• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Då Afrika, nu Sverige

ib

Ingrid Björkmans bok ”De olärdas kunskap” utkom 1989. Den handlar om situationen i Kenya från självständigheten 1963 och framåt. I fokus står ett teaterarbete av och för folket.

ngugi

 Ingrid Björkman var bosatt i Kenya i slutet av 60-talet för att vid universitet i Nairobi studera afrikansk litteratur. Hon stiftade då bekantskap med Ngugi wa Thiong’o, som arbetade med teater på afrikanska språk, inte bara på engelska.  Teater som speglade en folkets historia och som engagerade många kenyaner lokalt.  Verksamheten motarbetades av myndigheterna, och Ngugi blev under en tid fängslad.

Ingrid Björkman reste tillbaka till Kenya tio år senare, 1978, för dokumentation och forskning kring teaterverksamheten. Ett resultat blev denna bok, ”De olärdas kunskap”.

 SONY DSC

Här vill jag återge några citat ur boken med mina reflexioner kring dessa, utifrån situationen i Sverige idag.

 1. Kultur och historia

Kenya 1980-tal:

”Ett folk utan egen kultur, utan stolthet över sitt förflutna, är rotlöst och utan kraft. Det saknar identitet och har därför föga att sätta emot yttre påverkan. Det är lättmanipulerat och lättkuvat.”

Sverige 2014:

Alltsedan åtminstone 90-talet har en offensiv pågått i Sverige mot vår historia och vår identitet som svenskar. I denna kampanj deltar även vissa invandrare.

 2. Förakt

Kenya 1980-tal:

”Det koloniala utbildningssystemet skapade en grupp av europeiserade kenyaner, som skolats att beundra och efterlikna det västerländska och se ned på sina egna, och de kom att ifrågasätta sitt eget folks traditionella normsystem.”

 Sverige 2014:

Den bild man manat fram av sverigedemokrater är ju att det rör sig om outbildade män från landet, med en problematisk kvinnosyn. Här kan det av bara farten dras till med t.o.m.  ”White trash”.

 3. Självförakt

Kenya 1980-tal:

”Jag lärde känna Ngugi som idealist, intensivt engagerad i arbetet med att bygga upp det nya, självständiga Kenya. Den afrikanske författaren hade enligt honom en viktig uppgift i sitt samhälle: han eller hon skulle befria sina landsmän från det förakt för sig själva och sin egen kultur, som systematiskt inympats i dem av västerlänningarna.”

 Sverige 2014:

Här är svenskhet och vithet problem. Kring invandring och integration ska svenskar eller vita inte ha samma rätt att uttala sig som människor med utomeuropeisk bakgrund.

4. Kontroll 

Kenya 1980-tal:

”Befolkningen varnades för att lägga sig i politiken. Medborgarna skulle,.. överlåta åt regering och parlament att sköta landet. Rapporter kom om att polisen gick igenom bibliotekens listor för att kontrollera vem som lånat vad. De som önskade mer än ett politisk parti var, sade presidenten, ’ulvar i fårakläder som vill skapa kaos och anarki’.”

 Sverige 2014:

Här går Expressens medarbetare igenom bloggkommentarer och straffpublicerar. Åsiktsavvikelser tolereras ej.

5. ”Demokrati”

Kenya 1980-tal:

”Människors tystnad stod i otäck kontrast till radions kommunikéer och tidningarnas utförliga referat sida upp och sida ner av regeringsmedlemmar och parlamentsledamöters  anföranden. I parlamentet hade inte en enda nejröst höjts mot lagändringsförslaget. Detta visade, förklarade justitieminister Njonjo, att hela det kenyanska folket stod bakom reformen.”

 Anledningen till att enpartisystemet införts var att ’Kenya tror på demokrati’

 Sverige 2014:

Är det inte just så vår kulturminister argumenterar, då hon vill förvägra presstöd åt sverigevänliga tidningar? I demokratins namn ska utbudet vara enkelriktat och strömlinjeformat.

Och vad gäller lagändringsförslag utan nejröster eller debatt så har vi grundlagsändringen år 2011, innebärande att EU-medlemskap och mångkultur skrevs in i grundlagen.

Riksdagen före valet tog sitt beslut med acklamation, sedan följde en valrörelse utan att frågan debatterades. På hösten drevs ett nytt riksdagsbeslut igenom, där bara Sverigedemokraterna röstade nej.

namnteckn

6. Enpartivälde

Kenya 1980-tal:

”I praktiken hade Kenya inte haft mer än ett parti, sedan regeringen slutgiltigt hade krossat det demokratiska motståndspartiet KPU…”

 Sverige 2014:

I Sverige har vi Sjuklövern, och SD gör man allt för att krossa.

