• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Sänd en signal!

signal1

År 2002 hade Blågula frågor en kampanj, ”SÄND EN SIGNAL – rösta på Sverigedemokraterna!”

Bakgrunden var framförallt uppsättningen av tjuvtricks och antidemokratiska övergrepp mot partiet och dess företrädare. Som en protest och markering för att man inte accepterar detta, borde väljarna lägga sin röst på SD i 2002 års riksdagsval, ansåg BGF.

signal2

Nu kan finnas anledning till något motsvarande – SÄND EN SIGNAL TILL SD-LEDNINGEN – stöd tabloidprojektet!

Bakgrunden är SD-ledningens motarbetande av tabloiderna, vilket gjort att många sverigedemokrater fallit ifrån som utdelare. Medan eftervalstabloiden (”Frågor för Sverige”) kunde spridas i 150.000 exemplar, blev det bara 50.000 exemplar för 2013 års tabloid (”Lägg om kursen!”)

Vad sd-medlemmar fått höra var att partiet hade eget material att sprida – detta skulle prioriteras framför de partipolitiskt fristående tabloiderna.

basta

Vad detta i praktiken betytt är man prioriterat ett helt tandlöst material.

För övrigt borde inget hinder möta att sprida både partimaterial och tabloider, eftersom utgivningen av material varit ganska gles.

Sakligt sett kan jag inte se att det funnits någon grund för SD-ledningens negativa hållning. Flera tabloider har haft positiva texter om sverigedemokraterna. Den intensiva spridningen av vitbokstabloiden 2010 i Dalarna, och särskilt Borlänge, bidrog sannolikt till den kraftiga ökningen av antalet SD-mandat där.

jmborl

Här är ju upplagt för alla som reagerar mot SD-ledningens nolltolerans och lyhördhet för Expo, pk-anpassning och uteslutningar, att på ett konkret sätt ge uttryck för sin protest. Det kan ske genom att medverka i tabloidprojektet.

• Vad gäller vårtabloiden kan det ske genom att anmäla sig som utdelare.

• Vad gäller valtabloiden kan det ske genom ekonomiskt stöd.

Drömmen vore ju om varje invandringskritisk webbsida och varje regimkritisk tidning nu upplät utrymme och klart tog ställning!

– Här visar webbsidan Bojkotta gammelmedia vägen!

– Likaså veckotidningen Nya Tider, som i kommande nummer ska ha en helsida om tabloiderna.

Det manar, tycker jag, till efterföljd!

Utöver sändande av en signal till SD-ledningen blir – inte mindre viktigt – funktionen av tabloidspridningen att nå ut med alternativ information till många svenskar och att medvetandegöra om massmedias förljugenhet.

Läs mer

 SD-kritik

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…