• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Värre än Tredje Riket?

third

Låt mig här börja med ett citat av Paul Craig Roberts:

”The world needs to understand that the neoconservative US government is the Third Reich on steroids. It is a malevolent force with no sense of justice or respect for truth, law, or human life…”

”Världen behöver förstå att den neokonservativa amerikanska regeringen är Tredje riket på steroider. Det är en illvillig kraft utan känsla för rättvisa eller respekt för sanning, lag , eller människoliv. Fråga bara invånarna i Irak, Afghanistan, Libyen Syrien, Palestina, Pakistan, Jemen, Somalia, Libanon, Honduras, Venezuela, Kuba, Iran. Till och med de vilseledda västra ukrainarna kommer snart att börja fatta.

Obama själv har förklarat att USA är ”den exceptionella nationen. ” Det här är den neokonservativa versionen av Hitlers förklaring om att den tyska nationen var exceptionell och därför stod över andra. Enda skillnaden mellan Washington och nationalsocialistiska Tyskland är att Washington har en betydligt mer kraftfull polisstat och kärnvapen .

Den hybris och arrogans som kommer ur Washingtons tro om att vara regeringen för den ”oumbärliga och enastående nationen” betyder att Washington saknar varje respekt för annat land, och inte heller för lagar – varken sina egna eller internationella . Washington kan invadera länder utan orsak, en krigsförbrytelse. Washington kan kidnappa och tortera människor, ett brott enligt amerikansk och internationell rätt . Washington kan nonchalera folks självbestämmande, som krimbornas. Hur kan krimbor rösta om sin egen framtid utan Washingtons samtycke, och utan att Washington avgör resultatet? Washington förklarar Krim-folkets självbestämmande ’illegitimt och illegalt’, och vägrar att erkänna deras rätt till självbestämmande, medan man gör anspråk på att vara hemorten för ”frihet och demokrati.”

Ingen regering i mänsklighetens historia kan komma i närheten av Washingtons hyckleri och illvilja. Beväpnad med kärnvapen och en militärdoktrin om förebyggande första-slag, utgör Washington självt hotet mot  kanske allt liv på jorden.”

”No government in human history can come close to the hypocrisy and malevolence of Washington. Armed with nuclear weapons and a military doctrine of pre-emptive nuclear first strike, Washington alone stands as the threat to life on earth.”

missiler

Hur blev det så? Under efterkrigstiden och Kalla kriget växte vi ju upp med en bild av att USA representerade frihet, demokrati och annat positivt.

• En första varningssignal var kanske president Eisenhowers avskedstal i amerikansk TV 1961, där han varnade för det militärindustriella komplexet, med stor makt och i kombination med egna särintressen.

• Två år därefter blev president Kennedy mördad.

• Senare, på 60-talet och 70-talet, kom Vietnamkriget.

• På 90-talet släpptes det ursinniga bombkriget mot Serbien lös.

Men än värre skulle det bli!

Efter WTC-dåden den 11 september 2001 – som jämförts med Pearl Harbour – släppte spärrarna helt.

• Inrikes kom Patriot Act med övervakning och möjligheter att spärra in dissidenter på obestämd tid utan rättegång.

• Utrikes gjordes godtyckliga gripanden i massiv skala, med de mest utstuderade former av tortyr.

tortyr

När jag började i skolan – Andra Världskriget hade slutat bara några år tidigare – bar historieundervisningen ett moraliskt budskap: de ohyggligheter som förövats av Tyskland och Japan skulle inte få inträffa igen! Ingen skulle få gömma sig bakom att bara ha lytt order, ha gjort som alla andra eller ha tigit när man borde ha talat. Varje individ har ett ansvar!

Det som hänt har redan hänt, det kan vi inte ändra på, men i nutid och framåt i tiden kan vi fortfarande – åtminstone i princip – påverka.

