• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Expos karaktär

Tidskriften Expo gör nu anspråk på att företräda det mesta som är fint: att vara anständig, human och ”rumsren”, att besitta sakkunskap och objektivitet, att intaga en demokratisk hållning, vara ”tolerant”, osv.

Mina texter kring Expos tillkomst i Dispatch International ger, vill jag påstå, en annan bild:

”Från obskyrt nyhetsblad till ‘expertorganisation’.”

”Expo exponerat.”

”Så tystade Expo debatten i Sverige.”

Se också min bloggtext kring Expo nr 3/96.

Expo är enligt egen utsago ”Sveriges största kunskapsbank om högerextrema och antidemokratiska företeelser i Skandinavien.”

Stiftelsen Expo ”värnar demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, högerextrema, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället.”

larsson
Hur det arbetet gått till konkret har Stieg Larssons agerande vittnat om – han var med vid tidskriftens start och var under en period Expos redaktör.

•  Vid ett möte i ABF-huset i Stockholm år 2000 applåderade han att Blågula frågor inte fick tillgång till möteslokaler.

•  ”ÖVERLEVA DEADLINE – handbok för hotade journalister”. Så löd titeln på en bok  av Stieg Larsson, utgiven av Expo tillsammans med Journalistförbundet, år 2000.

I denna bok nämndes inte bara nazistiska grupperingar, grupper som framfört hot eller grupper som på något sätt kunde misstänkas vara delaktiga i våldsdåd. Nej, där fanns även Blågula Frågor, Fri Information, Salt och Sverigedemokraterna med.

För Larsson flöt begreppen samman – att hota eller bara misstro journalister:
”Blågula Frågor och liknande gruppers retorik kan möjligen tas med, tja, en nypa salt, men det sammanlagda intrycket av dessa gruppers propaganda är att den underblåser bilden av journalister som icke trovärdiga och odlar misstroende mot journalistiska bedömningar i massmedia.”

ar
•  Andreas Rosenlund hade klandrat meningsmotståndare för att inte vilja ”föra ett demokratiskt samtal”. När BGF ville debattera offentligt med Expo blev svaret ändå nej från Stieg Larsson.

•  Så här långt rörde det sig om uttalanden som var offentliga. En skrivelse till medlemmar i Öppna Kanalen blev – av misstag? – tillgänglig för oss inom BGF. Där återkommer Stieg Larsson till att BGF skulle ägna sig åt att ”hota”.

Där hävdade Stieg Larsson att samhället inte måste:

”…tillhandahålla medel och utrymme för obehagliga organisationer och företeelser som huvudsakligen vänder sig mot grundläggande principer för demokratin.

All form av rasism är i grunden antidemokratisk. Blågula frågor får mer än gärna fortsätta att producera sin propaganda på egen hand, för egna kostnader, i egna tidningar etc, inom lagens råmärken. Däremot finns igen orsak för public access-TV att automatiskt tilldela Blågula frågor sändningstid.

Radio- och TV-lagen medger utrymme att under vissa förutsättningar neka sändningstillstånd till PA-kanalens medlemmar. Det gäller om programmen innehåller följande:

1. sexuellt våld och grovt våld mot människor och djur


2. pornografi eller ensidig visning av våldsskildringar


3. hot eller missaktning mot folkgrupp eller grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion.

Stiftelsen Expo har i flera år bevakat föreningen Blågula frågor. En granskning av till exempel Blågula frågors hemsida visar att organisationen med god marginal uppfyller kraven på att nekas public access med hänvisning till punkt 3.”

I Stieg Larssons värld hade fakta och värderingar blivit till ett: den som erkänner det faktum att bidragsberoendet är högre bland somalier än bland etniska svenskar har därmed givit uttryck för ”missaktning” mot somalier.

intol
I linje med denna argumentering ligger Exposvaret på ett BGF-genmäle:
”Vi skriver om Blågula frågor eftersom ni inte klarar av att skilja mellan invandringspolitik och invandrare.”

Svepande, på ett sätt som gör det omöjligt att bemöta: hur har BGF här skrivit konkret och hur skulle det ha kunnat skrivas annorlunda? Hur skulle det vara möjligt att diskutera invandringspolitik, om man inte får beröra de problem som den förda invandringspolitiken har medfört?

oktvExpo hade redan här nått expertstatus, och därmed blivit en maktfaktor. Det blev som Larsson förordade. Nix tolerans.

Blågula frågor fick inte (genom MSG – Medborgerliga Studiegrupper)  bli medlem i Öppna Kanalen och sända lokala TV-program på samma sätt som t ex 5 somaliska, 4 eritreanska och 4 iranska föreningar kunde göra.

nej