• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

SD och skolan

sdtapet

Det är nog viktigt att Sverigedemokraterna finns, inte så mycket för vad de representerar som för vad många tror att de representerar. Det ger möjligheten att genom en SD-röst ge uttryck för en form av protest.

Samtidigt kommer ständigt nya indikationer på politisk vilsenhet.

• Ett exempel är att gruppvåldtäkter inte får kopplas till invandringen.

• Ett annat exempel är att påstådda flyktingbarn inte får kallas ”skäggebarn”.

• Ett tredje exempel är vad partiledaren sade i en intervju med Göran Rosenberg – han kunde där inte tillstå att det finns etniska svenskar!

Lyssna 6.30 in i denna film:

Ett fjärde exempel är Jimmie Åkessons spontana instämmande i kören mot Skånepolisen, för dess strävan att spana mot zigansk brottslighet.

Ett femte exempel är den senaste partiledardebatten i SVT. Ett avsnitt handlade om sjukvården i Sverige. Ingen enda deltagare, inte heller Jimmie Åkesson, hade något att säga om lagen från den 1 juli i år om illegala utlänningars rätt till i praktiken gratis sjukvård i Sverige.

• Ett sjätte var Landskronadråpet, då en 78-årig svensk kvinna misshandlades av en ung arab så att hon dog. Om detta blev kommentaren från SD-företrädaren Carina Herrstedt att man ”inte ska göra politik av händelsen”.

Carina Herrstedt är nu åter aktuell, i ett pressmeddelande från SD om friskolor. ”Oacceptabel elevsortering av friskolor” lyder rubriken:

”Uppdrag granskning lyfte i sitt senaste program problematiken kring friskolor som medvetet väljer och sorterar vilka elever de vill anta till skolan. Hur utbrett problemet är, är svårt att säga men det är oacceptabelt att det ens förekommer.
 
Carina Herrstedt, riksdagsledamot utbildningsutskottet, kommenterar:
 
– En tämligen enkel lösning vore att kommunerna skötte kösystem och antagningar utifrån uppsatta regler. Det finns i dag redan kommuner som erbjuder friskolorna denna service.
 
Carina fortsätter:
 
– Utgångsläget måste vara att såväl fristående som kommunala skolor ska vara öppna för alla elever. ”

”… skall skolan vara öppen för alla och skolverket måste ges verktyg för att lyckas säkerställa att ingen skola handplockar sina elever. ”

Är inte det här detsamma som Folkpartiet och Jan Björklund varit inne på, om tvångsvis blandning, att svenska elever inte ska kunna slippa mångkulturen, att det ingenstans ska finnas någon tillflykt?

Bakgrunden är ju år och decennier av erfarenheter om situationen i våra skolor, där en vettig undervisning ofta blir omöjlig med många invandrarbarn, dels pga stökighet, dels pga av undervisningens anpassning till dem som kan minst svenska eller har sämst förkunskaper. Friskolor har då erbjudit en säkerhetsventil för föräldrar som vill något med sina barns skolgång.

Erfarenheten visar också hur svensk skola fallit tillbaka jämfört med förr och jämfört med andra länder.

Det här rymmer egentligen två moment:

• Det ena är Sveriges framtid som industrination. Vi behöver kunniga människor i produktionen, duktiga företagare och innovatörer. Detta förutsätter att några släpps fram att lyckas i skolan.

• Det andra gäller personlig frihet och eget handlingsutrymme. Möjligheter att påverka sin egen tillvaro. Respekt för individen.

lh

Låt mig avslutningsvis citera vad Lars Hedegaard på Dispatch Internationell skrev den 24/10 – också den med avstamp i Uppdrag Gransknings konstaterande av hur dåligt det är i den svenska skolan:

”Men varför är det så? Inget vettigt svar erbjöds. I synnerhet var det ingen i programmet som nämnde det som alla dessa värdelösa skolor har gemensamt: Praktiskt taget alla eleverna är invandrare från muslimska länder eller ättlingar till muslimska invandrare.

En överviktig och högljudd elefant klampar omkring mitt i vardagsrummet och slår sönder möblemanget, men ingen tycks lägga märke till den.”

elefant

Ett land där orsaken till problemen inte ens kan diskuteras är förstås oförmöget att lösa sina problem.

Alltså kommer de inte att lösas. ”

”Det sägs ofta att höjden av dårskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat.

Sverige har haft årtionden på sig att inse att massinvandring från länder vars kultur är väsensskild från Sveriges, inte har varit någon succé. Och vad har de gjort? Låt oss ta in ännu fler invandrare från just dessa länder, för vi är säkra på att de nya kommer att bli lättare att integrera än de gamla.”

