• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Farlig häxbrygd!

haxbrygd
Situationen kring Ukraina rymmer en farlig häxbrygd, med förutsättningar att – 100 år efter utbrottet av Första världskriget – kunna utvecklas till något mycket otäckt för hela Europa.

Jag noterar följande faktorer:

• Det inträffade ingår uppenbarligen i en geopolitisk plan från hökar i  Washington

• NATO har inte lagts ned efter Sovjetunions sammanbrott och Warszawapakten upplösning 1991, tvärtom har man flyttat fram sina missilpositioner närmare Ryssland

• I Ukraina har de utvecklat ett koncept för att med våldsaktioner, uppbackade av västmedia, driva igenom sin agenda.  Victoria Nuland, USA:s biträdande utrikesminister,  har där funnits som en långsiktigt arbetande aktör.

• I botten finns en historisk rysskräck och ett rysshat, som kunnat utnyttjas för att ena annars disparata grupperingar.

nuland
• Ryssland har nu s.a.s. kniven mot strupen, står med ryggen mot väggen, kan inte backa.

• Ukraina är etniskt splittrat i dess östra och södra delar utgör ryssar en stor andel av befolkningen

• Ukraina gränsar till Ryssland

• Västmedia är totalt ensidiga, mörkar centrala delar av skeendet

• Kuppregimen i Kiev är inte legitim, den tillkom genom att en vald president störtades med våld

• Denna kuppregim erkänns av väst och ”omvärlden”, men inte av Ryssland

• Kuppregimen har inte visat någon ambition att representera hela befolkningen i Ukraina – tvärtom. En av dess första åtgärder var att förbjuda ryska språket.

• Centrala poster i kuppregeringen innehas av företrädare för våldsbenägna krafter, det gör att den ryska befolkningen i Ukraina känner en rädsla för utvecklingen.

• Kievregimen avser inte att släppa Krim

• Företrädare för regimen har hotat Ryssland med kärnvapen

Ukrainska kärnvapen finns på drift

• USA har fört in stridsberedda krigsfartyg i Svarta Havet

• Ukraina är ekonomiskt bankrutt

• Ukraina är beroende av ryska gasleveranser

• Genom Ukraina går gasledningar till Västeuropa

• De ekonomiskt viktigaste delarna av Ukraina, Donbas,  ligger längst i öster

• Därutöver kommer Ukrainas svarta jord, världens bördigaste jordbruksmark, att privatiseras och säljas till högstbjudande för att klara IMF:s lånekrav.

3vk

Den enda vettiga linjen för Ukraina nu, som jag kan se det, är en federal lösning enligt tysk modell. Dvs en hög grad av självstyre för olika regioner inom landet, med val till delstatsparlament.

Läs mer:

Blod på sina händer

Ukraina – många reflexioner

Ukraina

Bildt & Nuland

Blågult problemland