• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Bieler – ett problem

pb
Personer som Thoralf Alfsson och Gustav Kasselstrand ratades alltså på SD:s riksdagslista. Samtidigt gör Paula Bieler kometkarriär. Från ingenstans hamnar hon plötsligt på 6:e plats.

Med henne har Sverigedemokraterna gått massmedia till mötes, i deras krav på fler kvinnor på riksdagslistan. Men vad blir här priset, politiskt?

SD har på listan begränsat antalet möjliga ledamöter till 60, de vill uppenbarligen inte ha in fler. Med Bieler på valsedeln – och utan Alfsson och Kasselstrand – blir det kanske inte fler mandat.

På åtminstone tre punkter ställer jag mig frågande till vad Paula Bieler representerar.

1. Raser

PB har, vad jag kunnat förstå, anslutit sig till tesen att inga mänskliga raser existerar. Vad gäller hundar, katter och hästar finns raser. Det är inte kontroversiellt, det bestrides av ingen.

hastar
Men beträffande människor är det, av någon outgrundlig anledning,  annorlunda.

PB kan där finna stöd i Wikipedia:

”Inom antropologin råder konsensus om att det inte finns människoraser, och man anser att försök till identifiering av rasskillnader mellan människor är rent ovetenskapligt…”Ras” betraktas idag inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap som en social konstruktion…”

Detta blir ju att förneka det helt uppenbara:

A. Det finns skillnader i såväl utseende som fysiska och intellektuella egenskaper mellan olika grupper av människor.

B. Detta går i arv. Om två svarta alstrar barn så blir inte resultatet ett vitt barn.
(frånsett albinos, men det är undantag och ändå inte vad man kallar ett vitt barn)

vitbebis
Varför denna rasförnekelse?

Driver man det här ett snäpp längre kan även vi svenskar trollas bort. Partiledare Åkesson var tveksam till om det finns svenskar i en intervju med Göran Rosenberg hösten 2012 (6.30 in på denna film)

rasism

2. Rasism

Rasism, däremot, existerar.

Ja, den är i själva verket utbredd i Sverige, enligt PB.

”Rasister finns överallt”, hävdade hon i en SVT-intervju.

Här borde ju varit läge för en problematisering: vad är en rasist?

– Kan vita människor vara bara utövare av rasism, aldrig föremål för rasism?
– Vilka yttringar kan rasismen ta sig?
– Kan där ingå våld och fysiska övergrepp?

Till exempel: Kan det vara rasism i de fall svarta män våldtar svenskor?
Hur vanligt är detta i Sverige, jämfört med att svenska män våldtar svarta kvinnor?

ms

3. Vita

Den 16 mars 2014 hölls ytterligare en manifestation mot rasism i Stockholm. Mona Sahlin talade och Paula Bieler fanns bland deltagarna och åhörarna. Efteråt skrev PB att hon ”stämmer in i varje ord från Mona Sahlin”.

Dagarna före manifestationen sade Mona Sahlin i TV: ”Det är vi, den vita majoriteten, som är problemet.  Vi måste förändra vårt sätt att vara.”

Ingår det uttalandet i vad PB ställer sig bakom?

Utgör vi vita ett PROBLEM?

Hur går det i så fall ihop med att inga raser finns?

valsedlar

Notera vad jag skrev i början av denna bloggtext: ”Med henne har Sverigedemokraterna gått massmedia till mötes, i deras krav på fler kvinnor på riksdagslistan.”

Antyder jag där att det kan vara fel med kvinnor inom politiken?

Ja.

Eller egentligen både ja och nej.

Det saknas verkligen inte exempel på kompetenta och dugliga, intelligenta och klarsynta, självständiga och drivande, kvinnor i vår sverigevänliga rörelse, alltsedan början av 90-talet. Kvinnor som betytt mycket bl.a. för min egen politiska utveckling. Se t ex här och här.

Utomlands finns partiledare som Pia Kjaersgaard och Marine Le Pen. Ingen av dem har kvoterats in. De har fått förtroende på egna kvalifikationer.

Vad som blir fel är när man fokuserar på en viss andel män eller kvinnor, så att man tummar på lämpligheten. För min del får det gärna vara 100% kvinnor eller 100% män på mitt partis riksdagslista, bara de representerar någonting vettigt politiskt!

Jag vill ha könsneutrala valsedlar.

Läs/se mer:

Alfsson – ett föredöme

Avpolitiserad politik

Vitt självhat

https://www.youtube.com/watch?v=kWI2YkXy01o