• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Bildt & Nuland

bon

Hur många norrmän stödde Vidkun Quisling, när han 1940 blev ledare i det tyskockuperade Norge? Hur många mandat i Stortinget lyckades hans parti Nasjonal Samling någonsin erövra?

Underliga frågor, men de blir relevanta mot bakgrund av uttalanden från Sveriges nuvarande utrikesminister, Carl Bildt. Han har nämligen deklarerat att Ukrainas folkvalde president, Janukovitj, är en ”quisling”.

Bildt säger också om statskuppen i Ukraina:
”…regeringsskiftet… i Kiev … har ägt rum på ett fullt lagligt, fullt legitimt och fullt korrekt sätt. .. fullt normalt.”

Ställ detta uttalande mot bilder från verkligheten i Kiev under kravallerna! Carl Bildt visar med sitt uttalande en total arrogans – möjlig genom slagsidan i svensk mediarapportering. Bildt vet att få svenskar har klart för sig hur grovt han fabulerar.

Fler skulle behöva se på RT

normalt

Bildts uttalanden och ställningstaganden kring Ukraina visar på en demokratisk fernissa som är tunnare än tunn.  Ändamålen – att komma åt ryssarna – helgar tydligen medlen.

Uppenbart är också hur hans uttalanden är synkroniserade med USA-sändebudet  Victoria Nulands: ”… coming out into the streets… they are doing so peacefully, with courage and with enormous personal restraint…” (”… kommer ut på gatorna … de gör så fredligt, med mod och med enorm personlig återhållsamhet … ”)

minister
Det blev en ny film, ”Bildt väcker frågor”:

Flatheten från TV-journalisten är typisk, på Bildts jämförelse med Quisling.

Det kan kännas igen från denna film (1.30 in).

Carl Bildts politiska karriär tog fart med en fet lögn, den om sovjetiska ubåtar i Hårsfjärden 1982. På den vägen är han fortfarande.

ubatisth

Läs mer

Krypskyttar (1)

Krypskyttar (2)

Hur mycket kostar Carl Bildt?

Bildt och sanningen

En stjärnas födelse

USA-rapportör