• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Det våras för tabloiden!

var2

Insamlingen till vårtabloiden har lyckats!

Vi har nu fått in tillräckligt mycket ekonomiska bidrag för att klara tryckningen av en upplaga på 100.000 exemplar. Tryckningen planeras, som det nu ser ut, att ske den 10 mars.

Det börjar m.a.o. närma sig ”skarpt läge”.

 Det blir ett projekt i tre steg:

 1. Pallar med tabloider ska ut till respektive ”knutpunktare” regionalt.

 2. Distribution av tabloidbuntar ska ske till de olika utdelarna.

 3. Hushållsutdelandet kan komma igång.

Klart är att det finns plats för fler utdelare…

Bedöm själv om du tycker att den aktuella tabloiden kan förtjäna att spridas till svenska hushåll:

http://www.tabloiderna.se/vbd.pdf

Vill du bli tabloidutdelare, meddela mig:

jan.milld@telia.com

Fler utdelare blir särskilt angelägna i de regioner, dit pallar av tabloider kommer att skickas:

• Stockholm

• Göteborg

• Skåne

• Östergötland

• Värmland

• Dalarna

(Även om du redan tidigare en gång anmält dig –  gör gärna en dubbelkoll av att du finns noterad)

Tabloidprojektet bedrivs nu av OPINIONSBILDARNA.

obfolder1

Föreningen har även tryckt upp en A5-folder, ”Lägg om kursen!”

Inte heller Ob-foldern tar vi betalt för, eftersom det gäller att få den distribuerad. Ingen ska av ekonomiska skäl behöva tveka att hjälpa till med spridningen, det är tanken.

Foldern är gratis för beställare, men vi tar betalt för porto+emballage. Det hamnar då på 75 kr för ca 290 foldrar. Plusgiro 80 73 30 – 6 (Jan Milld).

Även paket om ca 2 900 ex kan beställas, men då lägger vi på aningen mer än portot, för att inte gröpa ur alltför djupt hål i kassan. Där tar vi 500 kr.

Här uppstår förstås ett behov av att kunna samla in ytterligare medel, för att klara också foldrarna. Siktet är dessutom inställt på att gå i land med en tabloid till i år, före valet.

Opinionsbildarna har plusgiro: 68 84 55 – 5 och bankgiro: 505 – 2295

Läs mer

Tabloidhistoria

Tabloiderna

Opinionsbildarna

tummenupp

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…