”Doktor Mengele” har blivit ett begrepp, men i USA:s krigsmaskin finns många Mengeles – medicinskt utbildade personer som övervakar tortyren, så att den kan ske utdraget och i möjligaste mån utan dödsfall. De övergrepp mot människor som pågått sedan ”911” och alltjämt pågår är helt djävulska.

lyddeorder

Till detta kommer:

• angreppskrigen, med miljoner offer i dödade och skadade.

• raserandet av infrastruktur och levnadsbetingelser.

I Irak är förödelsen oerhörd. Om befolkningen då reagerar desperat är det verkligen inte att förvånas över. Al Quaida fanns inte när amerikanerna invaderade, år 2003 – nu finns Al Quaida där.

dodade

WTC-dåden har alltså fått genomgripande konsekvenser.
Följaktligen är det viktigt att nå klarhet i hur de gick till!
Vilka var det som låg bakom?
Var det muslimer, eller finns andra grupper med motiv?

ph

Så här skriver ”Galne Gunnar” på sin blogg:

”Jag har jag det senaste året gjort egna efterforskningar kring de påstådda muslimska terrordåden den 11 september 2001, samt bombdåden i London 2005 och Madrid 2004, och jag har landat i slutsatsen att muslimerna är oskyldiga till dessa dåd. Istället rör det sig om ’false flag’-operationer avsedda för att smutskasta muslimer och för att skapa aversion mot dem i västvärlden.

När det visar sig att den ’muslimska terrorismen’ till stor del är fabricerad och överdriven, och att de stora och kända dåden som muslimerna beskyllts för i själva verket inte utfördes av dem, då måste man naturligtvis omvärdera läget och fråga sig hur omfattande och farlig den muslimska terrorismen egentligen är? För när den ’muslimska terrorismen’ egentligen begåtts av andra människor, då är det snarare dessa ”andra människor” man ska rikta sin aversion mot, eller hur?

Oligarkerna som egentligen ligger bakom 9/11 är intressant nog också de som är främst pådrivande när det gäller att propagera för fortsatt massinvandring till västvärlden.”

En högintressant film i detta sammanhang heter ”911 and War by Deception”, gjord av Ryan Dawson.Han är ju inte den ende amerikan som gjort filmer i ämnet, tidigare kom t ex ”Loose change”, gjord av tre ynglingar. Dawson inger mig mer förtroende, verkar ha arbetat grundligt och med viss distans.

Dawsons film är dock på mer än två timmar, så jag har gjort två sammandrag/utdrag: ”WTC-bombarna” på 17 minuter och ”Privateers” på 14 minuter, med en del stödrubriker på svenska inlagda.

roberts

Paul Craig Robert har f.ö. skrivit en bok, ”How America was lost”.

Ur presentationen på Bokus:

”USA: s öde beseglades när allmänheten och antikrigsrörelsen köpte regeringens 9/11- konspirationsteori. Regeringens redogörelse för 9/11 motsägs av många bevis. Ändå är denna avgörande händelse i vår tid, som har fört USA till oändliga anfallskrig och en inhemsk polisstat, ett tabubelagt ämne för undersökning i media.”

cbok

PS

USA har alltså en historia av våldsutövning. Detta gäller redan före 2001, men efter WTC-dådet har det eskalerat.

Mot den bakgrunden är det inte helt förvånande, om USA kunnat finna  fränder bland våldsfigurerna i Kiev.

cbusa

Läs mer:

WTC 2001

WTC-film 1: konsekvenser

WTC-film 2: hur det gick till

Film med Paul Craig Roberts

12 år senare

signal

Tiden går fort.

Det har nu gått 12 år sedan Blågula frågors ”Signalkampanjen” till förmån för Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2002.

Vad har förändrats sedan dess?

• Har vi lyckats erövra mer av mötesfrihet och demokrati?

• Har samtalskulturen förändrats?

• Har probleminvandringen stoppats?

Här tre  helt korta filmer från BGF:s möte på Medborgarplatsen den 5 juni och Norrmalmstorg den 24 augusti 2002 i Stockholm:

Vad som hänt är att:

A.

Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen (sedan år 2010).

