• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Europeisk HÖST

host

Alltfler människor söker sig från Afrika till Europa. Resorna över Medelhavet är farliga och gör att många av migranterna mister livet. Så har det varit i många år, men det verkar bli alltmer akut, som den senaste drunkningskatastrofen utanför italienska Lampedusa tyder på.

Bakom denna situation finns två grundläggande förutsättningar:

I.

Det finns en drivkraft att migrera, då Afrika är fattigt och Europa är förhållandevis rikt. Genom att ta sig in i EU kan man klara sin försörjning genom bidrag, arbete eller brottslighet. Drivkraften är att söka sig ett bättre liv – politiska flyktingar handlar det inte om.

II.

Överresan blir farlig, då båtarna är avsedda för engångsanvändning. De är ofta av dålig kvalitet och dessutom överfulla. Bakom detta ligger dels att människosmugglarna vill maximera sina vinster, dels att italienska myndigheter beslagtar båtarna. knut En svårt situation!

Ur denna finns i princip två alternativa utvägar:

Alternativ A.

Stäng gränserna till EU med en sådan bestämdhet att det får stopp på strömmen av migranter. Sänd konsekvent tillbaka dem som kommer, till inhägnade uppsamlingsläger i norra Afrika. Motverka även ekonomiska incitament till migration.

Alternativ B.

Öppna gränserna till EU – låt alla som vill komma få visum, uppehållstillstånd och bidrag.

I förlängningen skulle alternativ B kunna få en effekt, motsvarande den under alternativ A. När Europa blivit nästan lika afrikanskt som Afrika, när det blivit lika dåligt här som där, då avtar pulleffekten.

Men innan den punkten nåtts har tillvaron för vita i Europa hunnit bli ungefär som idag för vita i Sydafrika.

För alternativ B arbetar nu godister inom flera riksdagspartier och massmedia. Man kräver att människor i Afrika och Asien ska kunna söka visum på svenska ambassader, så att de inte behöver förlita sig på människosmugglare.

sa1

Ett förtydligande:

När jag här använder begreppet ”godist” kan en invändning möjligen höras från pk-håll: låter inte det raljerande, är inte det begreppet nedsättande eller rentav föraktfullt?

Det är i så fall rätt uppfattat!

Vad dessa ”godister” i praktiken bäddar för är en mycket obehaglig framtid för oss svenskar och andra européer.  Vare sig de själva begriper eller inte begriper vart deras politik leder, så blir ju resultatet detsamma.

Resultatet blir kort sagt ett djupt elände.  Förtryck och förföljelse, otrygghet och våld, fattigdom och orättvisor.  Europa blir i förlängningen ett helvete på jorden.

Det är en utveckling som vi har all anledning att vara rädda för. Och försöka motverka.

sa2

Läs mer:

När vaknar svenska folket?

FN skyller på Europa

Folkpartiets ”lösning”

Mördandet i Sydafrika

Våldsexplosion väntar