• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Ob-skrift: Politisk korrekthet

Opinionsbildarna har framställt en skrift som problematiserar kring Sverigedemokraterna.

Den heter ”Kontrollerad opposition” och finns här som pdf-fil.

Den finns även som html-filer.

kopp

Här kommer skriftens avsnitt 3, ”Politisk korrekthet”:

Vad som lagt sig som en våt filt över demokrati och kultur i Sverige är den politiska korrektheten.

Denna kännetecknas framförallt av att meningsmotståndare bekämpas på annat sätt än genom saklig argumentering.

I PK-världen:

• blandas fakta och värderingar samman. Således kan faktauppgifter – även om sakligt riktiga, även om relevanta – avfärdas därför att man upplever dem som ”obehagliga”.

• skiljs inte på deskriptiva och normativa utsagor. Sålunda blandar man samman hur något faktiskt är med hur man tycker att det borde vara.

• används en uppsättning laddade begrepp med oklar innebörd, begrepp vars betydelse aldrig klargörs. Således är Sverige befolkat av ”rasister” som inte är ”rumsrena”.

• tillämpas en beröringsångest. Således finns en provkarta på kopplingar till stämplade individer eller organisationer, vilka bör undvikas.

• finns ett helt batteri av negativa epitet för att stämpla ut individer och organisationer som anses hysa icke-önskvärda åsikter eller hållningar. Således är världen svart-vit, befolkad av bara onda eller goda människor.

• ska opposition mötas genom isolering, mobbing och utfrysning. Således ska tolerans uppnås med intolerans.

• tillmäts proklamerade intentioner och goda avsikter med vissa handlingar större betydelse än deras faktiska resultat. Således kan det ske en ansvarsbefrielse.

• förväxlas en verklig situation med en tänkt och önskad. Således ses inte massinvandring som något problem, eftersom den skulle bli lönsam om ”bara” alla kom i arbete.

• ges vissa grupper ett privilegium av att lätt få känna sig kränkta. Således kan ett ordval betraktas som allvarligare än en ett fysiskt angrepp. Bisak görs ofta till huvudsak, huvudsak till bisak.

• får gamla begrepp nya innebörder. Således vill kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth stoppa presstöd till bl.a. Nya Tider – i demokratins namn.

• används begrepp med oklar och glidande innebörd, som ”allas lika värde” och ”mänskliga rättigheter”. Således ska alla människor i världen ha rätt att bo i Sverige, med rätt till svenska bidrag.

De politiskt korrekta blandar samman frihetsrättigheter – som kan tillkomma envar – och sociala rättigheter – som någon måste tillhandahålla.

Man blandar samman två olika saker:

a) rätten att få göra något

b) rätten att erhålla något.

bgtumme

”Att få en felaktig uppgift rättad, ett historiskt faktum påpekat eller sin åsikt ifrågasatt är allt som krävs numera. Allt fler känner sig kränkta. Av det offentliga samtalet, av böcker de inte läst, ja till och med av undervisning. Det är unikt i vår kända historia.”

Dick Harrison i Neo nr 1/14

 

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…

21 svar

 1. Är man lite konspiratoriskt lagd kan man ana att SDs uppgift är att suga upp de missnöjesröstande och skydda 7-klövern från ett verkligt hot från höger och/eller nationalister. Sverige förefaller mer och mer vara ett pilotprojekt för att utröna hur långt multikulti kan drivas innan landet drabbas av inbördeskrig. Jag kan omöjligt se några rationella skäl för dagens invandringspolitik, INGEN ur den breda massan vinner på den. Vi, infödda svenskar är numera andra klassens medborgare, de bidragsförsörjda invandrarna lever utan stolthet eller framtid inom egenförsörjningen, vilken är en hörnpelare i svensk kultur. Även de assimilerade invandrarna drabbas genom att de blir sedda som blodiglar genom sin invandrarbakgrund: Kort sagt ALLA drabbas negativt av den förda politiken. Frågan blir då hur det är möjligt att detta fortgår. Är det ett självspelande piano som ingen kan stoppa? Har den maktägande eliten sådant förakt för massan att man accepterar vilka offer som helst i genomförandet av multikultidoktrinen? Är den svenska 7-klövern utsatt för internationell utpressning, dvs. finns det inom den politiska eliten så mycket skräp under mattan att vi inte är herrar i eget hus? Jag ser INGA giltiga skäl för den förda politiken, inte humanitära, inte ekonomiska, inte politiska, inte historiska eller långsiktigt positiva för landet och folket. Är det kanske möjligt att politiken följs av ren dumhet och akademisk arrogans? Förhoppningsvis kommer denna epok att avslutas innan landet drabbats av inbördeskrig och framtidens historieskrivare får försöka reda ut vad som hände.

