• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Zummerat

pw
Det började med ett antal artiklar i Dagens Nyheter.  Andra massmedia – inte minst radio och TV – talade snart om ”skandalen”, som ”växte”.

Vad gällde saken?

Jo, Niklas Orrenius på DN hade upptäckt att polisen i Skåne försökte bekämpa brottslighet,  genom att kartlägga kriminella romer/zigenare.

Det mediadrev som följde förteg ”taktfullt” det faktum att det kan finnas sakliga skäl att kartlägga romer/zigenare, pga deras överrepresentation i brottslighet. En bild förmedlades av att polisen kartlade dem bara för att de var romer/zigenare. Många romer var inte sena att känna sig kränkta och axla en offerroll.

aj

Drevet gav prov på den ”agendajournalistik” som Peter Wolodarski aviserat i samband med sitt tillträde som chefredaktör på Dagens Nyheter.

Det intressanta är, tycker jag, den DOMINOEFFEKT som kunde noteras, hur allt snabbt växte. Denna effekt uppnåddes inte bara genom att andra media hakade på.  Viktigt var också hur rikspolischefen och justitieministern genast pudlade, och tog avstånd från polisens registrering.

Rikspolischef Bengt Svensson tvådde sina händer. Han visste alls inget om förekomsten av något sådant register, sade sig t.o.m. bli ”förbannad”, när han nu fick höra om det.

Justitieminister Beatrice Ask var helt klar med sin dom över polisen,  även hon blev arg. Utan dröjsmål gick hon ut i media och bad alla romer/zigenare om ursäkt å svenska folkets vägnar, över polisens tilltag.

Sedan gick något snett. En polis i Örebro, Peter Springare, påtalade att det sedan länge var en självklar del av polisen spaningsarbete att kartlägga kriminella nätverk. Detta arbetssätt används i hela landet, sedan länge. Och  Bengt Svensson kände till det, han hade t.o.m. uppmuntrat det.

Varpå Svensson backade: hans invändningar gällde nu bara ”omfattningen” av registrerandet.

Någon ursäkt från minister Ask för hennes famösa ursäkt har dock inte hörts.

Hela denna historia är ett prov på aktuell svensk journalistik.  Där ingår att s.a.s. veta vad man vill. Från början har man storyn klar,  då äventyrar man  inte den genom att låta fel personer få uttala sig…

koa
Med tanke på att ämnet här var romer/zigenare borde annars ha varit naturligt att tillfråga Karl-Olov Arnsberg, eftersom han har forskat i detta ämne, förmodligen mer än någon annan svensk. 1997 utkom han med boken ”Svenskar och zigenare”.

Ska vi få ta del av Arnstbergs synpunkter, då får vi dock gå till alternativa media, som Dispatch International och andra. På bl.a. Avpixlat finner vi svar som Karl Olov Arnstberg givit på några mejl-frågor:

”2. Kan det finnas någon anledning att hålla koll på romernas barn?

– Det är skillnad på att befinna sig i ett relevant register och att vara misstänkt för brott. Men detta är mera en fråga till polisen än till mig. Om polisen vill informera sig om en speciell grupp, så finns det allt möjligt de kan få veta via barnen. Dessutom, om de vuxna exempelvis ska häktas bör man veta om det finns barn som drabbas. I kriminella familjer dras dessutom barn ofta in i försörjningen.

3. Vems fel bedömer du att det är att romer inte integrerats i Sverige (eller i något annat europeiskt land) trots att de funnits här i 500 år?

– Romer som kollektiv vill inte integreras. De vill naturligtvis ha bättre villkor, ett bättre liv etc, men inte till priset att ge upp sin romska identitet.

4. Såvitt jag förstår ser romer sig själva som de bästa av människor medan vi andra är ”gadjo”. Vad betyder det? Är det sant att de anser det rätt och riktigt att stjäla från gadjo?

– De flesta minoritetsgrupper som är duktiga på att bevara sig över flera generationsskiften ser sig själva som överlägsna andra grupperingar. Det är en viktig ingrediens i det etniska försvaret. Det gäller för kurder, syrianer, judar, romer etc. Det gäller också för religioner, där tillbedjarna ser ‘de otrogna’ som hundar, smutsiga svin etc.

– På frågan om de anser det rätt och riktigt att stjäla från gadjo skulle de flesta romer svara nej, det är överhuvudtaget fel att stjäla. Emellertid, den rom som stjäl från gadjo blir inte kritiserad för det, om det inte medför några negativa konsekvenser för andra romer. Det cirkulerar också många historier om hur man lurat gadjo (och därmed bevisar att man är smartare).
 – – –
7. Varför tror du att alla svenska medier vältrar sig i historien om romerna, utan att fråga sig om det kan finnas anledning för polisen att hålla koll på en ovanligt kriminell grupp? Och vad leder det till?

– Det är djupt upprörande att svenska journalister så totalt skriver ner svensk polis och det svenska samhället. De missbrukar sin förtroendeställning, något som enligt svensk rätt är ett brott, i brottsbalken reglerat under rubriken ‘trolöshet mot huvudman’. Är brottet, som i det här fallet, grovt, döms förövaren till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Den paragrafen är i och för sig relevant också för en majoritet av våra riksdagspolitiker.
– – –
– Det leder bland annat till folkfördumning, om man nu inte gillar den mer korrekta benämningen hjärntvätt. Jag önskar att jag hade en gigantisk megafon där jag kunde ropa ut: ‘Vakna svenska folk! Inte nog med att kultureliten lurar och föraktar er, det är också ni som får betala för kalaset!’

missh

PS

Journalisterna betonade särskilt att polisens register över romer var ”hemligt”, för att ge intryck av att det rörde sig om en ljusskygg och skum verksamhet.

Antag att detta register faktiskt hade varit offentligt – då skulle där verkligen finnas grund för kritik! Då hade ju registret kunnat skada icke-kriminella personer som fanns med i det.

Läs mer:

Etablissemangets hybris

Dessa satans kreatur

Ber om ursäkt…

Agendajudar