• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Skiljelinjer

En kärnpunkt i politisk korrekthet är sammanblandningen av fakta och värderingar samt att förmedlande av vissa fakta bör stoppas, då de kan upplevas  som ”obehagliga”

Själv har jag således ”komprometterat mig” genom att hävda att det finns judar som har makt.

mh
Ungefär det var vad sverigedemokraten Mikael Höglund i Upplands-Bro nyligen också gjorde.  ”Han lär inte bli långvarig i sitt parti”, konstaterade Aftonbladet.

Ett annat centralt pk-moment är kopplingar.  Tanja Bergkvist har således fått ”på moppo” för att hon ”länkat till Milld” (i genusfrågan).
pb
Paula Bieler lyckades ju inte peta Gustav Kasselstrand som SDU-ordförande. Istället fick hon bli redaktör för SD-Kuriren. Där publicerade hon i dagarna ett inlägg  med rubriken ”Dags för klarhet kring Fria Tider” och signerat Zeth Arkö Gogman.

Texten ger prov på båda de ovannämnda varianterna av politisk korrekthet.

”…det är en nättidning som vid första anblick kan se helt oproblematisk ut och beskriver sig som ‘paleokonservativ’ och ‘sverigevänlig’. Det låter ju inte så farligt, men det skulle vara trovärdigt om de lät bli att skriva saker som:

‘Sex judiska bolag kontrollerar nästan hela den amerikanska mediemarknaden’, ‘Nixon trodde dock inte att judarna på sikt skulle lyckas ta kontroll över den amerikanska utrikespolitiken’, ‘Högprofilerade amerikanska judar bär en stor del av ansvaret för företeelser som homoäktenskap, liberala invandringslagar och feminism’ eller ‘Judarna ska leda Europas folk in i det mångkulturella samhället, och om de vägrar så kommer Europa inte att överleva.’.

Jag menar att Fria Tider saknar trovärdighet som demokratiskt och icke-rasistiskt alternativ.”

Med andra ord: anförs icke-legitimerade faktauppgifter kring judisk makt eller vissa judars agerande, då får man underkänt som demokrat, då är man rasist?

Fria Tider replikerade, under rubriken ”Ohederligt i SD-Kuriren”:

”I sin artikel presenterar Gogman fyra citat – som alla berör judiskt inflytande i politik och media – som om citaten utgjorde Fria Tiders egna åsikter eller något vi hittat på. Det är en grov verklighetsförvanskning. Citaten kommer från nyhetsartiklar och utgör referat av uttalanden som uppmärksammats i utländsk press. Uttalandena har gjorts av en norsk palestinaaktivist, Richard Nixon, USA:s vicepresident Joseph Biden och den judiska kulturorganisationen Paideias chef Barbara Lerner Spectre.

Varför det skulle vara odemokratiskt eller rasistiskt att återge vad dessa personer sagt är omöjligt att begripa. Men om Gogman menar allvar med sin anklagelse, kan han förslagsvis föra upp de nyhetsförmedlare som först publicerade uttalandena – Jewish Telegraphic Agency, Dagsavisen, New York Magazine och den israeliska tv-kanalen IBA News – på sin lista över förbjudna sajter.”

ft
Slutklämmen i SD-K-artikeln gick ut på att sverigedemokrater inte bör länka till Fria Tider:

”Jag tror att många fler än mig skulle uppskatta om partiet gick ut och var tydliga i sin hållning gentemot alternativa medier som Fria Tider. Ingen vill ju omedvetet skada sin och partiets trovärdighet för en oskyldig länknings skull.”

Fria Tider svarar:

”Hur ‘demokratiskt’ det vore med en ordning där partiet bestämmer vad medlemmarna får länka till kan förstås diskuteras. Den av Gogman efterfrågade listan över partiskadliga sajter påminner inte så lite om hur det gick till i det gamla östblocket och skulle förmodligen bli en helt unik företeelse i svensk politik.

Dessvärre anar jag att Björn Söder och andra i partiledningen inte är så främmande för önskemålen i SD-Kuriren.

Man har ju tidigare lagt synpunkter vilka böcker som partimedlemmar läser. Mer om den saken i en kommande bloggtext.

bokbal