• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Skola på två ben

2ben
Varför finns en skola i Sverige?

Jag kan se åtminstone fyra funktioner:

1. Förvaring av barn och ungdomar
2. Indoktrinering i politiskt korrekt tänkande
3. Kunskaper, för att kunna fungera som samhällsmedborgare
4. Kunskaper för arbetslivet.

Den nu aktuella PISA-undersökningen visar alltså på ett enormt ras för den svenska skolan. Den är sämre än någonsin. Och den är sämre än i något annat västland, sämre än i något annat europeiskt land.

Därvid avses kunskaper i
• läsförståelse
• matematik
• naturvetenskap.

Dvs sådant som har relevans för punkterna 3 och 4 ovan.

Varför detta misslyckande? Som framgår av montaget ovan ser jag två huvudsakliga förklaringar:

1. Flumskolan
Denna kännetecknas av bl.a.
– lärarna saknar auktoritet
– inga betyg ges och inga krav ställs på eleverna
– egna elevarbeten istället för katederundervisning
– ingen läxläsning och dålig närvaro
– mycket av sena ankomster, telefonerande osv i klassrummen

2. Invandringen
Denna medför bl.a.
– undervisningen anpassas till dem som kan minst
– språkproblem
– ordningsproblem och mobbing
– dålig undervisningssituation

VAD GÖRA?

I grunden handlar det om attityd. Finns bara viljan kan radikala förändringar göras direkt.

Skolan kostar stora summor för skattebetalarna, då måste den ge något tillbaka. Den ska betraktas som en arbetsplats. De som förstör undervisningen för andra ska förvisas till egna inrättningar.

Viktigast av alla betyg är betyg i uppförande och ordning.

Döp gärna om det till betyg i ”respekt”.

F.ö. tror jag på skoluniform – något som finns i väldigt många andra länder.

elefant
Den kortfilm jag gjorde i natt tar upp frågan om elefanten i rummet, som hela tiden finns närvarande när man i TV ska diskutera skolan:

Läs mer:

Lars Hedegaard, Dispatch, om avsikter och resultat

Ingrid Carlqvist, Dispatch, om skolsveket