• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Värsta hotet

atartan
Det blev s.a.s. ”tårta på tårta”.  Tårtkvinnan,  Irene Matkowitzc, fick ju ”smaka sin egen medicin”. Det uppskattades inte.

I TV4-studion hade hon talat om att det var ”bara marsipan och grädde”. Nu lät det helt annorlunda. Enligt uppgift polisanmälde hon Nordisk ungdom för tårtningen av henne.

Jag kan inte känna sympati för åtgärder som kränker andra människor, så ej heller här. Inte desto mindre ger det inträffade ett kvitto på hur extremister som Irene Matkowitzc tänker.

Samma handling som de först hyllar kan de nästa gång fördöma. Allt beror på vem som utövar handlingen och vem som drabbas. Man mäter med olika mått.

Antag att människor med det tankesättet skulle förfoga över kärnvapen.

Åtminstone nio länder har nu kärnvapen:

USA 1945

Ryssland/Sovjetunionen 1949


Storbritannien 1952

Frankrike 1960

Kina 1964


Indien 1974


Pakistan 1998

Nordkorea 2006


Israel.

Under Kubakrisen 1962 var kärnvapen mycket nära att komma till användning. Det fanns personer i USA:s högsta militärledning som förordade att USA skulle slå till med kärnvapen mot Sovjetunionen, i ett förstaslag.

rp

Richard Perle, biträdande försvarsminister hos Ronald Reagan och medlem i JINSA, (‪Jewish Institute for National Security Affairs‬) har därefter uttalat:

”Vad som skulle hända vid en faktisk kärnvapenduell har alltid bekymrat mig mindre än kärnvapenbalansens återverkningar på vår riskvilja i lokala situationer.”

Den israeliske historikern Martin Karfeld har uttryck sig nog så hotfullt, om att Israel i kärnvapenattacker kan utplåna Europa. Bloggaren Pamela Geller har varit inne på samma spår.

Så tanken är tydligen inte otänkbar, att verkligen använda dessa vapen. Mot oss.

Israels verkliga agerande är heller inte direkt lugnande:

• angreppet på grannländerna 1967

• angreppet på USS Liberty 1967

• ockuperandet av hela Västbanken och bosättningarna, i strid mot idel FN-resolutioner.

gaza
• användandet av fosforbomber i Gaza 2009

• rutinmässiga avrättningar av motståndare, med högteknologi

• insisterande på att USA ska även militärt angripa Iran, och nu

avfärdandet av USA:s uppgörelse med Iran.

Sammantaget gör detta att jag betraktar Israel, med sin hökregim,  som det värsta hotet mot världsfreden.

Har vi nu en falseflag-operation att vänta, som förevändning för ett angrepp på Iran?

bn

PS

”Är man antisemit om man är anti-Israel?”, frågar artisten Daniel Monserrat. Jag vill gå steget längre och fråga: ”Är man antisemit om man är anti-Netanyahu?”

atomhot
Läs mer:

Chicken Race

MAD

Pengar mot fred