• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Lampedusa – slutsatser

knut2

 

alexanderhugg

”Det visade med önskvärd tydlighet att vi måste hitta lagliga säkra vägar för människor som behöver internationellt skydd.

”Vi måste ta migrationspolitiken ett steg till och utfärda humanitära visa på plats där människor är”.

Så uttalade sig EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (fp) efter båthaveriet utanför den italienska ön Lampedusa i höst.

lusa

Sant är att situationen påkallar en europeisk samordning. Syftet med denna måste vara att

1. få fram ett enhetligt agerande från EU:s medlemsländer (inkluderande Norge och Schweiz)

2. detta agerande leder till att ”agnarna sållas från vetet”, dvs att verkligt skyddsbehövande kan få asyl, medan övriga inte får uppehållstillstånd i något EU-land.

jordbef

När Cecilia Wikström talar om ”människor som behöver internationellt skydd” kan förtjäna påminnas om vad EU-kommissionär Cecilia Malmström sade för tre år sedan om situationen i Libyen: där fanns 1,5 miljoner människor i rörelse, varav bara ca 9.000 kunde anses vara asylberättigade = 0,6%!  Drygt 99% är inte flyktingar – de ”söker ett bättre liv”.

Lyssna 1.50 minuter in på denna film:

Nu – efter NATO:s flygförbudszon år 2011 och det halvårslånga bombandet av Libyen är landets infrastruktur raserad och där finns inte längre någon motpart för EU att sluta avtal med. Detta komplicerar i någon mån situationen.

Annars kan lösningen på problemet fortfarande ligga i linje med tankar om Safe Haven som Storbritanniens Tony Blair en gång lanserade.

Lyssna 4.10 in på denna film:

Genom upprättande av ett Safe-Haven-område kan en samordning och effektivisering ske, som ger

• enhetlighet i hanteringen, gemensam praxis

• större träffsäkerhet och ökad rättssäkerhet

• snabbare beslut och kortare väntetider

• minskade kostnader

mhavet

Kan ett Safe-Haven-området inte längre upprättas i Libyen kanske det kan ske i  t ex Tunisien.

Tanken är alltså att de som trots allt själva skulle ta sig över Medelhavet omedelbart sänds vidare till SH-området. Har man varit förföljd så får man därmed ett skydd direkt.

Safe Haven skulle kunna bli som ett ”alexanderhugg”.
Något för Cecilia Malmström att nu driva!

cmbollen