• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

OVÄNTAT BESÖK

ovantatbesok

jimmyf

Jag vet idag inte om det var Jimmy Fredriksson jag träffade på bokmässan i Göteborg år 2002, eller om det var en annan GT-journalist. Säkert är i alla fall att rubriken på GT-artikeln blev ”Rasistiskt på bokmässan”.

– – –

Rolf Hillegren på Avpixlat den 13/13 2013:

”Sällan har en boktitel visat sig vara mera välfunnen. När journalister, opinionsbildare och politiker ser sanningen som en fiende och lögnen eller tystnaden som en vän då är tillståndet i riket allvarligt.”

Peter Harold, den 12/12 2013:

”Pressens roll. De nuvarande regeringarna har i sina händer en storartad makt, som styr människors sätt att tänka – det är pressen.”

”Och jag läser här inte längre ‘Sions vises protokoll’ som en smädesskrift, utan precis som den politiska manual den de facto är. Här finns ett recept för hur man skall fånga massorna, kontrollera de kontrollerbara, eliminera de som inte kan kontrolleras. Här finns elitism, fascism, despotism och allt som vi demokratiskt sinnade identifierar som ondska.”

Läs mer

Semitiskt samtal

jmk

För övrigt anser jag att Karthago…