• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Göteborg visar vägen!

sl

I helgen var jag med om någonting för mig stort.  Via webben är jag ju aktiv och träffar genom min blogg många läsare varje dag. 

Sedan min pensionering och flytt till Dalarna har det dock blivit tunt med offentliga framträdanden och fysiska möten med meningsfränder. I januari 2011 blev det, i  Vavra Suks regi, en sådan träff i Södertälje.

Nu, tre år senare, blev det dock åter en träff för sverigevänner där jag kunde vara med. Mötet hölls i Göteborg den 22 februari och organiserades av framförallt Mattias From, i samarbete med tabloidknutpunktaren Reine Wikström. Det gav tillfälle för mig att träffa en del av mina bloggläsare i Göteborgsregionen. En klar kick!

Ett 30-tal åhörare kom till träffen. Det rörde sig till stor del om personer som uteslutits ur Sverigedemokraterna, eller som – i likhet med mig själv – ändå blivit alltmer kritiska till utvecklingen inom partiet. Det var engagerade människor, flera hade varit med länge inom politiken. Det kändes för mig som en ära att så många gjort sig besvär att ta sig till denna träff för att lyssna på mig!

ks

Mitt föredrag hade temat ”Invandringskritik då och nu. Från Blågula frågor till Opinionsbildarna. Blågula frågor som jag drivit tillsammans med Anders Sundholm. Tabloider och Opinionsbildarna som jag driver tillsammans med Björn Hammarbäck.

Föredraget gick igenom min egen politiska utveckling sedan mitten av 1980-talet:

– hur jag stegvis kommit att bli invandringskritiker 

– erfarenheterna med Blågula frågor

– erfarenheterna med SVIC-projektet 

– erfarenheterna med hushållstabloiderna.

Jag gjorde även en del reflexioner kring invandringskritik, PK-offensiven i övrigt samt perspektiv i stort.

Föredraget inleddes med ett resonemang om elefanter:

e

”Låt mig börja med att tala om elefanter, närmare bestämt afrikanska.

Det är väl fler än jag som konstaterat att det finns en stor elefant i rummet när man i TV debatterar olika samhällsfrågor. En elefant, som brölar och stökar, slår sönder inredning och hotar personal. Men som ändå varken programledare eller debattörer låtsas om. 

Elefanten är alltså invandringen.

• det gäller när ämnet är arbetslösheten

• det gäller när ämnet är bostadsbristen

• det gäller ämnet är skolan

• det gäller ämnet är äldreomsorgen

• det gäller ämnet är sjukvården, och 

• det gäller när ämnet är brottsligheten.

Ja, indirekt gäller det ju varje utgiftsområde, eftersom invandringen kostar miljarder och åter miljarder, vilket tränger undan andra satsningar. Exempelvis pensioner eller järnvägsunderhåll.

Överallt får invandringen genomslag, med den typ av probleminvandring som vi har till Sverige.  

Jag vill mao skilja på invandring och invandring. Den övervägande delen av den massiva invandring vi sedan decennier har till Sverige är bidragsinvandring från fjärran länder. Den skadar vårt land och vi har ingen skyldighet – vare sig moraliskt eller juridiskt – att fortsätta med den.

Probleminvandringen är oförenlig med välfärdsstaten.”

tab

En förhoppning som jag har med denna träff är att den ska resultera i att vi får fler tabloidutdelare i Göteborgsregionen. Vare sig du bor i den regionen eller på annat håll i Sverige och vill medverka där – meddela mig:  jan.milld@telia.com

Vi hade först planerat att trycka den kring den 10 mars och men på styrelsemöte för Opinionsbildarna i helgen beslöts att skjuta på utgivningen en månad, till kring den 14 april.

En orsak till detta var att vi just fått en andra upplaga av Ob-foldern ”Lägg om kursen!” klar.

En väg att anmäla aktivt intresse kan också vara att lösa medlemsavgift till Opinionsbildarna.  Avgiften är 200 kr och betalas till plusgiro 68 84 55 – 5. 

ob

Vad som här kan förtjäna påminnas om är Ob:s sverigevänliga grundsatser. De första av dem lyder så här:

• Sverige är historiskt svenskarnas land. Det är samtidigt både vår skyldighet och rättighet att värna vårt arv. Sverige är det enda landet, särskilt för svenskar – vi har ingen annanstans att ta vägen. Vi svenskar finns, och ska finnas även i framtiden.  Vår fortsatta existens måste värnas – här i Sverige.

• Det finns sanning och det finns osanning. Det må skiljas på fakta och värderingar. Det politiskt korrekta kravet att blunda för fakta som upplevs obehagliga måste avvisas. En spade är en spade.

• Politiken måste bygga på å ena sidan värderingar och visioner, å andra sidan förnuft och relevanta fakta, erfarenheter och hänsynstagande till verkligheten.

• Svenska intressen måste värnas. Det förutsätter ett folkligt inflytande och kontroll över våra politiska företrädare. Signalerna får inte gå bara uppifrån och ned – de måste framförallt gå nedifrån och upp.

• Politiker får inte utvecklas till att bli en egen klass, med egenintressen, skilda från folkets.

• Folkviljan ska respekteras, men det är skillnad mellan uppfattningar, grundade på okunskap, och uppfattningar, grundade på insikter. Det är genom studier och gemensamma diskussioner med andra medborgare som genomtänkta opinioner kan växa fram.

• Det måste löna sig att arbeta, löna sig att utbilda sig. Positiva samhällsinsatser ska premieras.

• Det måste finnas en social och ekonomisk grundtrygghet i samhället, som gör att inga medborgare behöver lida nöd. Solidaritet med de svaga!

• Sverige kan inte vara hela världens socialbyrå…”

bgtumme

En ambition med Opinionsbildarna är ju att kunna bidraga till att fylla ett politisk vakuum, efter att så många bra krafter uteslutits ur SD och så många sverigevänner blivit politiskt hemlösa. Föreningen syftar till att fungera som en bro mellan olika grupper av sverigevänner.

Opinionsbildarna  är politisk, men partipolitiskt fristående – på så sätt att där kan man vara medlem oavsett man är med i ena eller andra partiet, eller inget parti alls.

Navet i verksamheten är distributionen av tabloider och A5-foldrar.

x

Efter den lyckade Göteborgsträffen blir jag sugen på en liknande träff i Stockholm, under mars-april. Låt mig gärna veta om du bor i den regionen och skulle vilja deltaga på en sådan!

Läs mer

1,5 miljoner utrikes födda = 15% 

Opinionsbildarnas sverigevänliga värdegrund

Nationell-Idag-seminarium (1)

NI-seminarium (2)

 NI-seminarium (3)

NI-seminarium (4)

Dialog om invandringen?

Tabloiderna

Opinionsbildarna

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…