• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Mångfaldens fördelar?

montage
Är mångfald bra?

Ja, det menar man om man är politiskt korrekt.

Spontant har ordet även en laddning, positivt. ”Mångfald” kan dessutom propagandistiskt ställas i motsats till ”enfald” – ett ord som gränsar till att vara ”enfaldig” = korkad, dum. Mona Sahlin och andra pk-iter har ju försökt rida på dessa laddningar.

I takt med dels denna koppling mellan ”mångfald” och massinvandring, dels att massinvandringens konsekvenser blir uppenbarare genom att drabba fler mer, övergår begreppets laddning alltmer i att bli negativ.

alla
I det stora pk-upprop som Aftonbladet/Expressen nyligen lanserat är mångfald ”en styrka” och något för alla goda människor att ”tro på”.

På vanligt pk-maner flyter det deskriptiva och det normativa samman – man skiljer inte på om ”mångfald” de facto är bra eller om man bara tycker att det borde vara bra.

Fenomenet att proklamera ”mångfald” eller ”det mångkulturella samhället” till något av en religion, som man ska välja att ”tro på”, gärna även ”högakta” och få positiva vibrationer när man tänker på, det får mig att minnas hur Alexandra Pascalidou uttryckte sig i ett Mosaikprogram där jag fick medverka 1997.

Lyssna dels direkt i början av denna film, dels 1.47 in i filmen:

Nu till vad som från början triggade mig till detta blogginlägg.  Jared Taylor från American Renaissance har har gjort ytterligare en film, även den förtjänstfullt textad till svenska:

Så här kan ”mångfaldens fördelar” listas från pk-håll beträffande företag. Notera särskilt vad som sägs under ”Lagkrav”, längst ned i högerspalten:

”Minskad risk för anmälningar och negativ publicitet”.

Utpressning, med andra ord.

wohl

Läs mer

Detroits konkurs

Misshandel pga svenskt utseende?

Ny kyrka?

Samtal om ras

Taylorfilm 1

Reinfeldts mamma till attack…