• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

FOLKMORD

fm2

Här kommer en ny kortfilm, baserad på klipp från framförallt filmerna ”Godheten” och ”Hur man debatterar ner ‘anti-rasister'”.

fm

Folkmordskonventionens artikel 2 definierar folkmord, som:

”vilken som helst av följande gärningar begångna med uppsåt att förgöra helt eller delvis en nationell, etnisk, raslig eller religiös, såsom

(a) Döda medlemmar av gruppen.
(b) Förorsaka allvarlig kroppslig eller mental skada på medlemmar av gruppen.
(c) Avsiktligt skapa sådana levnadsförhållanden för gruppen som förmodas åstadkomma dess fysiska utrotning i sin helhet eller i delar.
(d) Införa åtgärder som förhindrar födslar inom gruppen.
(e) Tvångsvis överföra barn från gruppen till en annan grupp.”

För övrigt rekommenderas webbsidan ”Samtida tankar”

och särskilt texten ”Den antivita debattören”.

sf

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…