• Med detta har följt många bra inlägg från riksdagens talarstol.

• Sverigedemokrater har också ibland kommit fram i stora massmedia – TV, radio, dagstidningar. Även om de som regel omges av många motdebattörer och ofta blir avbrutna.

B.

Alternativa media har växt fram.

• På webben finns Fria Tider, Avpixlat och många andra. Sidor med uppdaterat material och många besökare. På webben finns också flera nationella radioprogram och en stor mängd filmer.

• Två tryckta veckotidningar finns – Nya Tider och Nationell Idag.

• Nio tabloider (först sex svic, sedan tre hushållstabloider) har distribuerats extensivt.

C.

Sverigedemokraterna har förändrats, i en på flera sätt negativ riktning.

D.

Trots sin rörelse mot den politiska mitten fortsätter anklagelserna mot SD för att vara extremt, rasistiskt, osv

• Med detta följer att normala offentliga politiska möten fortfarande inte kan hållas för sverigevänner, mötesfriheten är inte erövrad.

• Fortfarande kan sverigevänner också drabbas av misshandel och attentat mot sina hem – här har närmast skett en upptrappning.

E.

Etablerade massmedia fortsätter som hittills:

• mörkning om brottslingars etnicitet

• kampanjer för avvisningshotade utlänningar

• hets mot ”högerextremister” och”näthatare”, hyllande av ”antirasister”.

F.

Probleminvandringen – med alla sina konsekvenser – har inte bara fortsatt, utan accelererat.

G.

Nya orättvisor har tillkommit, genom t ex gratis vård åt ”papperslösa” och all service åt ”ensamkommande flyktingbarn”.

ahmad

Läs mer

Ockuperat land

Bieler – ett problem

Pragmatism och korrekthet

Enighet ger styrka?

Pragmatism eller korrekthet?

Inom politiken utkristalliserar sig, tycker jag, två diametralt motsatta hållningar. I synnerhet när man talar om invandring – vilket är utgångspunkten för denna bloggtext:

raket4

PRAGMATISM

Den pragmatiska hållningen är den jag själv vill ansluta mig till. Den tar sin avstamp i verkligheten och vilka åtgärder som kan vara ändamålsenliga. Det kan bli en ”4-stegs-raket”:

a) värderingar och mål

– Vi ska inte ha någon sådan invandring till Sverige som skapar problem i det svenska samhället.

– Vi ska heller inte ha en invandring av sådan omfattning och karaktär att det svenska folket byts ut.

– Flyktingar ska tas emot i närområdet, inte i Sverige.

b) problem

Som probleminvandring kan räknas invandring som genererar bidragsberoende, brottslighet, smittsamma och obotliga sjukdomar eller andra kostnader för det svenska samhället.

Som problem ska ses också att svenskar alltmer trängs undan och, i vissa orter med särskilt hög andel invandrare, börjat känna sig som främlingar i det egna landet.

c) lösningar

Vad gäller lösningar kan vi till att börja med luta oss mot Finland, Danmark och Schweiz – tillämpa regler och praxis som där varit framgångsrikt.

Vi kan också arbeta för en gemensam europeisk lösning, med en Safe-Haven-mottagning i norra Afrika, direkt underställd EU-kommissionen.

kart

d) vägar till lösningar

En organiserad svensk opinion för detta.

x

x

KORREKTHET

Den politiskt korrekta linjen i invandringsfrågan svarar mot Albert Einsteins definition på galenskap: att upprepa samma sak om och om igen, ständigt förväntande sig ett annat resultat.

ae

Antalet ”utanförskapsområden” har ökat, integrationen har misslyckats, skolan har kraschat, bostadsbristen är akut, våldsbrottsligheten har ökat, det nästan förs ett konstant krig mot svenskar och det svenska samhället.

Ändå ska den pågående invandringen fortsätta i oförminskad takt. De problem som vi hittills inte lyckats lösa ska lösas genom ökade resurser och mer välvilja från svenskarnas sida.