Lars Hedegaard refererar till en annan skribent, som skriver om två sorters etik:

De goda avsikternas etik och ansvarets etik. Det senare innebär att man måste ta ansvar för de förutsägbara konsekvenserna av sina handlingar, medan männen och kvinnorna som drivs av goda avsikter inte bryr sig om konsekvenserna utan bara vältrar sig i sina ädla motiv.”

”Vi kan inte se in i statsministerns hjärta, men vi kan med säkerhet säga att den svenska invandringspolitiken definitivt kommer att uppfylla de djupaste önskemålen hos dem som vill avskaffa välfärdsstaten.”

Läs mer

Jonas De Geer om det mentala förtrycket

14 svar

 1. Jan Milld, du skriver:

  ”Det är nog viktigt att Sverigedemokraterna finns, inte så mycket för vad de representerar som för vad många tror att de representerar. Det ger möjligheten att genom en SD-röst ge uttryck för en form av protest.”

  SD kom in i riksdagen med en politik som var avsevärt bättre än den som partiet driver idag. Det öppnade förvisso upp för en friare atmosfär kring tabu-frågorna. Men att nu framhärda i ett stöd för SD tycker jag är ytterst motsägelsefullt och kontraproduktivt.

  SD är idag en bluff, en uppsamlare av missnöje och främst ett parti som sprider förhoppningar för att missleda.

  Sverige förstörs nu i rask takt och tiden är knapp. Det är dags att bryta upp från gamla positioner och göra gemensam sak kring det mest nödvändiga och primära! SD tillhör idag en åtta-klöver och det finns ingen svensk opposition i riksdagen. Det är ett faktum!

  • Den protest som en SD-röst innebär kan vara ett steg på vägen, men vi måste arbeta för att det leder vidare, i både politisk medvetenhet och praktisk handling.

   Kan inte annat än hålla med dig om att SD blir alltmer av en bluff. Exemplen jag här anfört bevisar väl det. Tyvärr.

   Många av partiets företrädare – inklusive partiledaren – söker applåder från helt fel håll!

   • Enade vi stå och splittrade vi falla! Det finns ett alternativ! Svenskarnas enda hopp som det nu ser ut!

 2. SD slängde nyligen ut en medlem som videofilmade interna möten och bedrev utpressning mot andra medlemmar. Medlemmen var kusin med en medlem i expo.

  En annan SD medlems film hamnade hos just expo och medförde uteslutning av Almqvist. Samme medlems mejlkonversation hamnade hos aftonbladet. Och donationslistor till en välbesökt regimkritisk sajt som just den här medlemmen har tillgång till hamnade hos media.

  Frågan är hur ”ägda” de fyras gäng är av vissa intressen? Jag misstänker att USA agerar liknande med NSA information, att det är därför de avlyssnar politiska företrädare med sådan frenesi. För att ta fram kompremetterande information som de kan läcka eller hota med. Ett exempel där något sådant här hände är eventuellt avslöjandet av JG som GRU spion. Jag tyckte informationens ursprung var minst sagt grumlig, även om den var helt korrekt. Jag tycker att det är viktigt att alltid fundera på VARFÖR komprometterande information offentliggörs. Som till exempel det märkliga och tämligen tomma drevet mot Juholt.

  Något som motsäger rena utpressningsscenarior är att då borde rimligen något utpressningsoffer skrika ifrån då och då. Men det tycker jag inte sker. Sen kanske jag blandar ihop två vitt skilda processer här när jag jämför NSA och videofilmande medlemmar i SD.

 3. Sverige är ett av få länder i världen där läsförståelsen hos eleverna minskar, nämndes det i föbigående i gårdagens Aktuellt (1.11). Lösningen på detta och andra allvarliga problem i den svenska skolan kan knappast vara inkvotering och bussning av röttägg till ännu någorlunda fungerade skolor och klasser. Är det inte dags att ställa större krav på föräldrarna till de elever som ödelägger undervisningen på så många skolor? Förelägganden och straffavgifter kanske skulle vara något att pröva! Dessutom öpnar ju den moderna tekniken stora möjligheter för direktkommunikation med föräldrar i realtid! Läget är allvarligt! Kraftfulla åtgärder måste vidtas. Tiden för symbolhandlingar, skendebatter och kravlöshet borde för länge sen vara förbi! Men det är väl att hoppas på för mycket!

  • Varför ska vi lägga kraft på importerade icke-svenska problem? Ett återvandringsprogram med humanitärt bistånd för de koloniala utomeuropeiska bosättningarna i Sverige är ett måste!

