• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Skratta eller gråta?

sg
Det kunde ha blivit titeln till min nya kortfilm, för nog kan man här pendla mellan munterhet och förtvivlan!

”Hyckleriets triumf” hade också kunnat vara en lämplig titel. Aldrig har det väl stått tydligare hur de politiskt korrekta mäter med olika mått!

Det fick bli ”Krossa vadå?”, varvid jag syftar på den skenbara paradoxen i hur begreppet ”rasism” används: samtidigt som ”rasism” anses vara något fruktansvärt allvarligt avstår man konsekvent från ett klargöra innebörden i detta så centrala begrepp.

I praktiken blir det liktydigt med allt som makthavarna ogillar. Dess funktion blir att motverka fritänkande och att hålla all opposition på mattan.

När några unga kvinnor på scenen i Kärrtorp kommenterade att de kallas för extremister försvarar de sig med att de tycker extremt illa om nazister. Obesvarad blir frågan om de därmed accepterar att nazister tilldelas knivhugg i ryggen.

knivhttps://www.youtube.com/watch?v=4cNPCJlanvg

Detta sker mot en bakgrund där SÄPO klargjort att den helt övervägande delen av det politiska våldet i Sverige utövas av grupper som AFA och Revolutionära Fronten.

sds

Bland deltagarna i Kärrtorpsmanifestationen fanns olika våldsgrupper. AFA-profilen Mathias Wåg klargjorde före manifestationen att invandringskritiker som visade sig på manifestationen kunde riskera sin personliga säkerhet.  Avpixlat backade således ur ett planerat deltagande.

Glidningen är uppenbar, från att först tala om ”nazism”, sedan ”rasism” och därpå ”främlingsfientlighet.” På så vis fångar man in varje form av kritik mot den förda invandringspolitiken.

Under år och decennier har vi regimkritiker i Sverige fått erfara hur våra möten saboterats genom organiserat oljud och hot. Det har i praktiken inte funnits en mötesfrihet för oss.

I Kärrtorp förra veckan inträffade något unikt: en liknande störning skedde mot en pk-manifestation. Som det först lät på reaktionerna gällde dessa själva angreppet på mötesfriheten.

Med en välvillig och – som det nu står klart – övermåttan naiv tolkning fanns här en öppning för att brett manifestera till försvar av demokrati och mötesfrihet.

Formellt blev det kanske så, men i praktiken inte. I fokus stod den slemma  ”rasismen” och från scenen kunde extremister göra sig breda. Läs Britta Svenssons krönika i Expressen!

sdmk

Vad jag här framförallt vill slå ett slag för är Mattias Karlssons helt lysande artikel i SvD den 22/12, ”Därför deltar SD inte 
i demonstrationen i Kärrtorp

Några citat:

”Det är bra att människor protesterar mot detta. Problemet är emellertid att organisationen som arrangerar demonstrationen i Kärrtorp inte tar avstånd från politiskt våld som princip.

De våldsbejakande extremistiska vänstergrupperna Revolutionära Fronten och Antifascistisk Aktion utannonserade tidigt att de skulle delta i Kärrtorp.”

”Det faktum att de tilläts delta har inte getts någon större medial uppmärksamhet och inga frågor har ställts till arrangörerna. Trots att hotbilden mot arrangemanget ökar mycket kraftigt när våldsgrupper deltar gavs ingen information om detta till alla de vanliga människor som deltog i demonstrationen. Våldet i Kärrtorp var heller inte ensidigt.”

”All våldsbejakande extremism måste bekämpas.

Vad vi behöver i Sverige är en bred samling mot alla former av rasism. Rasism mot såväl personer med utländsk bakgrund som mot personer med svensk bakgrund. Vi behöver en bred samling mot det politiska våldet. Mot politiskt våld oavsett vem det drabbat. Det spelar ingen roll om det drabbar riksdagspartier, radikala socialister eller nazister. Vi måste principiellt markera mot dessa metoder. Våldet blir inte rätt bara för att det drabbar människors vars åsikter vi inte gillar. Våldet smakar inte bättre för att det drabbar en nazist eller en stalinist.

Manifestationen i Kärrtorp blir ingen sådan manifestation. Genom att låta vänsterextremistiska våldsgrupper delta bidrar man till att legitimera dessa grupper. Man stärker också tron i dessa grupper om att de står för det ‘goda’ hatet och det ‘goda’ våldet. Detta kommer att trigga mer våld och leda till mer blod och fler attackerade demonstrationer i framtiden. Antingen är man för politiskt våld eller så är man emot. Det finns inga ‘men’.

Vi tycker att det är anmärkningsvärt att de övriga partier som nu utannonserat sitt deltagande inte förstår denna problematik. Deltar man i demonstrationer tillsammans med våldsbejakande grupper måste man förstå de långsiktiga konsekvenserna …”

slafa

Läs även:

Jag är Jim

Vem får vara demokrat?

Röster före och efter Kärrtorp

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…