• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Mer Rosenberg

rk
Låt mig göra en välvillig tolkning av vad Göran Rosenberg sade i radion i söndags och som jag kommenterade: majoritetsförtryck måste undvikas, minoriteters rättigheter ska skyddas:

Ur ett perspektiv kan jag hålla med honom.
Frågan blir bara om han då håller med sig själv.

Jag tänker på det kommunala självstyret.
Varje kommun utgör ju på nationell nivå en minoritet.

Under långt tid har det ju malt på från massmedia och partiledningar om att kommunerna måste ”ta sitt ansvar”. Därvid har man inte syftat på ansvaret gentemot sina egna invånare och skattebetalare, nej ”ansvaret” har gällt gentemot nyanlända utlänningar. ”Ensamkommande flyktingbarn”, som det kunnat heta.

I TV:s partiledardebatter har det inte sparats på upprördhet och moraliserande över kommunernas ovilja. Från Miljöpartiet har man – eftersom det här rör sig om så solklart fall av svart eller vitt, ont eller gott – inte dragit sig för att förespråka en lagstiftning som kan tvinga tredskande kommuner att visa ”solidaritet”.

Nu verkar man ha hittat andra vägar. Migrationsverket bara fixar ett boende i en kommun, varpå det hamnar i kommunens knä att fixa skolgång och bidrag åt de nya invånarna. Man går helt enkelt bakom ryggen på kommunen.

Vad berörda kommers invånare anser om det som pågår ger kommentarsfälten till tidningsartiklar på webben en uppfattning om: man tycker inte alls om det!

I samma riktning pekar resultatet av den enda kommunala folkomröstning i denna fråga som hållits i Sverige – den i Sjöbo 1988.

fomr

Tillbaka till Göran Rosenberg:

•  Vill han slå vakt om det kommunala självstyret?

• Ska kommuner ha rätt att säga nej till ”flyktingmottagning”?

• Ska ska ett nej sedan respekteras, ska ett nej gälla som ett nej?

gr3

PS

Den skolgång som måste klaras gäller barn med mycket varierande förkunskaper och där få kan svenska.

Som erfarenheten visat skapar denna invandring en bestående segregation. Svenska föräldrar undviker invandrartäta skolor för sina barn, av naturliga skäl: i klasser med hög andel invandrarbarn blir det sämre studiero och lägre kvalitet på undervisningen.

I det läget lanserar Folkpartiet ett förslag om påtvingad blandning, så att svenska elever – vare sig de och deras föräldrar vill det eller inte – ska hamna i klasser med många invandrarbarn.

WEB_INRIKES

Läs mer

Rosenberg & Co