• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ryssland

pekare

Under veckan som gick var jag i Sankt Petersburg, tillsammans med min resekompis Karin Svensson. Det förklarar att jag inte hunnit med alla mejl på sistone.

Det gör också att jag under den närmaste tiden kommer att vara upptagen med ett sätta ihop en ganska omfattande reserapport för min hemsida. En ambition med den ska vara att skrapa på viss stelbenthet från såväl svensk som rysk sida.

Delar av reserapporten kommer snart att läggas ut här på bloggen.

kkyrka2

 

Expos affärer

Efter Expos succé med nr 3/96 gick tidskriften mot kärva tider ekonomiskt. När man inte fick de bidrag man sökt – 3/4 miljon kr – gick luften ur redaktionen.

Wikipedia:

”Efter att Expo sökt ett bidrag på 750 000 kronor från kulturrådet för att kunna ha avlönad personal,  men bara fått 30 000 kronor, så lades tidskriften ner 1997.”

Sedan löste sig det där med ekonomin för extremistjägarna och Expo återuppstod.

Ur askan, som en fågel Fenix.

fenix
”År 1999 återkom Expo, då som en bilaga till Kurdo Baksis tidning Svartvitt.”

Lösningen blev sedan ”många bäckar små…”:

”Stiftelsen uppger att huvuddelen av dess inkomster kommer från försäljning av föredrag, prenumerationer och annonser.

Stiftelsen Expo har erhållit ekonomiska bidrag på 2,2 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för det tvååriga projektet ‘Demokrati mot rasism’ som syftade till att ‘definiera metoder som kan motverka rasistiska och extrema gruppers lokala rekrytering av skolungdomar’. Projektet involverade ‘de demokratiska politiska ungdomsförbunden’.

Under 2002 och 2005 mottog Expo sammanlagt 1,1 miljon kronor från (den med fem miljoner kronor statsunderstödda) Stiftelsen Hela Sverige – Artister mot nazister. Under 2006 beviljades man en halv miljon kronor per år under en femårsperiod från samma stiftelse. I januari 2008 premierades 14 Expo-medarbetare med sammanlagt 350 000 kronor från artister mot nazister.

Stockholms läns landsting delade 2006 ut ett pris på 20 000 kr till Expo.

‘Centrum mot rasism‘ delade 2005 ut ett pris på 30 000 kr till Expo.

Stiftelsen Expo har fått in 371 000 Euro (ungefär 3,5 miljoner kronor)  som nationell samordnare för projekten RAXEN 3 – RAXEN 6.” (Racism and Xenophobia European Network)

Till detta kommer 400.000 kr i ”kulturstöd”.

Det kan alltså handla om pengar till särskilda projekt, om priser/utmärkelser,  om premiering av medarbetare eller bara stöd. Det kan vara pengar från avlidna svenskar, skattepengar förmedlade av mellanhänder, EU-pengar eller direkta skattemedel.

antiras

Utöver posterna i Wikipedia och det brunnbergska kulturstödet har Expo ytterligare en viktig inkomstkälla: det är föreläsningsverksamheten i svenska skolor.

Det är inte helt lätt att nu hitta uppgifter om vad kommunerna får betala för Expomedverkan, men jag har tidigare sett uppgifter om 15.000 kr eller mer. (Det skulle betyda 75.000 för fem tillfällen, motsvarande ungefär vad vi kan behöva för nästa års tabloidprojekt.)

butik

trojor
Ett besök på Expos skolsida ger ändå en klar bild av hur verksamheten vuxit till något av en industri.

Här erbjuds ett utbud av föreläsningar och seminarier, för skolpersonal respektive för elever. Här erbjuds inte bara tjänster, där finns även en butik som säljer böcker och prylar. Här finns något för envar och här levereras de politiskt korrekta svaren på alla frågor.

