång.

• Utrikes gjordes godtyckliga gripanden i massiv skala, med de mest utstuderade former av tortyr.

tortyr

När jag började i skolan – Andra Världskriget hade slutat bara några år tidigare – bar historieundervisningen ett moraliskt budskap: de ohyggligheter som förövats av Tyskland och Japan skulle inte få inträffa igen! Ingen skulle få gömma sig bakom att bara ha lytt order, ha gjort som alla andra eller ha tigit när man borde ha talat. Varje individ har ett ansvar!

Det som hänt har redan hänt, det kan vi inte ändra på, men i nutid och framåt i tiden kan vi fortfarande – åtminstone i princip – påverka.

”Doktor Mengele” har blivit ett begrepp, men i USA:s krigsmaskin finns många Mengeles – medicinskt utbildade personer som övervakar tortyren, så att den kan ske utdraget och i möjligaste mån utan dödsfall. De övergrepp mot människor som pågått sedan ”911” och alltjämt pågår är helt djävulska.

lyddeorder

Till detta kommer:

• angreppskrigen, med miljoner offer i dödade och skadade.

• raserandet av infrastruktur och levnadsbetingelser.

I Irak är förödelsen oerhörd. Om befolkningen då reagerar desperat är det verkligen inte att förvånas över. Al Quaida fanns inte när amerikanerna invaderade, år 2003 – nu finns Al Quaida där.

dodade

WTC-dåden har alltså fått genomgripande konsekvenser.
Följaktligen är det viktigt att nå klarhet i hur de gick till!
Vilka var det som låg bakom?
Var det muslimer, eller finns andra grupper med motiv?

ph

Så här skriver ”Galne Gunnar” på sin blogg:

”Jag har jag det senaste året gjort egna efterforskningar kring de påstådda muslimska terrordåden den 11 september 2001, samt bombdåden i London 2005 och Madrid 2004, och jag har landat i slutsatsen att muslimerna är oskyldiga till dessa dåd. Istället rör det sig om ’false flag’-operationer avsedda för att smutskasta muslimer och för att skapa aversion mot dem i västvärlden.

När det visar sig att den ’muslimska terrorismen’ till stor del är fabricerad och överdriven, och att de stora och kända dåden som muslimerna beskyllts för i själva verket inte utfördes av dem, då måste man naturligtvis omvärdera läget och fråga sig hur omfattande och farlig den muslimska terrorismen egentligen är? För när den ’muslimska terrorismen’ egentligen begåtts av andra människor, då är det snarare dessa ”andra människor” man ska rikta sin aversion mot, eller hur?

Oligarkerna som egentligen ligger bakom 9/11 är intressant nog också de som är främst pådrivande när det gäller att propagera för fortsatt massinvandring till västvärlden.”

En högintressant film i detta sammanhang heter ”911 and War by Deception”, gjord av Ryan Dawson.Han är ju inte den ende amerikan som gjort filmer i ämnet, tidigare kom t ex ”Loose change”, gjord av tre ynglingar. Dawson inger mig mer förtroende, verkar ha arbetat grundligt och med viss distans.

Dawsons film är dock på mer än två timmar, så jag har gjort två sammandrag/utdrag: ”WTC-bombarna” på 17 minuter och ”Privateers” på 14 minuter, med en del stödrubriker på svenska inlagda.

roberts

Paul Craig Robert har f.ö. skrivit en bok, ”How America was lost”.

Ur presentationen på Bokus:

”USA: s öde beseglades när allmänheten och antikrigsrörelsen köpte regeringens 9/11- konspirationsteori. Regeringens redogörelse för 9/11 motsägs av många bevis. Ändå är denna avgörande händelse i vår tid, som har fört USA till oändliga anfallskrig och en inhemsk polisstat, ett tabubelagt ämne för undersökning i media.”

cbok

PS

USA har alltså en historia av våldsutövning. Detta gäller redan före 2001, men efter WTC-dådet har det eskalerat.

Mot den bakgrunden är det inte helt förvånande, om USA kunnat finna  fränder bland våldsfigurerna i Kiev.

cbusa

Läs mer:

WTC 2001

WTC-film 1: konsekvenser

WTC-film 2: hur det gick till

Film med Paul Craig Roberts