• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

TABLOIDHISTORIA

tc1

alvsjo4

Som de första av våra tabloider kan räknas ”SVERIGE I CENTRUM”. SVIC. Bakom detta projekt stod Björn Hammarbäck och jag. Det handlade om en period 2005-2006.

Grundtanken var att dela ut SVIC som gratistidningar, till framförallt kollektivtrafikresenärer i Stockholm, på samma sätt som Metro och Stockholm City då delades ut.

 motvikt

Några intäkter genom annonser lyckades vi inte få in, utan finansieringen fick helt klaras genom frivilliga bidrag. Det räckte till sex nummer, sedan var det slut i kassan.

Får jag säga det själv, så var det några riktigt bra tabloider som vi där lyckades framställa:

105

http://www.tabloiderna.se/svic/105.pdf

—————————————————————————————————-

205

http://www.tabloiderna.se/svic/205.pdf

—————————————————————————————————-

106

http://www.tabloiderna.se/svic/106.pdf

—————————————————————————————————-

206

http://www.tabloiderna.se/svic/206.pdf

—————————————————————————————————-

306

http://www.tabloiderna.se/svic/306.pdf

—————————————————————————————————-

406

http://www.tabloiderna.se/svic/406.pdf

—————————————————————————————————-

Detta sammanföll med att det rent arbetsmässigt blev alltför krävande, för en ganska begränsad skara. Det gällde ju ofta att extremtidigt på morgonen ta sig till olika pendeltågs- och tunnelbanestationer.

Emellanåt kunde vi mötas av aggressivitet från hängivna pk-iter, men mer påfrestande var apatin och ointresset från den stora massan.

En slutsats blev att vi om senare skulle göra ett nytt försök, då fick det bli hushållsutdelningar.

bild-13

http://tabloiderna.se/nap.pdf

Det tillfället gavs i valrörelsen 2010, genom ”vitbokstabloiden”, med titeln ”NÅGOT ANNAT PARTI?”.

Som namnet anger gjordes där reklam för vitboken. Där fanns även en kolumn, där jag försiktigtvis argumenterade för röstande på Sverigedemokraterna (”Proteströsta?”).

dnnap

Titeln raljerade med en opinionsmätning, redovisad i DN, där påfallande många skulle rösta på ”NAP”, som kunde göra detta till andra parti i storlek…

NAP-tabloiden delades alltså ut i hushåll och spreds i princip över hela Sverige.

I påföljande tabloider har inte förekommit någon plädering för något visst parti. Konceptet har varit att tabloiderna ska vara partipolitiskt fristående. Tanken med det är att minimera tröskeln för läsarna att kunna ta till sig innehållet, inget sekundärt ska blockera läsandet.

Samtidigt blev den spontana frågan från många läsare, redan med SVIC-tabloiderna: ”Vilka står bakom den här tidningen?”

I en redaktionsruta fanns därför både jag som redaktör och Björn Hammarbäck som ansvarig utgivare angivna, med namn och fotografi. Vi skulle inte vara anonyma!

svicduon

I konceptet ingick också att varje tabloid skulle medverka till att ekonomiskt möjliggöra nästa tabloid. Det skulle handla om att ”sätta en snöboll i rullning”. Om bara var tionde  mottagare satte in en femtiolapp skulle det finansiera nästkommande tabloid.

Detta har fungerat bara i begränsad utsträckning. I praktiken har huvuddelen av stödet för en ny tabloid måst komma från dem som möjliggjort den tidigare tabloiden. Det handlade då mer om femhundringar än femtiolappar.

Centralt i tabloidkonceptet var vidare att tidningen skulle slussa läsarna vidare till annat invandringskritiskt och sverigevänligt – men partipolitiskt fristående – material. Där fanns då ett antal webbsidor, däremot ingen veckotidning att ta prenumeration på.

evtfs

http://tabloiderna.se/evt.pdf

Påföljande tabloid, ”eftervalstabloiden” hade titeln ”FRÅGOR FÖR SVERIGE”.

Ytterligare ett moment i konceptet: Överst på framsidan stod ”Samhällsinformation utan reklam”, med adress till dem som hade brevlådor med texten ”Ej reklam”.

Detta hindrade dock inte att även denna tabloid på baksidan informerade om vitboken. Där fanns även en spalt om vad SD hade hunnit göra i riksdagen.

Denna tabloid utkom hösten 2010 och trycktes i 150.000 exemplar.

framsidan

http://tabloiderna.se/lok.pdf

Den tredje tabloiden utkom på våren-sommaren 2013 och hade titeln ”LÄGG OM KURSEN!” och trycktes i bara 50.000 exemplar, beroende på att många utdelare hade fallit ifrån, efter signaler från SD-ledningen.

Med denna tabloid hade förutsättningarna  förändrats såtillvida att då fanns två partipolitiskt fristående papperstidningar att ta prenumerationer på. Detta rekommenderades i denna tabloid – det gällde Dispatch International och Nya Tider.

I denna ”Lägg om kursen!” fanns även information om boken ”Invandring och mörkläggning”.

var

Nästa tabloid heter ”VÅGA BRY DIG!” och ska utkomma i mars  2014.

Mer om denna vårtabloid i nästa bloggtext.

tummenupp

Läs mer

Folkupplysning

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…