• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Trebent skolfiasko

2ben
En skoltext nyligen här på bloggen hade rubriken ”Skola på två ben”. Där argumenterade jag för att den svenska skolans problem bottnar i två moment:
1. Flummet
2. Invandringen.

Vid närmare eftertanke vill jag lägga till ytterligare ett moment:

3. Den politiska korrektheten och antiintellektualismen.

pkben

Det är ju vad som nu genomsyrar hela det svenska samhället:

en tillkämpad fördumning och förblindning, enkelriktning och fanatism. Återkommande utsätts eleverna för förment antirasistiska kampanjer, där man använder begrepp som aldrig närmare definieras. Uppfostras i politisk korrekthet.

Budskapet är tydligt: förneka dina egna erfarenheter, tankar och känslor. Ställ inga olämpliga frågor, tänk inte för mycket själv. Lär dig känna igen vad som är tabu. Förvänta dig inte att någon ska kunna säga som det är.  Spela bara med i den stora pk-teatern!

pkteater

Försämringen av skolan har pågått under 20 år, deklarerar Jan Björklund, folkpartiledare och skolminister, och vill därmed två sina händer beträffande den svenska skolans totala FIASKO.

Med en välvillig hållning kan man hålla Björklund mindre ansvarig beträffande punkt 1, flumskolan. Men hur är det med de andra två punkterna? Där ligger han ”på framkant”, vill jag hävda.

Låt mig berätta något om avstampet för Jan Björklund i hans politiska karriär, eftersom jag råkar känna till något om den saken:

jb1
Skolborgarråd i Stockholms kommun blev han 1998.

Fyra år tidigare hade Anders Carlberg skrivit en positiv recension av min bok ”Lagom är bäst!”.

lagom
Detta uppmärksammades 1995 av Expo och gav ett angrepp på Aftonbladets kultursida. ”Varför gör du reklam för rasisterna, Anders Carlberg?” frågade AFA-vurmande Mats Deland.

Snart var även Radio Stockholm igång med ett drev, med hjälp av Ossian Kentwell, som därefter gjorde spikrak journalistisk karriär.

jb2
Karriär vittrade även Jan Björklund, fp-politiker i Stockholm.

Fp-gruppen i stadshuset (Jan Björklund och Caroline Lundbom) skyndade sig således att göra ett uttalande som fördömde min bok. ”Lagom är bäst!” var exempel på ”rasistisk propaganda”, slog de upprört fast. Som belöning för detta fick Jan Björklund framträda några extra gånger i regional-TV.

Jag sökte Björklund för att få veta vad han lyckats hitta i ”Lagom är bäst!” som utgjorde ”rasism”. Kunde han ge ett enda exempel? Jag var ärligen nyfiken, då jag inte betraktade mig själv som rasistisk.

Det visade sig dock att Björklund gjorde sig otillgänglig, jag lyckades aldrig få tag i honom.

stampel
Caroline Lundbom svarade däremot i telefon – det hedrar henne! Dock blev hennes svar märkligt: hon kunde inte ge något exempel på ”rasism” i boken. Då krävde jag att hon skulle ta tillbaka sitt stöd för fp-uttalandet om boken. Nej, det kunde hon ju inte göra – eftersom hon inte läst boken och inte visste vad den innehöll.

Fp-uttalandet baserade sig alltså på andrahandsuppgifter, på vad andra påstått om boken. Jag förmodar att inte heller Jan Björklund hade läst den bok han så villigt fördömt. Det var nog därför han gjorde sig otillgänglig – han skulle inte ha haft något bättre svar att ge än det som hans fp-kollega gav.

fpjan
Med dessa rader inte sagt annat än att jag tror att Jan Björklund har hamnat rätt i livet, som företrädare för just FOLKPARTIET.

Där kan han arbeta tillsammans med krafter som:

Erik Ullenhag
Birgitta Ohlsson
Marit Paulsen
Cecilia Malmström
Cecilia Wikström
Maria Arnholm
Birgitta Rydberg.

Som partiledare för Folkpartiet har Jan Björklund föregångare som Lars Leijonborg, Maria Leissner och Bengt Westerberg.

Folkpartiet dalar nu i opinionsmätningarna.

Det är verkligen på tiden!

scbnovfp

Läs mer:

Björklunderi

Generösa damer

Liberala överbud