”Urval av seminarier för skolan
FÖR SKOLANS PERSONAL:

SYMBOLERNA, ORGANISATIONERNA OCH MUSIKEN

Ett föredrag som framför allt passar lärare och annan skolpersonal. Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur de arbetar gentemot ungdomar. Dessutom pratar vi om vit makt-musiken. Vilka grupper är aktuella och hur låter de? Under föredraget får deltagarna även möjligheten att diskutera och ställa frågor om hur man som vuxen kan motarbeta rasism och främlingsfientlighet.

Tid: Föredraget är en halvdag långt och passar perfekt för en personaldag.

För mer information: utbildning@expo.se

HUR KAN MAN ANVÄNDA EXPO SKOLA I UNDERVISNINGEN?

På Expo skola erbjuder vi en unik kunskapsbank om organiserad rasism och intolerans för lärare, pedagoger, elever och andra intresserade.  Vi förklarar begrepp som är viktiga för att förstå och använder autentiska citat och bilder. I föreläsningen ges exempel på hur man kan använda Expo skola i arbetet mot intolerans i skolan.

Tid 1,5 timme
För mer information: utbildning@expo.se

VAD VILL DU VETA?

Är det någon speciell organisation som Expo bevakar som du vill ha en föreläsning om? Vill du kanske ha en heldag om ett visst fenomen som rör Expos bevakningsområde? Finns det föreläsningar i vårt utbud som du vill kombinera? Vi skräddarsyr gärna utbildningar efter förfrågan.

FÖR ELEVER

VÅGA IFRÅGASÄTT

Det här föredraget riktar sig främst till elever på gymnasiet och högstadiet. Föredraget belyser, ifrågasätter och bemöter vanliga fördomar som finns i samhället.”

”Oavsett om man befinner sig i den rasideologiska miljön eller är en anhängare av Counter Jihad så är kampen mot feminism, genuspedagogik och jämlikhetsarbete viktigt.  Vi förklarar kopplingen mellan främlingsfientlighet och hatet mot HBTQ-rörelsen och feminismen.”

Expo motarbetar alltså – enligt sin egen utsago – fördomar.

En av de många frågor som Expo ställer, och besvarar, lyder: ”Är det bara invandrare som begår brott?”

En föreställning som naturligtvis lätt låter sig vederläggas – men vem har någonsin givit uttryck för den?

Ett övergripande och återkommande budskap är TOLERANS. Det är vad Expo representerar, i motsats till sverigedemokrater och andra invandringskritiker.

”Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, med förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. Med våra tre olika verksamhetsinriktningar uppmärksammar vi det hot som intoleransen utgör mot det öppna samhället.

Vi utmanar intoleransen genom att granska den intoleranta miljön.

Expo Research samlar och analyserar information om intoleranta grupper, nätverk och fenomen…”‘

En hållning att ”tolerera” ligger uppenbarligen någonstans mittemellan att hålla med och att inte hålla med. Man står ut med, låter någon hållas.

Men uppenbarligen finns det grupper och åsikter som inte heller Expo vill tolerera eller anser ska tolereras: det är ju själva grundvalen för dess skolverksamhet.

eskola1
eskola2
En reflexion utifrån ”Expo skola” blir ju: ska inte skolundervisningen i Sverige vara opartisk och allsidig?

Om skolor släpper in företrädare för Expo, borde inte detta balanseras med att släppa in även företrädare för synsätt som inte är politiskt korrekta?

Expos karaktär

Tidskriften Expo gör nu anspråk på att företräda det mesta som är fint: att vara anständig, human och ”rumsren”, att besitta sakkunskap och objektivitet, att intaga en demokratisk hållning, vara ”tolerant”, osv.

Mina texter kring Expos tillkomst i Dispatch International ger, vill jag påstå, en annan bild:

”Från obskyrt nyhetsblad till ‘expertorganisation’.”

”Expo exponerat.”

”Så tystade Expo debatten i Sverige.”

Se också min bloggtext kring Expo nr 3/96.

Expo är enligt egen utsago ”Sveriges största kunskapsbank om högerextrema och antidemokratiska företeelser i Skandinavien.”