Höjda skatter, mer av särskilda förtursregler åt invandrarna och nya uppfostringskampanjer gentemot svenskarna ska vända utvecklingen och lösa problemen.

Det har konstruerats ett antal ”moment 22”, som gör att politiken här går i baklås. Jag kan se fem sådana moment:

invtal

1. Ingen gräns!

Det första tydliggjordes när programledarna i Agenda hösten 2012 ställde frågan ”Hur mycket invandring tål Sverige?”

Så får man inte prata. Agedajournalisternas formulering gav ett ramaskri från pk-folk. Det finns ingen gräns! I varje fall får man inte medge offentligt att en gräns finns och att ett tak därför måste sättas.

Detta var Göran Rosenberg  inne på redan 1997.

gr

Bakom detta kan anas en tankegång i flera led:

– om viss invandring ses som problem kan invandrare komma att ses som problem

– invandrare kan då känna sig utpekade, och uppleva obehag

– svenskar kan börja tycka illa om invandrare

– dessa känslor hos svenskar kanske alla inte kan hantera, och vi får en våg av negativa handlingar, riktade mot invandrare.

Detta ger en ram för den debatt om invandringen som får förekomma i svenska massmedia.

nonsens

Vissa problem får medges, men:

• de får inte kopplas till invandringen

• inga verkningsfulla åtgärder får förespråkas.

Debatten ska vara tuktad.

rabatt

2. Inga problem

Medgivandet av en gräns kan alltså ses som medgivande av problem, invandringsproblem.

Detsamma gäller nyhetsrapportering om brottslighet, där brottslingens etnicitet framgår (såvida vederbörande inte är svensk och/eller blond). Här ska således pixlas och mörkas.

Ramaskri blev det också när Arnstberg/Sandelin fått in en annons i DN för sin bok, där vissa faktauppgifter kring invandringen återgavs. De stämde i sak och de vara relevanta, ändå – eller just därför – blev pk-reaktionen häftig.

En annons som den nämnda sänder ut ”fel signaler”. Inte därför att uppgifterna där inte är korrekta (dvs stämmer), utan därför att de inte är politiskt korrekta (dvs följer det uppifrån påbjudna).

I linje med detta ligger också återkommande nyhetsartiklar i DN, stödjande sig på olika forskarrapporter, som alla visar att invandringen till Sverige i själva verket är ekonomiskt lönsam.

ockneg

3. ”Spela i händerna”

När tidningen Journalisten 1997 vägrade Blågula frågor att få in en annons för sin skrift ”Försvara demokratin!” blev argumenteringen inte att man hade några invändningar mot vare sig denna skrift eller BGF. Nej, argumentet löd att en publicering skulle kunna gynna andra grupper. Det skulle ”spela rasisterna i händerna”.

Motsvarande har återkommande gällt för Sverigedemokraterna. Det skulle ”gagna SD” om man gick med på det ena eller det andra, t ex släppte fram vissa sanningar. Alltså måste detta förhindras.

sd

4. ”Låta som…”

Angränsande är en annan argumentering: Om någon för fram vissa fakta eller argument kan det ligga alltför nära vad SD gör. Vederbörande ”låter som en sverigedemokrat”. På så vis blir vissa fakta och argument bannlysta, blir till mentala och intellektuella ”no-go-zones”.

Med denna manöver kan man förvandla ett invandringskritiskt parti till sin motsats, i sina praktiska konsekvenser.

Det här ligger i linje med vad statsminister Reinfeldt öppet har tillstått, att Moderaterna driver en bestämd invandringspolitik just för att visa hur röstande på SD ska få helt motsatt effekt än den avsedda.

nazigator

5. ”Våra gator”

Till moment-22-momenten hör slutligen även parollen ”inga nazister på våra gator” och det konsekventa ljudmatte-blockerandet av offentliga möten för invandringskritiker.

