• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Svarta makter

boken

”Mordet på Folke Bernadotte”. Så lyder titeln till en bok av Göran Burén, utkommen  2013. 

Bokus skriver i sin presentation:

”Mordet på greve Folke Bernadotte i Israel den 17 september 1948 utlöste en häftig reaktion i hela världen.

När Bernadotte mördades hade han just som FN-medlare lagt sista handen vid en plan för lösning av konflikten i Palestina. Det stod snart klart att mördarna tillhörde den högerextrema Sternligan. Israels regering tog starkt avstånd från attentatet och i historieskrivningen har den fritagits från allt ansvar. Göran Burén visar med hjälp av tidigare hemligstämplade dokument att den officiella versionen kan ifrågasättas.

Burén ställer också frågan varför Folke Bernadotte, till skillnad från Raoul Wallenberg, aldrig fått den uppskattning för sin insats som han förtjänar.”

Boken kostar 50 kr i pocket på Bokus.

svt

SVT har dessutom sänt en dokumentär kring detta mord i Jerusalem  1948. Filmen heter ”Vita bussar och svarta makter”.

filmtitel

Jag gjort ett utdrag ur denna film, av det som har mest relevans för mordet på Folke Bernadotte.

Mest anmärkningsvärt i detta sammanhang är, tycker jag, två moment:

• hur mördarna går fria och regeringen inte gjort något för att gripa dem och få dem dömda för sina brott

• hur mördarna åtnjuter sympati från den israeliska allmänheten.

Det senare framgår 9 minuter in i mitt filmutdrag.

Det framgår också av vad Burén skriver i sin bok, om israeliska reaktioner efter mordet:

”Dagen efter fördes de i stor kortege till Haifa. Så stort var motståndet mot medlaren bland israelerna, att de inte ens efter hans död ville visa någon aktion. Flera har vittnat om deras reaktion, bland annat Barbro Wessel, som berättade för Heumankommissionen: ’De judar som uppehöll sig utmed färdvägen under den fyra timmar  långa resan, visade ingen som helst aktning för kortegen. Några hade spelat kort och några hade spottat, andra hånskrattat och gjort föraktfulla gester.”

 Burén refererar till iakttagelser av den svenske journalisten Gunnar Kumlien:

”Han var faktiskt i närheten när Irgun sprängde King Davids Hotell och bara av en tillfällighet undgick han att dödas. Han fann att allmänhetens sympatier för vad som man uppfattade som frihetskämparna var mycket utbredda och på samma sätt var det efter attentatet mot Bernadotte. Det gällde från de breda lagren ända upp i eliten.”

skoj

Munterhet i filmen triggas av ett uttalande om adelsmän. Därvid syftas på även ett annat mord, utfört av Sternligan på engelske lord Moyne i Kairo 1944.

En förklaring till både mordet, Tel-Aviv-regeringens ovilja att straffa mördarna och den israeliska opinionen låg i samma förhållande: Judarna var militärt helt överlägsna araberna. De ville varken släppa Jerusalem eller andra erövrade områden, de ville heller inte gå med på att fördrivna araber skulle få möjlighet att återvända till sina hem.

Här var FN-medlaren Folke Bernadotte bara ett problem och ett hot mot judiska intressen.

lomfors

Politiskt utgjorde naturligtvis detta mord en kostnad för judarna, i synnerhet som Folke Bernadotte gjort insatser för att rädda bl.a. judar undan nazistiska lägger i Tyskland i världskrigets slutskede. Ett sätt att reducera den kostnaden kan vara att moraliskt förminska Folke Bernadotte. Just det har Ingrid Lomfors i ett senare skede tagit sig för med sin bok om de vita bussarna.

Wikipedia:

”Lomfors mest uppmärksammade bok, Blind fläck: minne och glömska kring svenska Röda korsets hjälpinsats i Nazityskland 1945 (2005), ifrågasatte hjältebilden av Folke Bernadotte och insatsen med de vita bussarna.”

 Göran Burén:

”Detta är en av dessa ständiga, men obevisade insinuationer om att Folke Bernadotte skulle haft nazistsympatier, ett förtal som tar sin början i Jerusalem 1948. Vidare hänvisar Lomfors två gånger och utan reservationer till en misskrediterad tidningsartikel där Bernadotte beskylls för att ha varit ovillig att hjälpa judar.”

fb

 Intressant är också lojheten från svensk sida:

”…var det en sensation när statsvetaren Sune Persson 1979 i Dagens Nyheter kunde presentera mördarna med bild och allt.”

Ledare för Sternligan, som låg bakom morden, var Yizak Shamir.

”Shamir, som nu var mitt uppe i sin politiska karriär och förutspåddes snart bli premiärminister, citeras också. Han medger att han var med och fattade beslutet att likvidera Bernadotte.

Är inte detta fantastiskt uppseendeväckande?  Här presenterar Persson i landets ledande tidning lösningen på gåtan om vem som mördade Folke Bernadotte. Fullständiga erkännanden, med bild på de skyldiga. En av dem är parlamentets talman. Det tycks ofattbart att den svenska regeringen inte ställde några som helst frågor till de israeliska myndigheterna: Ni lovade fortsätta spaningarna, vill ni påstå att ni inte visste vilka mördarna var? Vad säger ni nu, när de träder fram offentligt, tar ni avstånd från dem?”

Läs mer

Estelle och Folke

 Oslo

TV4:s gränser

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…