• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ska Jason ”tolereras”?

timbuktu

Nu har jag lyssnat på Jason Timbuktu och hans artistkollegor.

x

”Ni behöver inte vara toleranta mot mig.  Jag ber inte att få bli tolererad. Och eran nåd, det är ingenting jag kräver.”

Ur en tidig text på Blågula Frågor, från mitten av 90-talet:

”Med utpekande av något som ska ‘tolereras’ har man klargjort, att det finns någon som ska tolerera och någon som behöver bli tolererad. Det finns någon som inte har ett självklart existensberättigande, eller som beter sig på ett sätt som kräver överseende.

Underförstått finns en avsändare och en mottagare, av denna välvilja. Ett subjekt och ett objekt. Därmed har man etablerat ett förhållande, där någon på ett sätt hamnar i skuld till en annan.

I ett demokratiskt sammanhang är det annorlunda. Där befinner vi oss alla på jämlik nivå, vi är både givare och mottagare av synpunkter. Vi kan både ta och ge kritik. Vi säger ifrån, om andra gör fel. I botten finns då en respekt – en ömsesidig sådan.”

tolerant

Med andra ord:

Det som Jason Timbuktu säger nu, det sa vi inom Blågula frågor för två decennier sedan. Så på denna punkt är vi överens. Hudfärg ska, på individnivå, inte vara en faktor.

ledin

Men vilka är det som år efter år har tuggat om sin generositet och  ”tolerans”? Jo, det är ju de politiskt korrekta, däribland artister som nu medverkar i Jason-filmen.

jasonJason fortsätter:

”Däremot kräver jag, med all kraft jag kan uppbåda, att bli bedömd på mina handlingar och på min personlighet.”

Just det är vad jag gör – och kommer då till slutsatsen att Jason agerar otillständigt, när han sjunger om att misshandla Jimmie Åkesson och andra sverigedemokrater.

Detta sker ju i en situation när invandringskritiker i Sverige sedan så många år utsatts för hets och fysiska övergrepp – på sistone även under applåder från landets statsminister.

upptillkamp

Möjligen har Jason och jag också olika uppfattningar om vad som är ”rasism”.

Jag anser inte att svenska folket – lika litet som något annat folk – måste acceptera att låta sig bytas ut.  Måste inte acceptera en massiv bidragsinvandring från fjärran länder.

Mot sådana strävanden har vi både rätt och skyldighet att göra motstånd.

En skyldighet gentemot såväl våra förfäder som gentemot kommande generationer av svenskar.

god2

PS

En sak till. På en manifestation häromdagen höll Jason tal och pläderade för ”lika rättigheter för alla människor världen över”.

Min utgångspunkt har alltid varit att varje land ska bli bra att leva i för sina egna invånare. Detta ska då ske genom att respektive lands resurser tillfaller landets egen befolkning, och att det välstånd man når, det når man genom sina egna ansträngningar: utbildning, arbetsdisciplin osv.

Det kan inte ske genom att alla folk migrerar till Europa, det kan inte ske genom att Sverige blir till en hela världens socialbyrå.

Jämför med ett försäkringsbolag: det går snart omkull, om utbetalningar går till även dem som aldrig betalt in något till bolaget.

Jason förundrar sig i sitt tal över hur Sverigedemokraterna kan nå sådan framgångar, hur så många svenskar kan vara så kritiska till det som sker. Förklaringen har han i det ovan sagda.

Jasons ekvation går inte ihop.


Läs mer:

Ska fördomar tolereras?

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…