Funktionen blir här dubbel. Dels förhindras invandringskritiker att nå ut med sitt budskap. Dels slipper de politiskt korrekta konfrontera invandringskritikernas fakta och argument, vilket gör att de kan leva kvar i sin sagovärld.

trollskog

Läs/se mer

Ob-skrift – politisk korrekthet

Opinionsbildarna

Självspelande piano

 

 

Ockuperat land

mg

Känner du till Mogens Glistrup? Han grundade ju danska Fremskridtspartiet som vann en stor valseger 1973. Mest känd var han kanske för sitt förslag att ersätta det danska militära försvaret med en telefonsvarare, som på ryska meddelade ”vi ger oss!”.

Annorlunda hade det låtit i Sverige 12 år tidigare. År 1961 utkom skriften ”Om kriget kommer”, utdelad till varje hushåll i Sverige.

okk

Där skrev myndigheterna:

”Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt. Sverige vill försvara sig, kan försvara sig och skall försvara sig”.

”Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen. … Vi ger aldrig upp!””Ge inte fienden något som helst bistånd utöver humanitär hjälp. Avstå från personligt umgänge med honom… Delta inte i propaganda mot Sverige. Motarbeta den i stället.”

Här kan väl konstateras att om ett motstånd någonsin förekommit så har det nu i stort sett upphört. Sverige är redan invaderat och ockuperat. Makten har – steg-för-steg och smygande – vridits ur händerna på svenska folket.

Mest uppenbart är kanske gatubildens förändring i många av våra städer. Åker man kollektivt på många sträckor i Stockholm, Göteborg eller Malmö så kan de bli något av Orientexpressen. Man har tagit ifrån oss vår hemortskänsla.

oexpress
Likaså har man tagit ifrån oss den fysiska tryggheten genom en galopperande våldsbrottslighet. Många förortsområden får/vågar vanliga svenskar inte besöka. Inte ens ambulans och brandkår kan gå in där utan särskilt polisskydd.

Bilar och skolor bränns upp. Bidragsbedrägerier och generositet mot främlingar eskalerar. Våra skafferier länsas. Också den ekonomiska tryggheten tas på så vis ifrån oss svenskar.

Till detta kommer all diskriminering och alla orättvisor, de konstanta kränkningarna av oss svenskar. Dit kan räknas hur fiender till oss helt kan ockupera mediautrymmet.

I första hand var det ändå inte detta som jag syftade på.

op

Låt mig gå tillbaka till 1960- och 70-talen. Socialdemokraterna innehade regeringsmakten i Sverige och Tage Erlander, efterträdd av Olof Palme, var partiordförande och statsminister. Båda talade om att ”lyssna till rörelsen”, dvs som medlem i SAP skulle man kunna påverka samhällsutvecklingen. I detta syfte anordnades ett antal ”rådslag”.

Jag minns detta, eftersom jag själv var partimedlem under många år.

Jag minns också, hur det förfuskades. Beträffande t ex en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark förespråkade en stor majoritet en dragning Helsingborg-Helsingör, i första hand genom en tågtunnel.

Vad som sedan genomfördes blev ju något annat.

mbt

Nu kan man ju hävda, att högsta beslutande organ i partiet ska vara kongressen, inte rådslag. Men även där finns exempel. Maj-Britt Theorin fick på en partikongress igenom ett beslut om att inte satsa på något nytt avancerat stridsflygplan efter Viggen.

Inte heller det beslutet respekterades – vi fick i alla fall JAS Gripen.

Redan här kunde man ana att de reella besluten kring utvecklingen fattas på annat håll än i det socialdemokratiska partiet, regeringen eller riksdagen. Formellt kanske där fattas beslut, men den verkliga makten fanns på annat håll.

Var?

PG Gyllenhammars ”European Round Table of Industrialists” är vad jag närmast kommer att tänka på, men det finns ju andra maktcentra. Carl Bildt finns med i både Rockefellers Trilaterala Kommissionen och Bilderberggruppen.

Nu senast råkade statsminister Fredrik Reinfeldt först undslippa sig en spontan kommentar om Krimhalvön, att det kanske inte var helt överraskande om Ryssland hade intresse av den, givet historiska, demografiska och geografiska fakta. Snabbt blev han då korrigerad (av Urban Ahlin, socialdemokrat), och rättade snällt in sig i ledet.

