• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Svenskt område

Här kommer en del av avsnitt 1 (1 av 9) ur min reserapport från Sankt Petersburg:

Sankt Petersburg är Rysslands i storlek andra stad och var landets huvudstad under ca 200 år – från början av 1700-talet till början av 1900-talet.

Vad få svenskar känner till är att detta område tidigare har varit svenskt. På den plats där Sankt Petersburg nu ligger låg tidigare den svensk-finska staden Nyen.

Det var med freden i Stolbova 1617 som Ingermanland tillföll Sverige-Finland och det var år 1703, efter att Stora Nordiska kriget utbrutit, som ryssarna åter lyckades erövra området. Under nära ett sekel var området under svensk kontroll, med vissa avbrott.

Hela avsnittet finns på adress: http://www.janmilld.se/ryssland/1.html

Reserapporten i sin helhet finns på : http://www.janmilld.se/ryssland