Stiftelsen Expo ”värnar demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, högerextrema, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället.”

larsson
Hur det arbetet gått till konkret har Stieg Larssons agerande vittnat om – han var med vid tidskriftens start och var under en period Expos redaktör.

•  Vid ett möte i ABF-huset i Stockholm år 2000 applåderade han att Blågula frågor inte fick tillgång till möteslokaler.

•  ”ÖVERLEVA DEADLINE – handbok för hotade journalister”. Så löd titeln på en bok  av Stieg Larsson, utgiven av Expo tillsammans med Journalistförbundet, år 2000.

I denna bok nämndes inte bara nazistiska grupperingar, grupper som framfört hot eller grupper som på något sätt kunde misstänkas vara delaktiga i våldsdåd. Nej, där fanns även Blågula Frågor, Fri Information, Salt och Sverigedemokraterna med.

För Larsson flöt begreppen samman – att hota eller bara misstro journalister:
”Blågula Frågor och liknande gruppers retorik kan möjligen tas med, tja, en nypa salt, men det sammanlagda intrycket av dessa gruppers propaganda är att den underblåser bilden av journalister som icke trovärdiga och odlar misstroende mot journalistiska bedömningar i massmedia.”

ar
•  Andreas Rosenlund hade klandrat meningsmotståndare för att inte vilja ”föra ett demokratiskt samtal”. När BGF ville debattera offentligt med Expo blev svaret ändå nej från Stieg Larsson.

•  Så här långt rörde det sig om uttalanden som var offentliga. En skrivelse till medlemmar i Öppna Kanalen blev – av misstag? – tillgänglig för oss inom BGF. Där återkommer Stieg Larsson till att BGF skulle ägna sig åt att ”hota”.

Där hävdade Stieg Larsson att samhället inte måste:

”…tillhandahålla medel och utrymme för obehagliga organisationer och företeelser som huvudsakligen vänder sig mot grundläggande principer för demokratin.

All form av rasism är i grunden antidemokratisk. Blågula frågor får mer än gärna fortsätta att producera sin propaganda på egen hand, för egna kostnader, i egna tidningar etc, inom lagens råmärken. Däremot finns igen orsak för public access-TV att automatiskt tilldela Blågula frågor sändningstid.

Radio- och TV-lagen medger utrymme att under vissa förutsättningar neka sändningstillstånd till PA-kanalens medlemmar. Det gäller om programmen innehåller följande:

1. sexuellt våld och grovt våld mot människor och djur


2. pornografi eller ensidig visning av våldsskildringar


3. hot eller missaktning mot folkgrupp eller grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion.

Stiftelsen Expo har i flera år bevakat föreningen Blågula frågor. En granskning av till exempel Blågula frågors hemsida visar att organisationen med god marginal uppfyller kraven på att nekas public access med hänvisning till punkt 3.”

I Stieg Larssons värld hade fakta och värderingar blivit till ett: den som erkänner det faktum att bidragsberoendet är högre bland somalier än bland etniska svenskar har därmed givit uttryck för ”missaktning” mot somalier.

intol
I linje med denna argumentering ligger Exposvaret på ett BGF-genmäle:
”Vi skriver om Blågula frågor eftersom ni inte klarar av att skilja mellan invandringspolitik och invandrare.”

Svepande, på ett sätt som gör det omöjligt att bemöta: hur har BGF här skrivit konkret och hur skulle det ha kunnat skrivas annorlunda? Hur skulle det vara möjligt att diskutera invandringspolitik, om man inte får beröra de problem som den förda invandringspolitiken har medfört?

oktvExpo hade redan här nått expertstatus, och därmed blivit en maktfaktor. Det blev som Larsson förordade. Nix tolerans.

Blågula frågor fick inte (genom MSG – Medborgerliga Studiegrupper)  bli medlem i Öppna Kanalen och sända lokala TV-program på samma sätt som t ex 5 somaliska, 4 eritreanska och 4 iranska föreningar kunde göra.

nej

Ny klasskamp?