Tankarna går till Fredrik Reinfeldt också på ett annat sätt. Jag tänker på vad som framkommit genom Anne-Marie Pålsson och hennes bok ”Knapptryckarkompaniet”. Hon påvisar hur toppstyrningen inom moderaterna är total.

sjukl

Så mycket annorlunda är det inte inom andra partier. De styrs till stor del av en person och den närmaste kretsen kring honom/henne. Till detta komma sammansmältningen mellan de sju, till i praktiken ett enda parti i sin politiska inriktning. Alla väldrillat politiskt korrekta.

Det gör att partierna dels ger föga utrymme för medlemspåverkan, dels avlägsnar sig från sina ideologiska rötter.

Vi har fått ett Miljöparti som inte värnar miljön, ett Vänsterparti som inte står till vänster, ett Centerparti som föraktar landsbygden, Moderater som inte är konservativa och Socialdemokrater som är helt utbytbara mot moderater.

x

Ytterst är hela 7-klövern fjärrstyrd, men varifrån och hur?
Det skulle möjligen Carl Bildt kunna svara på.

 

Tj‰rnˆ1659

Uttryckt på ett annat sätt skulle man kunna säga att fienden intagit själva styrhytten för Sverige. Har man lyckats ockupera denna, då krävs sedan inga invasionsstyrkor över hav, luft och land.

invasion

Jag tilltalas ändå av maningarna från skriften ”Om kriget kommer”:

”Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen. … Vi ger aldrig upp!” ”Delta inte i propaganda mot Sverige. Motarbeta den i stället.”

tummen

Läs mer

Utländsk ockupation?

 

 

 

 

Minoritet blev majoritet

natovingar

Det är nu 15 år sedan bombandet av Belgrad och övriga Serbien (och 3 år sedan bombandet av Tripoli 2011, 42 år sedan bombandet av Hanoi 1972, 69 år sedan bombandet av Dresden 1945).

Exemplet Kosovo är intressant på mer än ett sätt!

Till att börja med fanns en demografisk bakgrund.

kosovodia

Kosovo – en del av Jugoslavien som gränsade till Albanien – kan ursprungligen räknas som serbiskt kärnområde. Sedan flyttade alltfler albaner in och deras nativitet var hög. År 1945 var andelen serber i Kosovo ca 50%. Drygt 40 år senare, 1988, hade den sjunkit till 10%. Albanerna hade blivit i majoritet.

Snart började en kosovoalbansk självständighetsrörelse verka. Denna innefattade även en gerilla, eller terroristorganisation – UCK. Mord på serbiska poliser och andra våldsattacker. När Belgradregimen svarade med att sätta in milis blev det stor upprördhet i västliga massmedia. Det talades om en ”humanitär katastrof”, och snart var NATO:s bombflyg på väg.

nato99

Under några veckor fälldes 14.000 bomber, varav ett par tusen splitterbomber. Infrastrukturen i Serbien – kommunikationer, energi- och vattenförsörjning, bostäder, mm – smulades systematiskt sönder.

Serbien tvingades kapitulera (utan att ha besegrats på slagfältet) och Kosovo kunde (utan särskild folkomröstning) brytas loss ur Serbien. Landets ledare, Slobodan Milosevic, ställdes senare inför Haagdomstolen. Krigsförbrytelser.

Andra aspekter av intresse i detta sammanhang blir:

• internationell rätt
• makt och geopolitik
• massmedia och false-flag
• Carl Bildt och Krim

bcfn

• internationell rätt

USA-president under bombandet av Serbien 1999 var Bill Clinton.

Den princip som vägledde honom i världspolitiken var att makt är rätt. Redan 1993, ett år efter hans tillträde som president, producerades ett dokument i hans Washingtonadministration där det talades om ”Med FN:s stöd om möjligt, utan FN:s stöd om nödvändigt”.