7. Sanktioner

Kenya 1980-tal:

”Enpartisystemet hade, sade president Moi, införts i nationens intresse, och de partifunktionärer som inte offentligt uttalade sitt stöd för det skulle uteslutas ur partiet.”

Sverige 2014:

Uteslutningar ur partier, (särskilt ett) är inte ovanligt i Sverige. Även uteslutningar ur facket förekommer, liksom yrkesförbud som lärare. I hela Sveriges intresse, får vi förmoda…

8. Klyftor 

Kenya 1980-tal:

”Allteftersom den nationella frigörelseprocessen framskred skärptes motsättningarna mellan de båda samhällsklasserna: den nya som bestod av besuttna lojalistfamiljer fick det allt bättre, medan majoriteten av befolkningen fick det allt sämre.”

 Sverige 2014:

Nomenklaturan kan s.a.s. smörja kråset, med väl tilltagna arvoden. Politiskt korrekta journalister kan också leva en materiellt behaglig tillvaro. De svenskar och invandrare som tvingas bo i problemområden är de som inte har något val.

9. Tribalism

Kenya 1980-tal:

”Att mer eller mindre ständig fiendskap rådde mellan vissa grupper är sentida påfund. Genom koloniseringen skärptes en etnisk gruppkänsla… Den underblåstes av kolonialmakten, samtidigt som afrikanerna beskylldes för ’primitiv tribalism’.

 Tribalismen är i första hand ett ideologiskt fenomen.. Bakom ligger en styrning: genom att spela ut olika etniska grupper mot varandra har koloniala regimer drivit fram mycken ’tribalistisk’ antagonism.”

”…liksom tidigare kolonialmakten, manipulerar dagens makthavare stamkänslorna; dels härskar de på klassiskt manér genom att söndra, dels spelar de i valtider på klansträngarna. Den i alla sammanhang starka betoningen av stamtillhörigheten hindrar framväxten av politiska grupperingar, som med tanke på den stora ojämlikheten i landet skulle kunna få en oerhörd sprängkraft. De etniska motsättningarna tjänar därför ett bestämt syfte: de bevarar det rådande politiska systemet.”

Sverige 2014:

Egentligen är det helt absurt att unga svenskar och invandrare försöker hindra sverigevänner att hålla politiska möten. Egentligen har ju alla ett gemensamt intresse av att bekämpa de krafter och de mekanismer som nu driver Sverige mot avgrunden.

10. Kanalisering

Kenya 1980-tal:

”Världskriget och frihetssträvandena i imperiets olika delar tvingade under fyrti- och femtiotalet England till en omprövning av sin kolonialpolitik. Det var omöjligt att längre negligera nationalitetsrörelserna. I stället gällde det att ’kanalisera inom dem i konstruktiva banor’.”

 Sverige 2014:

Är inte detta just vad Sverigedemokraterna – tyvärr! – alltmer blir till ett exempel på? Invandringskritik kanaliseras in på stickspår, där man ofta inte står upp ens för en grundläggande intellektualism.

11. Modernisering

Kenya 1980-tal:

”För att snabbt och effektivt kunna genomdriva den enorma utvecklingsprocess av teknokratisk modell som den kenyanska regeringen anammat krävs hårda tag: centralstyrning, kontroll av folkets massor, antidemokrati och olika former av reglering och förtryck. Allt motstånd mot moderniseringsprocessen måste brytas ned.”

Sverige 2014:

”Modernisering”. Är det inte ett honnörsord bland politiskt korrekta också i vårt land, också  idag? En grundsyn som t ex ligger bakom flumskolan.

12. Kommunikationsproblem

Kenya 1980-tal:

”…de människor som han skrev om och också ville skriva för kunde inte läsa det han skrev, eftersom de inte förstod engelska.”

Sverige 2014:

Se där ett problem för oss sverigevänner idag!

 • Inte bara misslyckas skolan med att förmedla grundläggande kunskaper, som förmågan att läsa böcker och längre texter.

• Skolan och massmedia har också lärt ut ett svart-vit-tänkande som gör många personer oemottagliga för förnuftsmässiga resonemang. De förstår inte sina egna intressen, blir till sina egna åsiktspoliser.

Läs mer

BGF-intervju med Ingrid Björkman 1995

Omoralisk invandringspolitik

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…