• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Ministerstyre?

svdll

Wikipedia:

”Ministerstyre är en term som innebär att en minister i vissa länder har rätt att detaljstyra den del av förvaltningen som lyder under ministern, ungefär som en verkställande direktör i ett företag. När ministerstyre råder är ministern den som har det yttersta ansvaret för alla beslut och handlingar som företas inom sitt departement eller ministerium (ministerförvaltning) inför den lagstiftande församlingen, regeringschefen eller statschefen; till exempel kan en minister gå in i enskilda ärenden, åsidosätta underlydande tjänstemän och fatta slutgiltiga beslut.

I länder som Danmark, Norge, Storbritannien och USA råder ministerstyre och detta är vanligt förekommande i de flesta länder. Finland och Sverige har dock regler som förhindrar ministerstyre i enskilda ärenden…”

Den 26/9 2013 har kulturminister Lena Liljeroth en artikel på SVT Debatt med rubriken ”Antidemokratiska tidningar bör inte få statsstöd”. 

Av bildtext framgår att artikeln har sin udd i ett konkret fall för presstödsnämnden: ”Lena Adelsohn Liljeroth (M), inför beslutet om presstöd till högerextrema Nya tider:”

Ingress:

”PRESSTÖDET Rätten att yttra alla typer av budskap, även antidemokratiska, skyddas i grundlagen. Men att få presstöd är ingen rättighet som tillkommer samtliga tidningar. Min uppfattning är klar: Skattemedel ska inte användas för att främja spridningen av åsikter som strider mot demokratins grundläggande värden. Det skriver kultur- och medieminister Lena Adelsohn Liljeroth (M), inför Presstödsnämndens beslut om presstöd till högerextrema Nya tider.”

1984ll

Kärnan i ministerns resonemang är att på orwellskt manér vända ut och in på begreppen. Hon vill, beträffande presstöd, se en ”demokratiparagraf” införd.

• Denna nya paragraf skulle stoppa stöd åt tidningar som ”Nya Tider” och ”Nationell Idag”.

• Redan innan ”demokratiparagrafen”  är på plats vill hon stoppa det nu aktuella presstödet till ”Nya Tider”.

Ministerns definition på ”demokrat” är uppenbarligen densamma som vi lärt oss känna igen från politiskt korrekt håll: någon som i olika frågor tycker som makthavarna gör.

Det är en ny definition på demokrati, vill jag påstå, jämfört med den som fram till nyligen varit gängse:

A. Folkstyre

B. Demokratiska fri- och rättigheter – däribland informations-, mötes- och yttrandefrihet.

inv

Liljeroth skriver:

– ”alla människor är lika värda och att ingen ska diskrimineras på grund av sin religion, sitt etniska ursprung eller av annat skäl”

– ”Skattemedel ska inte användas för att sända budskapet att människors värde beror på var jag kommer ifrån”

– ”Sverige ska vara ett tolerant och humant land,.. I detta ligger acceptansen för att vi är olika.”

Mer konkret, vad är det som Liljeroth här vill få sagt?

• Är det att den som förespråkar en reglering och begränsning av invandringen därmed inte är att betrakta som demokrat?

• Får vi inte säga nej till någon ansökan om PUT?

• Ska varje människa på Jorden i princip ha rätt att bo i Sverige och bli försörjd av det svenska samhället?

Med tanke på regeringens utvidgning av illegala invandrares (”papperslösas”) sociala rättigheter blir den tolkningen tyvärr inte långsökt!

Rör sig Lena Liljeroth då med en rimlig demokratidefinition?

Jag kan inte finna det!

skarm

PÅ EN PUNKT HAR LILJEROTH RÄTT: varje publikation kan inte få presstöd. I botten måste finnas både objektiva kriterier och någon form av kvalitetskrav. Detta gör dock inte att man kan bortse från presstödets grundläggande syfte.

Syftet med presstödet är att befrämja en åsiktsmässig mångfald i utbudet av dagstidningar och tidskrifter.

Jag vill påstå att det behovet är uppenbart, för att inte säga skriande!

jstup

Just den situationen utgör också bakgrund till att Nya Tider startades. NT tillkom för att erbjuda ett alternativ till den ofta mycket ensidiga bild som presenteras i övriga media.

Om detta vittnar redan inramningen av ministerns artikel på SVT. Som en ”saklig information” förmedlas påståendet att Nya Tider är ”högerextrem”.

Jag tillhör dem som under lång tid (utan gensvar) har efterlyst definitioner på de begrepp som så flitigt används i massmedia:

– vad lägger man in i begrepp som ”höger” respektive ”vänster”?

– vad gör en åsikt ”extrem”?

jmsv

Som återkommande skribent i Nya Tider blir förmodligen även jag klassificerad som ”högerextrem” – en intressant politisk resa, då jag har samma politiska grundvärderingar idag som på 60-talet, då jag som ung SSU:are var ”vänsterradikal”!

Konkret gäller det framförallt tre områden:

1. FRED-SÄKERHET
Sverige ska stå utanför NATO, vi ska arbeta för internationell nedrustning och vi ska reagera på stormaktsövergrepp.  Angrepp som det på Libyen 2011 och Syrien idag måste fördömas!