Bill Clinton hamnade aldrig inför Haagdomstolen (amerikaner kan inte ställas inför denna – de har friskrivit sig, står tydligen över lagar som gäller för andra).

Kanske ska vi vara glada att han inte fick Nobels fredspris. Det fick som bekant både Henry Kissinger och en senare USA-president, Barak Obama. Han med alla drönarna (ungefär som Expressens Christian Holmén nu fått ”guldspaden” för sin bevakning av dissidenter i Sverige).

obamahaag
• makt och geopolitik

Efter Sovjetunionens kollaps 1991 var USA alltså redo att sätta sig över internationell rätt. Och man kunde göra det – ryssarna hade inget att sätta emot.

När där lämnades ett maktvakuum tog de styrande i USA tillfället i akt. Tidigare tal om demokrati och frihet, försvar av mänskliga rättigheter, osv var inget som stod i vägen.

Efter 1999 har NATO fortsatt att flytta sina positioner österut.

Se nedanstående bild, ur Moskvas horisont! Putin lär ha sagt att Rysslands geopolitiska läge efter Sovjetunionens upplösning blev en katastrof.

osthorisont

• massmedia och false-flag

Lögner dödar!

Krig förs numera inte i första hand med kulor och bomber, även om också det kan vara viktigt. Allt börjar med lögner och falska verklighetsbeskrivningar, förmedlade genom massmedia. Kontroll av media, helst så total att ingen annan bild når medborgarna, blir helt central.

TV-kameror och journalister arbetar s.a.s. hand-i-hand med kanoner och soldater. Ja, journalisterna är i själva verket frontsoldater i de nu aktuella krigen. Maktens megafoner.

Här har man varit dokumenterat framgångsrika i Sverige, både vad gäller Serbien 1999, Libyen 2011 och nu Syrien och Ukraina.

Genomgående förekommer false-flag-operationer för att skruva upp opinionerna på önskad nivå, få människor att ropa efter bomber för att ”rädda liv” (det gjorde både utrikesminister Anna Lindh och professor Bo Rothstein när Serbien 1999 stod på NATO-menyn)

vapenbroder

• Carl Bildt och Krim

Är Carl Bildt oberäknelig? Den eminente bloggaren Peter Harold har hävdat så, utifrån ett blogginlägg från Carl Bildt, där denne hävdar att Ryssland är oberäkneligt.

Klart är att bildtska ställningstaganden inte följer några principer:  självständighet ska gälla för Kosovo gentemot Serbien, men inte för Krim gentemot Ukraina.

cbusa

Samtidigt är Carl Bildt dock väldigt förutsägbar, såtillvida att hans ställningstaganden konsekvent rimmar med önskemål i Washington (jag skrev inte ”amerikanska intressen”, eftersom amerikanska folket inte gagnas av krigspolitiken).

Medan Sverigedemokraterna i Sverige – enligt Bildt och övriga sjuklöverpolitiker – är ena riktiga uslingar,  så gäller nu inget motsvarande för det ljusår radikalare Svoboda i Kiev.

Till Bildts förutsägbarhet bidrar också ett rysshat, som verkar nästan genetiskt. Eller bottnar det i tidiga erfarenheter som visat hur det kan vara politiskt lönande att hela tiden hetsa mot ryssen?

rgard

För att slutligen återknyta till rubriken för denna bloggtext, ”Minoritet blev majoritet”.

Om Sverige redan idag har sådana problem med olika invandrargrupper, då andelen av befolkningen med utländsk bakgrund (födda utomlands eller har föräldrar som är det) utgör ca 20% – hur ska det då inte bli när denna andel överstiger 50%?

Fallet Kosovo bör utgöra en tankeställare för oss svenskar.

Läs mer

Bomba Belgrad?

Utpressare

Medias krig

Djungelns lag

Vad gör bomber?

Kosovosummering

Sagan om floridakubanerna

BALKAN

Tysk film, ”Det började med en lögn”:
https://www.youtube.com/watch?v=hzSL3mCKHpE