• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ob-skrift: Politisk korrekthet

Opinionsbildarna har framställt en skrift som problematiserar kring Sverigedemokraterna.

Den heter ”Kontrollerad opposition” och finns här som pdf-fil.

Den finns även som html-filer.

kopp

Här kommer skriftens avsnitt 3, ”Politisk korrekthet”:

Vad som lagt sig som en våt filt över demokrati och kultur i Sverige är den politiska korrektheten.

Denna kännetecknas framförallt av att meningsmotståndare bekämpas på annat sätt än genom saklig argumentering.

I PK-världen:

• blandas fakta och värderingar samman. Således kan faktauppgifter – även om sakligt riktiga, även om relevanta – avfärdas därför att man upplever dem som ”obehagliga”.

• skiljs inte på deskriptiva och normativa utsagor. Sålunda blandar man samman hur något faktiskt är med hur man tycker att det borde vara.

• används en uppsättning laddade begrepp med oklar innebörd, begrepp vars betydelse aldrig klargörs. Således är Sverige befolkat av ”rasister” som inte är ”rumsrena”.

• tillämpas en beröringsångest. Således finns en provkarta på kopplingar till stämplade individer eller organisationer, vilka bör undvikas.

• finns ett helt batteri av negativa epitet för att stämpla ut individer och organisationer som anses hysa icke-önskvärda åsikter eller hållningar. Således är världen svart-vit, befolkad av bara onda eller goda människor.

• ska opposition mötas genom isolering, mobbing och utfrysning. Således ska tolerans uppnås med intolerans.

• tillmäts proklamerade intentioner och goda avsikter med vissa handlingar större betydelse än deras faktiska resultat. Således kan det ske en ansvarsbefrielse.

• förväxlas en verklig situation med en tänkt och önskad. Således ses inte massinvandring som något problem, eftersom den skulle bli lönsam om ”bara” alla kom i arbete.

• ges vissa grupper ett privilegium av att lätt få känna sig kränkta. Således kan ett ordval betraktas som allvarligare än en ett fysiskt angrepp. Bisak görs ofta till huvudsak, huvudsak till bisak.

• får gamla begrepp nya innebörder. Således vill kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth stoppa presstöd till bl.a. Nya Tider – i demokratins namn.

• används begrepp med oklar och glidande innebörd, som ”allas lika värde” och ”mänskliga rättigheter”. Således ska alla människor i världen ha rätt att bo i Sverige, med rätt till svenska bidrag.

De politiskt korrekta blandar samman frihetsrättigheter – som kan tillkomma envar – och sociala rättigheter – som någon måste tillhandahålla.

Man blandar samman två olika saker:

a) rätten att få göra något

b) rätten att erhålla något.

bgtumme

”Att få en felaktig uppgift rättad, ett historiskt faktum påpekat eller sin åsikt ifrågasatt är allt som krävs numera. Allt fler känner sig kränkta. Av det offentliga samtalet, av böcker de inte läst, ja till och med av undervisning. Det är unikt i vår kända historia.”

Dick Harrison i Neo nr 1/14

 

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…