2. EKONOMI-MAKT
Bank- och penningväsende måste ställas under demokratisk kontroll, makt- och inkomstklyftor måste minska.

3. TRYGGHET-RÄTTVISA
Medborgarna måste få leva i trygghet, socialt och fysiskt. Diskriminering och orättvisor måste bekämpas.

Den förda invandringspolitiken får påtagliga negativa konsekvenser beträffande punkt 3.

nt1

Allt det här är områden som Nya Tider tar upp – på ett mycket bra sätt.

Det kan envar konstatera, genom att ta en prenumeration och läsa tidningen.

545 kr – bankgiro 108 – 0357.

PS

Enda skälet till att ha ett presstöd är att det kan bidraga till en bättre åsiktsmässig mångfald. Fungerar det inte så, då bortfaller grunden för ett fortsatt presstöd. Då kan vi lika gärna spara en dryg halv miljard av skattemedel.

Läs mer

Abdikerad vänster

FIIN-effekten

Global research – Libya

Kriget i Syrien som talande exempel!

SR om presstöd åt dissidenter

Andra röster om kulturministerns utspel

Avpixlat

Bojkotta gammelmedia

Fria Tider

Petterssons blogg

Realisten (1)

Realisten (2)

Robsten

Sockerbitar

Tanja Bergkvist

Värmlandsgruppen

15 svar

 1. Helt klart MINISTERSTYRE!
  Fru Liljeroth har vistats så länge nu i sionistmaktmiljön
  så hon har inget annat perspektiv än det.

 2. ”Skattemedel ska inte användas för att främja spridningen av åsikter som strider mot demokratins grundläggande värden.”
  Sharia strider mot demokrati. Då finns det en hel del skattepengar att spara in på att dra in bidragen till de ideella och religösa föreningar, som sprider det budskapet.
  Men det vågar de inte föreslå! Då skulle ju någon kunna bli kränkt!

 3. Juden Hans-Gunnar Axberger gjorde karriär på att sätta sanningssägaren Ahmed Rami i fängelse.
  Informera allmänheten om detta, alla som har möjlighet.

  Ytterligare rättsröta denna gång i Svea Hovrätt –
  27/9 i DN: ”Tonårspojkar frias från gruppvåldtäkt”.
  Damer och Herrar!
  Så här kan vi inte ha det…

 4. Liljeroth är totalt galen och vet inte ens vad ordet demokrati betyder.

  Hon borde avsättas liksom alla andra ministrar i denna avskyvärda regering som bestämmer över oss svenskar.
  Det måste vara någon sjukdom de drabbats av.
  Ingen av dem är normal och i spetsen går
  en statsminister som borde avsättas omedelbart!

  Hade vi levt i ett annat sekel hade folket gjort sig av med dem för länge sedan genom våld. Men idag är svenskar upptagna av arbete för att försörja sig eller en familj och att titta på TV som förmedlar lögner.

 5. Jag blir så förvirrad. Tillhör inte Adelsohn Liljeroth blåhögern? Inget parti i 7-klövern är vad de varit eller har de blivit samma politik i alla de sju partierna?

 6. Liljeroth skriver vilseledande: -”alla människor är lika värda”
  Skall man vara Högste Kulturivrare krävs att man är välunderrättad.

  Klippt från http://www.d-intl.com/2013/09/22/ledare-mantrat-om-allas-lika-varde-ar-en-feloversattning

  Mantrat om ’allas lika värde’ är en felöversättning
  Författare: Ingrid Carlqvist

  Så hur började den propaganda som nu verkar ha hjärntvättat stora delar av befolkningen till att hävda att alla människor är lika värda?

  Det hela kommer faktiskt från en felöversättning av FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, vilket Jan Gillberg föredömligt redogör för i sitt magasin DSM, Debatt Sanningssökande Mediekritik, nr 3 2013.

  Ursprungstexten skrevs på franska och lyder:

  ”Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils son doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.”

  Den engelska versionen lyder:

  ”All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in spirit of brotherhood.”

  Franska dignité och engelska dignity betyder värdighet. Men den svenska översättningen blev såhär:

  ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

  • Bra påpekande!

   Jag gjorde just två Googleöversättningar:
   • engelska ”dignity” blev på svenska ”värdighet”
   • svenska ”värde” blev på engelska ”value”.

   Vår kulturminister gör ett obildat intryck.
   Men där är hon ju inte ensam – ingår i en flock.

 7. […] Lena Liljeroth har ju agerat konsekvent mot presstöd  till vare sig Nationell Idag eller Nya […]

 8. […] Vilket bekräftats genom kulturministerns ambitioner att stoppa presstöd till Nya Tider. Den är ju ”antidemokratisk”… […]

 9. […] att börja med kunde hon verka för att presstöd även i fortsättningen ska kunna utgå enligt intentionerna, dvs till att värna en åsiktsmässig […]

 10. […] Lena Liljeroth Adelsohn (M) har ju tydligt deklarerar att ekonomiskt stöd  ej bör utgå till tidningen Nya Tider, då den har en för pk-iter obehaglig politisk färg. […]

 11. […] det inte just så vår kulturminister argumenterar, då hon vill förvägra presstöd åt sverigevänliga tidningar? I demokratins namn […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: