• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Inställt

Som nyheterna på TV4 och SVT på lördag framställer saken ska manifestationen i Kärrtorp inte handla om försvar av mötesfrihet och mot politiskt våld. Den ska istället handla om ett avståndstagande från ”rasism”.

Till detta kommer av Avpixlat nu ställer in sitt deltagande eller maning till deltagande i manifestationen – av säkerhetsskäl:

”Vi tvingas tyvärr meddela att Avpixlats medverkan vid manifestationen mot politiskt våld i Kärrtorp imorgon söndag ställs in. Den främsta orsaken är att vi inte kan garantera våra deltagares säkerhet.”

installt

Vem får vara demokrat?

Se även inställt!

avpix2

Tar jag avstånd från våldet mot demonstranter i Kärrtorp nyligen?

Ja! Självklart. Tveklöst.

Tar arrangörerna av den angripna demonstrationen avstånd från våld?

Så borde det ju vara. Det borde inte vara svårt för dem att ge samma raka svar som jag själv här givit.

Inte om det verkligen handlar om att försvara demokratiska rättigheter, gällande lika för alla, oavsett åsikter om t ex invandringspolitiken. Inte om saken gäller själva principen  demonstrationsfrihet och mötesrätt.

svic

Men frågan är tydligen mer ”komplicerad” än så.

Två signaler om hur man från politiskt korrekt håll här mäter med olika mått, inte vill värna demokratiska rättigheter även för meningsmotståndare och inte uppskattar stöd för demokratiska rättigheter från andra än de som tycker likt en själv i invandringsfrågan kunde noteras år 1999.

1.

Det första exemplet är Blågula frågors upprop ”För ett medborgerligt samtal”.

Mot uppropets text kunde ingen resa några invändningar. Däremot avråddes från att skriva under med hänvisning till att bland undertecknarna fanns några icke-önskvärda personer.

Mot bakgrund av detta ställde BGF frågan: ”Vem får vara demokrat?”

2.

Det andra exemplet gäller en manifestation mot våld, initierad av politiskt korrekta. Bakgrunden var ett våldsdåd som nazister hölls ansvariga för. Ett upprop på Aftonbladets kultursida hade rubriken ”Stoppa det nazistiska och rasistiska våldet!”

Var man inte intresserade av att stoppa allt politiskt våld?

Klart stod att inte vemsomhelst var välkommen att deltaga i den utannonserade antivåldsmanifestationen: ”Alla ni som vill leva i ett tolerant …och mångkulturellt Sverige uppmanas att ansluta er…”

Om man helst skulle vilja slippa ett ”mångkulturellt Sverige”, men är emot våld – då platsar man tydligen inte i detta ”toleranta” sammanhang.

Det här leder över till det nyspråk som initierats från Sveriges högsta politiska ledning. Begreppen ”demokrati” och ”demokrat” har givits en helt ny innebörd. Det är inte längre fråga om vissa hållningar, som t ex yttrandefrihet även för meningsmotståndare och makt åt folket.

Istället har det givits innebördan att tycka som makthavarna.

Tydligare än någonsin har detta synsätt kommit till uttryck genom kulturminister Lena Adelsohn, i samband med presstödet till Nya Tider.

kultur
I linje med detta synsätt har vi sedan många år tillbaka kunna konstatera hur möten eller manifestationer för invandringskritiker gång på gång blivit utsatta för störningar och fysiska angrepp.

Sådana störningar har sällan väckt någon större uppmärksamhet i våra massmedia. Avståndstagandena från ledande politiker har lyst med sin frånvaro. Massmedia har ofta givit positiv uppmärksamhet åt ”motdemonstranter”.

ktorp
ANNORLUNDA blev det efter SMR-angreppen på en manifestation i Kärrtorp nyligen.

Nu är en antivåldsmanifestation i Kärrtorp utannonserad till denna söndag, den 22/12 klockan 12.00. Här hakar Avpixlat på, med maning till deltagande från sina sympatisörer.

Det tycker jag är ett mycket bra initiativ!!!

Antingen kommer sverigevänner att bli accepterade som deltagare i manifestationen, eller så blir de det inte.

avpix3

Det enda sakligt rimliga är naturligtvis att man välkomnar alla som ställer sig bakom manifestationens paroller och syfte. Mot bakgrund av de ovan anförda  vore det samtidigt ett steg framåt för demokratin.

Eller så hindras vi från att få deltaga. Då har det åskådliggjorts vilka som är ärliga demokrater och vilka som hycklar. Det vore sämre, men ändå i någon mån ett steg framåt.

samtal
Låt mig avslutningsvis påminna om texten till BGF-uppropet ”För ett medborgerligt samtal” från år 1999:

Vårt land står nu inför större ekonomiska, sociala och demokratiska utmaningar än på länge. Detta accentuerar behovet av ett medborgerligt samtal, där många engagerar sig.

Ett sådant samtal har knappast kommit till stånd, och en orsak är uppenbar. Sverige har fått ett samhällsklimat, där risken är påtaglig att den medborgare som yttrar sig blir stämplad, som någon slags ond människa. Istället för att bemöta kritiker i sak svarar det mediala och politiska etablissemanget med etiketter och tillmälen. Detta avskräcker människor från att ge uttryck för sina åsikter, det signalerar att man inte ska bry sig. Kritiker tystas och samtal kommer av sig, innan de ens har börjat.

Inte desto mindre finns behovet av dialog, för att vi ska komma närmare lösningar på de allvarliga problem som vi känner av.

Det måste skapas ett klimat där olika uppfattningar får komma fram och meningsmotståndare möts med en grundläggande respekt. Alla ska få yttra sig, och få prata till punkt. Vi måste lyssna på varandra, och försöka förstå.

Därmed inte sagt att någon ska undgå berättigad kritik, men envar har rätt att bli bemött i sak – inte genom tillmälen, kränkningar eller hot. Fakta ska mötas med fakta, argument med argument.

Påståenden ska bedömas efter sin sakliga innebörd, inte efter vem som framför dem eller vilka känslomässiga associationer uppgifter kan ge. Lika litet som meteorologer fördöms när de ger prognoser om dåligt väder, lika litet ska detta drabba medborgare som pekar på problem, och vill diskutera lösningar.

Sverige behöver ett medborgerligt samtal.

vadrap

Läs mer

Vem får ha åsikter om rasism?

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…