• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Folkviljan 97

Här kommer en film från 1997 – en debatt mellan Kenneth Sandberg och Mona Sahlin i TV4:s ”Nyhetsmorgon”. KS medverkade i programmet som företrädare för organisationen ”Folkviljan och Massinvandringen”.

Några kommentarer:

En av programledarna säger: ”Gruppens idéer har beskrivits som högerextrema, för att inte säga rasistiska.”

• Vem stod för den beskrivningen?

• Vilken saklig grund fanns att tala om ”högerextremism” respektive ”rasism”?

• Vad lade programledaren överhuvudtaget in i dessa begrepp?

Det klargjordes naturligtvis inte!

De grundprinciper som  ”Folkviljan och Massinvandringen” anslöt sig till var i själva verket mycket mjuka:

”• Folkviljan accepterar invandring, men anser att den måste ske i en sådan takt och under sådana former att etniska spänningar inte byggs in i vårt samhälle.

• Folkviljan företräder en ‘inkluderande nationalism’ och en ‘öppen svenskhet’. Dvs det måste vara möjligt för invandrare att bli svenskar. Invandrarskap måste vara något övergående – assimilering är önskvärt för dem som skall bo kvar länge i Sverige.

• Folkviljan är antirasistisk, dvs tar avstånd från etnisk diskriminering. Varje individ skall bemötas efter sitt eget uppträdande – inte efter vare sig utseende eller födelseland. Såväl främlingsfientlighet som svenskfientlighet skall bekämpas.

• Folkviljan är en demokratisk organisation, som vänder sig mot förtryck och våld. Yttrandefrihet finns inte, om inte denna finns också för meningsmotståndare.

• Folkviljan hyllar principer om solidaritet. Skall svenskar förmås visa solidaritet utåt, krävs dock att vi kan känna solidaritet också med oss själva och varandra. Utan en nationell solidaritet kan i längden inte finnas någon internationell solidaritet.”

Organisationen talade om ett ”trefaldigt uppdrag”:

”1. Att objektivt informera om invandringen och dess konsekvenser

2. Att kanalisera en folklig protest med den förda flykting-, invandrings- och invandrarpolitiken, och verka för att politiken läggs om.

3. Att medverka till att denna protest kanaliseras fredligt och konstruktivt.”

put

Programledaren påstod sedan att invandringen till Sverige var liten.

Åren 1996-97 var förvisso antalet beviljade PUT mindre än toppnoteringarna i början av 90-talet, men redan 30.000 var en hög siffra. Tio år senare – år 2007 – var antalet mer än det dubbla. Nu ligger nivån på det fyrdubbla.

”Vad vill ni att vi ska göra?” frågade den andra programledaren. Nu är de ju här, vi har denna situation nu, osv.

Dvs man vill lägga ansvaret för problemens lösning på andra än dem som skapat problemen, och utan att den politik som skapat problemen får ändras!

Den problemskapande politiken har därefter fortsatt, invandringen har ökat, problemen har vuxit – och samma argumentation går fortfarande igen.

Läs mer

Modern journalistik

Analys av debattprogrammet ”På din sida”

Måndagsklubben

Kajsa Ekholm-Fiedman om förändringar