• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Propaganda

ubatisth

Begreppet ”propaganda” är intressant. Så länge jag kan minnas har jag hört begreppet användas inom politiken för att avfärda fakta eller argument som man ogillar: ”det är bara propaganda”. 

Funktionen av begreppet är att klippa av en diskussion, utan att i sak ha behöva anföra några egna fakta eller argument i sak.

En rimligare hållning blir, tycker jag, att bedöma två moment:

1. är en uppgift sann, stämmer den med verkligheten?

2. har den relevans, är den av betydelse i sammanhanget?

Av alla tillgängliga fakta görs ständigt någon form av urval, annars skulle varje ansats till kommunikation människor emellan bli ogörlig.

Urval görs också med syften att påverka, så är det hela tiden. Konstigt vore väl annars. Gör man detta till en anklagelse, då blir det ingen som går fri, då drabbas alla politiker och mediamänniskor, varje opinionsbildare.

fuck

 Jag skriver det här mot bakgrund av ett aktuellt fall.

Det gäller USA:s europeiska sändebud  Victora Nuland. I ett av ryssarna inspelat telefonsamtal lägger hon synpunkter på en lämplig sammansättning av en ny regering i Ukraina.

arg Det här har gjort Carl Bildt upprörd. Inte över vad USA:s  Victoria Nuland säger, utan över det faktum att telefonsamtalet hade spelats in. I sammanhanget har Bildt använt just begreppet ”propaganda”:

”Uppenbara syften, enligt Bildt, är att så splittring mellan USA och Europa samt att ’skapa ett intryck av att oppositionen är en typ av amerikanska lakejer’, något som passar in i den ryska propagandan.

Det läckta samtalet mellan Victoria Nuland och USA:s Kievambassadör Geoffrey Pyatt handlar till stora delar om att den ukrainske boxaren och en av de tre oppositionsledarna, Vitalij Klytjko, är olämplig som vice premiärminister, som erbjudits honom av president Viktor Janukovytj. Nuland får rådet att boka in ett telefonsamtal med Klytjko, liknande ett samtal som hon tidigare haft med oppositionsledaren Arsenij Jatsenjuk.

– Jag tycker inte att Klytjko ska ingå i regeringen, jag tycker inte att det är nödvändigt, säger Nuland i inspelningen.

Hon får medhåll av Kievambassadören.

– Låt honom stanna utanför och göra sin politiska hemläxa, säger Pyatt.”

arg 2

 Begreppet ”propaganda” existerar ändå i språket, och har en starkt negativ laddning.  Vilken definition skulle då kunna ges åt begreppet?

Direkta lögnaktigheter hör naturligtvis dit.

Ett moment kan också utgöras av ett orimligt urval av fakta, så att allmänheten får sig en falsk verklighetsbild förmedlad. Här behöver vi inte gå längre än till svenska massmedias rapportering kring brott eller överhuvudtaget vad media klassar som negativa handlingar. Å ena sidan kan grova våldsbrottslingar skyddas, så att ingenting  om deras etnicitet framgår, när de har utländsk bakgrund. Å andra sidan kan svenskar hängas ut med namn och bild, även då det inte ens är fråga om brott.

Det kallar jag propaganda!

pixlad

 Just Carl Bildt ger själv prov på propaganda av grovt slag. Det började med u-båtshysterin i Hårsfjärden 1982.

Ett färskare exempel var hur Bildt fick fabulera i våra TV-nyheter om att skulden för Al-Gathafis död låg hos denne själv.

mordad

DE AKTUELLA ryska inspelningarna av de amerikanska telefonsamtalen bevisar något i sak centralt, tycker jag: USA lägger sig i andra länders interna angelägenheter.

För Vitalij Klytjko och hans parti UDAR måste uppgifterna rimligen vara störande.

vk

Läs mer

 Bildt och sanningen

En stjärnas födelse

 Hur mycket kostar Carl Bildt?

Niklas Orrenius, agendajournalist

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…