Vad vi nu tvingas föra blir en dubbel försvarskamp.

A. Ekonomiskt-socialt

I takt med ökad bidragsinvandring görs nedskärningar i våra sociala trygghetssystem, samtidigt som brottsligheten parkerat sig på en nivå långt över den som gällde för några decennier sedan.

B. Demokratiskt-politiskt

I takt med nedskärningar och ökade orättvisor undermineras möjligheterna att verka politiskt, genom grova fysiska angrepp på regimkritiker.

Vi kan samtidigt tala om en dubbel klasskamp.

• Klart är att det framförallt gäller att försvara svagas intressen, att skydda utsatta grupper av svenskar. De som nu helt sviks av 7-klövern.

• Samtidigt blir motståndarna i denna kamp de mer välbesuttna i samhället. Det gäller inte bara de som genom pengar, media och politik har makt. Det gäller även de stormtrupper på gatorna, som står för de fysiska angreppen.

Eskilstuna-Kuriren, den 3/10 2013:

”I onsdagens Eskilstuna-Kuriren visar vi att de ledande och mest aktiva vänsterextremisterna i Mälardalen kommer från välbärgade och ordnade hemmiljöer. Flera av dem har inflytelserika föräldrar, och ungdomarna själva framhåller gärna sin bakgrund i förhör med polisen.”

Detta politiska våld börjar nu likna en epidemi!

– Våldet mot sverigedemokrater – detta helt ensidiga våld – har blivit en sorglig följetong, år efter år.

vs

– I februari 2009 blev Vavra Suk, då redaktör för Nationell Idag, överfallen i Stockholm, av ett 20-tal maskerade personer beväpnade med påkar. Polisen rubricerade det som mordförsök.

ds

– I början av oktober 2013 blev Daniel Spansk, SvP:are och kommunfullmäktigeledamot i Nykvarn, överfallen och misshandlad i Stockholm.

jw

– Nu, i slutet av oktober 2013, har även Jimmy Windeskog, redaktör för Nationell Idag, blivit överfallen och misshandlad med batonger i Stockholm.

Vilken syn på politiskt våld har Sveriges statsminister?
Kolla 3.10 in på denna film:

Men det handlar inte bara om Fredrik Reinfeldt. Ett ansvar för våldsutvecklingen ligger också på massmedia, genom

1. stämplandet och avhumaniseringen av kritiker

2. bagatelliserandet och mörkandet om våld mot kritiker

3. relativiseringen och lögnerna om ömsesidighet.

Formellt sett tar redaktörer och journalister avstånd från politiskt våld, men önskar de uppriktigt en fredlig samhällsutveckling, då måste demoniseringen av kritiker upphöra – den som nu jämnar vägen för stormtrupperna.

Läs mer

Pressfrihet viktig även nu?

Den totala falskheten

Ondskans imperium

Generösa damer

Olyckligt beslut?

Överdrivet om nyanlända?

(Nu med svensk text:)

Denna film, kritisk mot den förda invandringspolitiken,  gäller alltså England.

För bara några år sedan skulle jag kanske bedöma den som så överdriven, att jag ogärna ville medverka till dess spridning.

Tillspetsad är den förvisso, men bottnar ju i en verklighet – bara smärtsamt uppenbar i både England och Sverige!  Verkligheten har nu blivit så absurd, att varje försök till satir kan låta smaklöst.

Bara ett exempel i mängden: lagen från den 1 juli i år om i praktiken gratis sjukvård åt utlänningar som befinner sig illegalt i Sverige. Formellt ska det kosta en 50-lapp, men om vederbörande är id-lös – vart ska då räkningen skickas?

Dispatch International har skrivit bra om detta, vilket ska komma med i nästa tabloid: http://www.tabloiderna/tab2014.pdf

3Läs mer

Enoch Powell – en ovanlig politiker

Hemorten som försvann

Samband