 2. Vad som beskrivs är en totalitär arbetsmetod för att blockera en öppen dialog. Den är konstuerad för att till varje pris förhindra en fri och öppen debatt. Varfrör ägnar sig människor som formellt bekänner sig till demokratiska värderingar åt totalitära arbetsmetoder? Min teori är att etablissemanget förstått att mångkultur ej är förenligt med en modern demokratisk välfärdsstat. Men man har satsat för mycket prestige i projektet och kan ej överblicka konsekvenserna av ett haveri. Man har passerat ”the point of no return” och ser ingen annan väg än att gasa ännu mer och hoppas att det ska lösa sig på något sätt i framtiden. Det ger ju också en möjlighet att ännu för en tid klammra sig fast vid makten.
  Till detta kommer inslagen av religionssubstitut, där man inbillar sig att man står på den goda sidan. Det underblåser en känsla som uppfyller dessa debattörer med en självgodhet som gör dem motbjudande när de oemotsagda får stå och mässa i media!

  • ”Religionssubstitut” – mycket träffande, tycker jag!

   • Ja, vid sidan av uppenbara religionssubstitut som kommunism och nationalsocialism så är det inte så svårt att även inordna PK-ismen som ett sådant. Många av det punkter du nämner ovan är ju starka indikationer på att så är fallet. Man driver teser och formulerar trosartiklar som sedan meningheten förväntas ansluta sig till. För de heretiker som inte anpassar sig väntar massmedialt gatlopp och inkvisitoriskt förfarande. Dock utan rätt för den tilltalade att försvara sig. Således en försämring i jämförelse med medeltiden!. Motsvarigheten till kättarbålet blir att man blir stämplad och förhindrad att delta i det offentliga samtalet för all framtid. Androm till varnagel!
    Det är i varje fall så det fungerat tidigare, men nu håller informationsmonopolet på att luckras upp och vi får väl hoppas på en bättre morgondag!

 3. Det förefaller träffsäkert hur järnrörsfilmen kunde få vingar från juden Kent Ekeroths mobil till judeägda Expressens redaktion. Man behöver inga studieskulder för att förstå sambandet. Judarna har 1000 åriga traditioner på att infiltrera och styra två sidor mot varandra. Motivet till filmsläppet var dels att göra sig av med Erik Almqvist och dels intensifiera utrensningen av riktiga nationalister till förmån för ja-sägare till den mer anpassade nationella lightversionen.

  Jämför med USA vs USSR som aldrig stred mot varandra utan hotade och skällde på varandra. Judarna kontrollerade båda sidor och hade aldrig för avsikt att försöka förgöra varandra.
  SD är kidnappat för att fungera som kontrollerad opposition för att, precis som sagts, skydda 7klövern från ett riktigt oppositionsparti som aldrig skulle tvätta ur färgen ur fanan.

  Överlåter min röst i kommande val till SvP och hoppas på deras inträde i Riksdagen. Då skulle SD verkligen få bekänna färg och då skulle den kontrollerade oppositionen obönhörligen avslöjas.

  Läs och begrunda:
  http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/sd_zionit.htm

 4. Kvalificerat SKITSNACK om judar. Hellre sk sionister än islamister.

  • Påpekar man att någon har fel bör man själv framföra fakta som motbevisar det man tycker är felaktigt. Så, varsågod att presentera fakta.

   • Filmen läckte ut för att en fd anställd ville hämnas och sålde den. Ingen jude-konspiration.

   • Det skulle ta för lång tid redogöra alla fakta för min uppfattning.
    Men t.ex har jag varit anställd på olika judiskt ägda företag som t.ex.
    Bonniers – Dagens Nyheter, Expressen etc. som – enligt min uppfattning – varit de bästa arbetsgivare bland dem jag varit anställd hos.

    De tog mycket väl omhand om sina anställda.
    Det finns obehagliga personer som är judar precis som det finns
    obehagliga svenskar.
    Det jag inte gillar är islam och islamister – genom sin religion är dom
    FARLIGA!

   • Om man själv kommer med obevisade påståenden, sambandsantaganden och yviga konspirationsteorier så är det lite magstarkt att kräva att opponenterna ska komma med fakta!
    Att hävda att det kalla kriget var en bluff eftersom judarna kontrollerade båda sidorna är ett exempel på yviga konspirationsteorier. Mot det kan man t.ex. anföra att världen stod på gränsen till ett kärnvapenkrig i oktober 1962, under Kubakrisen. Det var mest tillfälligheter som gjorde att det inte bröt ut!

