• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ge dem långfingret!

1984tyst
På internet finns ett antal extrema bloggare och extrema kommentatorer, som sprider hat, om man får tro våra massmedia. Säkert är att det sedan en tid pågått en intensiv kampanj mot detta farliga ”hat”.

Vad räknas då som ”hat”?

• Uppenbarligen inte om en fp-politiker stämplar min bok ”Lagom är bäst!” som ”rasistisk propaganda”.

• Inte heller om Jimmie Åkesson och andra sverigedemokrater i TV kallas för ”neofascister”.

• Och inte om en sd-kandidat i Göteborg får mottaga ett antal knivhugg. (lyssna på vår statsminister, 5.50 in i denna film)

asbok
DÄREMOT kan faktaannonsen för  Arnstberg/Sandelins bok kring invandringen klassas som både ”främlingsfientlig” och ”rasistisk”. Därmed har en gräns passerats. Redan anförande av icke önskvärda fakta räcker för stämpling.

Steget från att vara ”rasist” till att vara en som ”hatar” är ju minimalt. Det blir i praktiken synonyma begrepp = dåliga människor.

Till hatsajter kan då räknas både denna blogg, bgf-sidan, min hemsida, vitbokssidan, tabloidsidan och Opinionsbildarna.

Och naturligtvis ”Fria Tider”, som av SD:s Mattias Karlsson klassats som ”neofascistisk”.

musse

Ett mediakampanjande pågår alltså, för att göra alla svenskar medvetna om ett allvarligt hot, som påkallar åtgärder.

Parallellt med detta pågår en uppenbarligen alltmer omfattande avlyssning och övervakning av medborgarna i Sverige. Detta har ibland framskymtat i media, t ex i samband med turbulens inom den moderata riksdagsgruppen.

stasi
En avläsning av mejlkorrespondens inte bara förekommer, man verkar inte heller hymla om saken.

• En tidig signal om den saken fick vi inför årsmöte för Skattebetalarnas förening år 2005, där mejl från Kenneth Sandberg utnyttjades av Expo.

• På motsvarande sätt har SD-ledningen kommit över korrespondens från den nu uteslutne Patrik Ehn och utnyttjat det mot honom.

• Ett tredje exempel är att Expressen kom över filmsekvens i Kent Ekeroths mobiltelefon.

mjol

Gör det något om vi blir övervakade?

Här finns två olika hållningar. I princip varandra uteslutande, men i praktiken kanske ändå inte. Båda utgående från att en omfattande övervakning faktiskt förekommer:

A.

”Jag har ingenting att dölja, har rent mjöl i påsen”. Det gör ingenting om staten vet allt om alla.

B.

Man vågar själv s.a.s. inte röra en fena, av rädsla för att detta ska komma fram. Låter sig skrämmas till total politisk passivitet.

Vilket leder över till frågan om övervakningens syfte.

lasamejl
Där har jag en hypotes: Huvudsyftet är att hålla medborgarna på mattan, borta från ”olämpligt” politisk engagemang.

Min slutsats och maning blir därför: gör tvärtom!

Visa i handling att du ger övervakarna långfingret!

Anmäl dig som tabloidutdelare – särskilt  om du finns i Stockholmsregionen!

tabLäs mer:

Aftonbladet hänger ut…