• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Expos affärer

Efter Expos succé med nr 3/96 gick tidskriften mot kärva tider ekonomiskt. När man inte fick de bidrag man sökt – 3/4 miljon kr – gick luften ur redaktionen.

Wikipedia:

”Efter att Expo sökt ett bidrag på 750 000 kronor från kulturrådet för att kunna ha avlönad personal,  men bara fått 30 000 kronor, så lades tidskriften ner 1997.”

Sedan löste sig det där med ekonomin för extremistjägarna och Expo återuppstod.

Ur askan, som en fågel Fenix.

fenix
”År 1999 återkom Expo, då som en bilaga till Kurdo Baksis tidning Svartvitt.”

Lösningen blev sedan ”många bäckar små…”:

”Stiftelsen uppger att huvuddelen av dess inkomster kommer från försäljning av föredrag, prenumerationer och annonser.

Stiftelsen Expo har erhållit ekonomiska bidrag på 2,2 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för det tvååriga projektet ‘Demokrati mot rasism’ som syftade till att ‘definiera metoder som kan motverka rasistiska och extrema gruppers lokala rekrytering av skolungdomar’. Projektet involverade ‘de demokratiska politiska ungdomsförbunden’.

Under 2002 och 2005 mottog Expo sammanlagt 1,1 miljon kronor från (den med fem miljoner kronor statsunderstödda) Stiftelsen Hela Sverige – Artister mot nazister. Under 2006 beviljades man en halv miljon kronor per år under en femårsperiod från samma stiftelse. I januari 2008 premierades 14 Expo-medarbetare med sammanlagt 350 000 kronor från artister mot nazister.

Stockholms läns landsting delade 2006 ut ett pris på 20 000 kr till Expo.

‘Centrum mot rasism‘ delade 2005 ut ett pris på 30 000 kr till Expo.

Stiftelsen Expo har fått in 371 000 Euro (ungefär 3,5 miljoner kronor)  som nationell samordnare för projekten RAXEN 3 – RAXEN 6.” (Racism and Xenophobia European Network)

Till detta kommer 400.000 kr i ”kulturstöd”.

Det kan alltså handla om pengar till särskilda projekt, om priser/utmärkelser,  om premiering av medarbetare eller bara stöd. Det kan vara pengar från avlidna svenskar, skattepengar förmedlade av mellanhänder, EU-pengar eller direkta skattemedel.

antiras

Utöver posterna i Wikipedia och det brunnbergska kulturstödet har Expo ytterligare en viktig inkomstkälla: det är föreläsningsverksamheten i svenska skolor.

Det är inte helt lätt att nu hitta uppgifter om vad kommunerna får betala för Expomedverkan, men jag har tidigare sett uppgifter om 15.000 kr eller mer. (Det skulle betyda 75.000 för fem tillfällen, motsvarande ungefär vad vi kan behöva för nästa års tabloidprojekt.)

butik

trojor
Ett besök på Expos skolsida ger ändå en klar bild av hur verksamheten vuxit till något av en industri.

Här erbjuds ett utbud av föreläsningar och seminarier, för skolpersonal respektive för elever. Här erbjuds inte bara tjänster, där finns även en butik som säljer böcker och prylar. Här finns något för envar och här levereras de politiskt korrekta svaren på alla frågor.

”Urval av seminarier för skolan
FÖR SKOLANS PERSONAL:

SYMBOLERNA, ORGANISATIONERNA OCH MUSIKEN

Ett föredrag som framför allt passar lärare och annan skolpersonal. Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur de arbetar gentemot ungdomar. Dessutom pratar vi om vit makt-musiken. Vilka grupper är aktuella och hur låter de? Under föredraget får deltagarna även möjligheten att diskutera och ställa frågor om hur man som vuxen kan motarbeta rasism och främlingsfientlighet.

Tid: Föredraget är en halvdag långt och passar perfekt för en personaldag.

För mer information: utbildning@expo.se

HUR KAN MAN ANVÄNDA EXPO SKOLA I UNDERVISNINGEN?

På Expo skola erbjuder vi en unik kunskapsbank om organiserad rasism och intolerans för lärare, pedagoger, elever och andra intresserade.  Vi förklarar begrepp som är viktiga för att förstå och använder autentiska citat och bilder. I föreläsningen ges exempel på hur man kan använda Expo skola i arbetet mot intolerans i skolan.

Tid 1,5 timme
För mer information: utbildning@expo.se

VAD VILL DU VETA?

Är det någon speciell organisation som Expo bevakar som du vill ha en föreläsning om? Vill du kanske ha en heldag om ett visst fenomen som rör Expos bevakningsområde? Finns det föreläsningar i vårt utbud som du vill kombinera? Vi skräddarsyr gärna utbildningar efter förfrågan.

FÖR ELEVER

VÅGA IFRÅGASÄTT

Det här föredraget riktar sig främst till elever på gymnasiet och högstadiet. Föredraget belyser, ifrågasätter och bemöter vanliga fördomar som finns i samhället.”

”Oavsett om man befinner sig i den rasideologiska miljön eller är en anhängare av Counter Jihad så är kampen mot feminism, genuspedagogik och jämlikhetsarbete viktigt.  Vi förklarar kopplingen mellan främlingsfientlighet och hatet mot HBTQ-rörelsen och feminismen.”

Expo motarbetar alltså – enligt sin egen utsago – fördomar.

En av de många frågor som Expo ställer, och besvarar, lyder: ”Är det bara invandrare som begår brott?”

En föreställning som naturligtvis lätt låter sig vederläggas – men vem har någonsin givit uttryck för den?

Ett övergripande och återkommande budskap är TOLERANS. Det är vad Expo representerar, i motsats till sverigedemokrater och andra invandringskritiker.

”Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, med förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. Med våra tre olika verksamhetsinriktningar uppmärksammar vi det hot som intoleransen utgör mot det öppna samhället.

Vi utmanar intoleransen genom att granska den intoleranta miljön.

Expo Research samlar och analyserar information om intoleranta grupper, nätverk och fenomen…”‘

En hållning att ”tolerera” ligger uppenbarligen någonstans mittemellan att hålla med och att inte hålla med. Man står ut med, låter någon hållas.

Men uppenbarligen finns det grupper och åsikter som inte heller Expo vill tolerera eller anser ska tolereras: det är ju själva grundvalen för dess skolverksamhet.

eskola1
eskola2
En reflexion utifrån ”Expo skola” blir ju: ska inte skolundervisningen i Sverige vara opartisk och allsidig?

Om skolor släpper in företrädare för Expo, borde inte detta balanseras med att släppa in även företrädare för synsätt som inte är politiskt korrekta?