• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tabloiden fixad

tabvinjett

Tidigare utlagda pdf-filer för vår-tabloiden visade sig ju inte hålla måttet. Nu har bristerna förhoppningsvis åtgärdats.

Kolla själv här:

sidan 1

sidan 2

sidan 3

sidan 4

sidan 5

sidan 6

sidan 7

sidan 8

Där finns förmodligen en del skrivfel, som jag tappat förmågan att själv upptäcka. Meddela mig gärna de skrivfel som du hittar! (jan.milld@telia.com)

I övrigt fortsätter det att ticka in pengar för vårtabloiden, så ekonomiskt är den snart i hamn (allt vi får över ska bli grundplåt till val-tabloiden).

Den stora utmaningen ligger i att få fram många nya utdelare, framförallt i Stockholmsregionen och Skåne.

Ekonomiskt har vi inga problem att satsa på en upplagan 100.000 exemplar – däremot har vi än så länge inte utdelare för en satsning på mer än 50.000 ex.

Innan tabloiden ska ut har vi foldern ”Lägg om kursen!”, som förhoppningsvis ska ha kommit från tryckeriet före jul.

Nu börjar det också strömma in medlemsavgifter till OPINIONSBILDARNA. Många som betalt har dock glömt att ange namn och adress, så kom det ihåg!

Medlemsavgiften till OB är 200 kr – plusgiro 688455-5.

Det är ju sent på året nu, så inbetalda avgifter före nyår får rimligen räknas som gällande för år 2014.

PS

Jag hade just en mejl-kontakt med Julia Caesar.

Hennes omdöme om vårtabloiden:

jckom

PPS

Se även denna kommentar, från en NyT-läsare.

tummen