  • Ok på vilket sätt är det skitsnack, förklara dig. För övrigt ska varken judar eller muslimer verka och bo i Sverige. Jag länkade till Radioislam enbart för att visa på det som sker med kontrollerad opposition.

  • Jasså ? Islamisterna skulle aldrig ha kommit hit utan agendajudarna

  • Så har jag tyckt i 49 år men börjar faktiskt tvivla nu. Jag tror nu att judarna spelar ett mycket fult spel och är lika mycket ansvariga som islamisterna och Bilderberggruppen för allt elände i världen.

 5. Mycket vettig skrift denna om SD som kontrollerad opposition. SD är numer ett kapat parti, precis som du skrev förra året. Alla dessa uteslutningar av kritiska röster däribland den milda kritikern av ”Nolltoleransen” Axel W Karlsson, är ytterligare ett tecken på att SD är kapat.

 6. Om SD skulle vara kapat så är det ingen idé att rösta på t.ex.SMR för
  då kommer de också bli kapade osv. osv. i all oändlighet.

  Jag kommer rösta på Sverigedemokraterna trots att jag inte gillar allt de står. De sitter nu i riksdagen och kommer snarast sitta i regeringen.

  Judarna och deras religion är INTE otäckt farliga som islamisterna är.

  • Det är judarna som ser till att massinvandringen av muslimer till västvärlden sker. Så den som önskar mer massinvandring, rösta på SD eller valfri 7klöver. Det de dolda makthavarna vill är att alla nationella eller för den skull oppositionella mot massinvandring ska resonera precis som du gör. Jubel, en till gick i fällan.
   Det handlar inte om judisk eller muslimsk religion i första hand. Det handlar om globalisering och om makten över den globala spelplanen.

   Och visst judiska invandrare är förvisso att föredra då de inte skränar runt i flock på gator och torg, misshandlar och våldtar inte värdfolket. MEN de skaffar sig makt genom att manipulera folkopinionen genom sina utbredda kanaler Bonniers förlag, Expressen, DN, TV4, TV3 bara för att nämna några exempel på var man utövar sin indoktrinering av svenskarna.

   Varje nation eller folk som vill sköta sina egna affärer har förr eller senare blivit föremål för smutskastning och förtal av det internationella samfundet, nu senast Nordkorea som jämförs med fyrtiotalets Tyskland. Som sedan avslutas med en militär invasion eller attack. Inte för att Nordkorea är något mönsterland men principerna för kommande militära aktioner finns där.

   Än så länge lever vi i ett relativt fritt land så varsågod Heima rösta du på SD för att vidmakthålla massinvandringen på en hög nivå så att sionisterna kan sköta den globala ruljansen i framtiden och hej då Sverige. Må siste man eller kvinna ta med fanan och släcka ljuset.

   • Judarna invandrar inte till Sverige – de har funnits i hundratals år i Sverige och även i andra länder och varit och är innovativa.

    De har ett eget land – Israel – där de har fullt sjå med alla bråkande araber som kallar sig palestinier. Något land eller stat som heter Palestina har aldrig funnits – det är ett område som kan liknas vid Jämtland – som en gång i tiden en komiker – jag tror han hette Yngve Gamlin – skojade om att de ville bli självständiga och inte tillhöra Sverige.

  • Är inte ”judarna och deras religion” otäckt farliga? Jag gillar inte att uttala mig alltför svepande och anklaga alla judar tilltalar mig inte. Men jag kan inte förstå att man inte ser hur farliga de som ”grupp” betraktat är. Jag blir inte alls överraskad om du betraktar dig själv som en ”antinazist”, samtidigt så betraktar du alltså inte den rasistiska religionen judendomen som farlig? Har det att göra med att du anser att judendomen, trots sin rasism, inte har så stort inflytande att den utgör en risk, eller är du helt enkelt okunnig om den judiska rasismen?

   Är du inte heller medveten om vilken makt judarna har i västvärlden idag, både direkt genom att besitta inflytelsesrika positioner, och indirekt genom de idéer och ideologier som judarna skapat och/eller vurmat för?

 7. De bråkande araber du skriver om, är de som bebodde landet innan den judiska massinvandringen som började för 100 år sedan. De fick aldrig som vi svenskar rösta för att ge bort sitt land, utan det togs ifrån dem med vapenmakt.
  Vad beträffar judar i Sverige så var de förbjudna fram till 1700-talets slut och har invandrat i större antal efter andra världskrigets slut.
  Om du är intresserad av konflikten i Palestina så finner du den mest helgjutna skildringen i boken ”Bruden är vacker men har redan en man” av Ingmar Karlsson.

 8. […] Politisk korrekthet, Ob-skrift […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: