• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Schizofren vithet

majsl
”Att dela in människor efter hudfärg, religion eller något annat är så lågt man kan sjunka. Vi måste prata klartext: Sverigedemokraterna härstammar i rakt nedstigande led från nazistiska och rasistiska organisationer och partier.”

Så sade Stefan Löfvén i ett förstamajtal 2010.

Sedan blev Löfvén partiledare (S) och slog i en TV-debatt fast:

”Det finns inte vi och dom!”

pb

”Människan har inga raser, biologiskt sett”.

Det har SD-K-redaktören Paula Bieler konstaterat.

Möjligen hade hon då läst i Wikipedia: ”Inom antropologin råder konsensus om att det inte finns människoraser, och man anser att försök till identifiering av rasskillnader mellan människor är rent ovetenskapligt.”

• Svenskar finns inte.  Alternativt är  alla människor svenskar, så snart de satt sin fot på svensk mark.

• Inte heller finns vita människor. Bara en social konstruktion, kantänka, precis som kön är det.

DESSA NYA KUNSKAPSRÖN hindrar dock inte att det finns en kategori av människor som har en särskild anledning att skämmas och känna skuld.

Och det är just vita människor.

Kring detta resonerar Jared Taylor från American Renaissance i denna film, försedd med svensk textning.

Martin Luther King argumenterade att ingen skulle dömas efter sin hudfärg – alla skulle bedömas lika, ges samma chanser.

Martin Luther King

Detta har sedan glidit över i sin motsats, under godhetens baner.

Vi har fått ”positiv särbehandling”.

Läs mer

Etnisk särbehandling

Folkhemmets balkanisering

När lika möjligheter blev 50/50

Vit skuld

Svart eller vit makt?