 4. Mitt resonemang gäller vad som kan göras i dagsläget. Det du tar upp får väl anses vara en långsiktig lösning. Det kräver egen majoriet i riksdagen alternativt en ordentlig vindkantring i debattklimatet. Det verkar mycket avlägset just nu. Om socialfösäkringssystemet kollapsar kan det mölligtvis ske. Om det inte sker har vi förvisso byggt in olösliga konflikter i det svenska samhället för generationer framåt!

 5. Instämmer med JanMilld och de flesta här men som UG-programmet blev är det ärligt talat inte alldeles enkelt att säga något annat än vad Carina H. sade, om man inte har mycket gott om tid till att utveckla resonemanget och den tiden finns inte i ett nyhetsinslag. Om hon hade försökt, förstår var och en av oss att det hade klippts bort.

  Nu till min åsikt: Efter UG kunde man chatta med UG-redaktionen. Det gjorde jag eller rättare, det försökte jag. Kl.21:00 skrev jag följande fråga(ungefär):
  ”Vi har hört reportage om romer, som inte får hyra bilar och om invandrare, som inte får hyra lägenheter o.s.v. UG handlade om att invandrarelever är icke önskvärda i vissa skolor. Det här är symptom av olika samhällsproblem. Varför tog inte UG nästa steg och sökte orsake-n-rna till att det ser ut som det gör?”
  Denna frågan kom INTE med i chatten, UG-redaktionen plockade helt enkelt bort den! Trots att jag alltså skickade frågan 21:03 kom den inte med under en hel timmas chatt!
  Åter bekräftar detta hur PK Svt är! Därför ser Sverige ut som det gör!

 6. Sverige behöver ett parti som står upp för svenskarna eftersom de etablerade politikerna ägnar sin tid till att förnedra svenskarna och kalla dem för barbarer och de ifrågasätter även om det finns etniska svenskar eller inte. Ett sådant folk har ingen framtid om de inte byter ut landets nuvarande politiker.

  Idag när politikerna vill totaldemolera hela Sverige och byta ut befolkningen så skapar de ett Sverige som inte längre är Sverige.

  Det verkar som den svenska tilliten kommer att bli svenskarnas undergång eftersom tillsammans med svenskarnas godtrogenhet har det bidragit till att de blivit lurade av sitt lands politiker och media:

  Den svenska modellen som svenskarna en gång byggde upp går inte att upprepa i de flesta andra länder eftersom den vilar på typiska svenska värdringar som flitighet, sparsamhet, ärlighet, intelligens, integritet och tillit.

  http://gatesofvienna.net/2013/10/the-art-of-fooling-the-swedish-people

 7. Statens finanser går med ett underskott på 40milj.kr för i år. Detta kan nog med säkerhet hänföras till kostnaderna för massinvandringen. Om man nu inte vill minska på invandringen, så måste man hämta hem dessa pengar på något sätt. Har man inte fler Nordeaaktier att sälja ut, så återstår bara att skära i välfärdssystemet. Det välfärdssystem vi sett växa fram efter andra världskriget, är snart ett minne blott, och detta kommer att drabba alla svenskar. Socialdemokraterna kommer inte att kunna ändra på detta faktum. Om man inte sätter ett totalstopp för invandringen och ingenting tyder på detta. Och även om man skulle få igenom ett totalstopp, så blir vi inte av med den barlast som en 1/2 mili. outbildade och resurskrävande utomeuropeiska invandrare utgör. De som drömmer sig tillbaks till 70-talet gör det nog förgäves. Detta inkluderar Svenskarnas parti, som för att kunna genomföra sitt partiprogramm skulle behöva egen majoritet i Sveriges Riksdag. Sannolikheten för detta är minst sagt minimal. En annan sak är om vi når ett revolutionärt tillstånd i Sverige, då skulle ett parti som Svenskarnas parti kunna spela en roll. Men då måste nog massinvandringspolitiken köras ett par varv till, med ökade budgettunderskott och ökat statligt lånebehov som konsekvenser. Men Berlinmuren föll när många minst förutsåg det. Så varför inte, en revolution i Sverige.

  • Och hur många trodde på allvar 1984 att muren skulle vara öppnad inom bara fem år? Hade någon påstått något sådant så hade vederbörande ansetts som lite bakom flötet. Som du säger, saker kan ibland gå mycket snabbare än någon föreställer sig, bara förutsättningarna är rätt. Nu har ju inte vi CIA till vår hjälp, men ett genomruttet invandringssystem kan nog krackelera rätt bra bara på egen hand också.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: