• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

När är botten nådd?

svbotten

Skånska Dagbladet, den 23/9 2013:

”Polisens kartläggning av romer i Sverige är upprörande och oförsvarbar. Det förklarade integrationsminister Erik Ullenhag på en presskonferens under måndagen.”

”– Jag trodde att det var helt otänkbart att något sådant skulle förekomma i Sverige i dag. Det är olagligt med registrering på etnisk grund. Det är dessutom inte är värdigt ett rättssamhälle att hamna i situationer där vi delar in människor efter etnicitet och det är det som nu sker. Det är för tidigt att säga hur omfattande den här registreringen har varit men vi vet att det har hänt, förklarar Erik Ullenhag.Integrationsministern förutsätter att polisen går till botten med det som hänt…”

Ja, när har Sverige nått en botten – intellektuellt, politiskt och ekonomiskt?

Många med mig, som engagerade sig mot den förda invandringspolitiken i början av 1990-talet, kunde då knappast föreställa sig att det skulle kunna gå så långt som det nu gjort i vårt land!

Nu är det naturligtvis inte detta som integrationsminister Erik Ullenhag syftar på. Bakom hans uttalande ligger en förutsättning att polisens registrering av romer gjorts utifrån att de är romer, inte utifrån att där finns nätverk av brottslighet.

Justitieminister Beatrice Ask går på i samma stil. Hon är arg på polisen och ber romer om ursäkt. Även hon är redan klar med sin dom över polisens agerande, innan saken har närmare utretts.

ursakt

Julia Caesar raljerar:

”PK-eliten har julafton en hel vecka

Alla media hakar på DN:s drev. Det här köttbenet ska tuggas till sista gnuttan benmärg är avgnagd. Att alla som bor i Sverige är registrerade innan vi ens föds spelar ingen roll. Det som gäller alla andra får inte gälla romer, då är det diskriminering och rasism. Rikspolischefen Bengt Svensson säljer omedelbart ut sina underlydande och påstår att detta har han inte känt till, och ett sådant register är naturligtvis totalt förkastligt.

Justitieminister Beatrice Ask (m) krälar i stoftet, faller på knä och ber landets alla romer om ursäkt – innan hon ens har satt sig in i saken eller tagit reda på om det finns någon anledning till ursäkter. Hysterin är total. De romska kränkthetsarméerna mobiliserar till siste man. PK-eliten har julafton en hel vecka. Här kom den äntligen, den slutgiltiga bekräftelsen på att svenskar är rasister och poliser de värsta rassesvinen. Var det inte det vi alltid har trott?”

VILL MAN bekämpa brottslighet blir det rimligen ändamålsenligt att kartlägga brottslingar och deras kontakter. Sker detta, då blir ett resultat beträffande kriminella romer, att andra romer kommer med i kartläggningen. Detta redan därför att andra romer finns med i deras umgängeskrets. I vissa fall kan även andra romer vara kriminella, i andra fall är detta ändå en viss sannolikhet eller risk. Även icke-kriminella romer kan då komma med i ett register, men det är inte detsamma som att de drabbas av rättsliga åtgärder.

Registret blir ett redskap för polisen om var de ska prioritera sin spaning, det ökar möjligheterna till effektivitet, med begränsade resurser. Lätt att ha förståelse för från skattebetalare som vill se resultat i polisarbetet och från medborgare som vill slippa att bli brottsoffer.

euliv

En invändning som också rikspolischefen Bengt Svensson hade är att även barn kommit med i polisens register. Det är inte en invändning som jag kan dela! Flera faktorer kan göra det rationellt att där få med också barn.

1.  Även barn kan ägna sig åt brottslighet. Det framgår t ex av denna film, 2 minuter in:

Det framgår troligen också av en inlåst BRÅ-utredning.

Petterssons blogg citerar Jerzy Sarnecki:

”Företrädarna för Romerna och socialtjänsten var mycket bekymrade för sina ungdomar. Det ville göra en undersökning. Jag tyckte att det var en bra ide. Projektet startade i samarbete med dessa grupper och vi började få data. Men BRÅ:s styrelse ansåg att det var olämpligt och lade ner undersökningen. Data låstes i ett kassaskåp utan att bearbetas. Jag antar att de ligger fortfarande där.”

2.  Prognosen för romska barn att bli brottslingar i vuxen ålder är ofta hög.

3. Barn används ibland för bidragsbedrägerier, detta gäller inte minst romer.

4. Bilar, telefoner och annan egendom kan eventuellt ha skrivits på barn.

zbarn
Punkt 2 kan möjligen få många att studsa till. Blir inte det cyniskt, att ge upp hoppet om romska barn?

Kanske det, men hur då agera för att ge dem en bättre framtid, och vilka har där det främsta ansvaret? Naturligtvis andra romer, framförallt deras egna föräldrar och nära släktingar.

Kriminella romer är inte den enda problemgruppen i sammanhanget. Dit hör också iofs laglydiga romer, men som indirekt solidariserar sig med de kriminella romerna.  Grunden till registreringen är ju en utbredd brottslighet bland romer, med många brottsoffer. Där ligger det grundläggande problemet!

I dagarna kan vi bevittna hur denna sjuka hållning tar sig uttryck i det helt onyanserade skallet mot polisen, där man  jämför med Hitler och kräver skadestånd. (Romska ungdomsförbundet krävde en kvarts miljon kr till varje icke-kriminell rom som polisen registrerat – vilken skada hade dessa romer åsamkats genom att finnas med i registret?)

Här finns alltså två problemgrupper av romer – det kriminella och de lättkränkta.

Till detta kommer en tredje problemgrupp. Det är en kategori av svenskar, de som deltar i hetsen mot polisen. Profiler i det sammanhanget är Reinfeldt-ministrar som Erik Ullenhag och Beatrice Ask.

Formellt vill även regeringen bekämpa brottslighet, den satsar ju miljarder på polisens verksamhet. Men om man sedan bakbinder poliserna – blir inte det som att kasta pengarna i sjön?

isjon

PS

Karl-Olov Arnsberg, som under många år forskat kring zigenare, blir inte tillfrågad om att uttala sig i massmedia. Julia Caesar förmedlar dock detta:

“Journalister på etablerade media frågar inte mig därför att de vet att jag säger ‘fel saker’. Bättre att ringa upp Rosa Taikon som är 87 år, bor i Härjedalen och inte har levt ett vanligt romskt liv sedan hon var barn, och knappt då heller. Det viktiga är att hon säger det som journalisterna vill ha sagt.”

arnstberg

De synpunkter från professor Karl-Olov Arnstberg som PK-media inte vill höra kommer istället här:

1. Det register som utlöste drevet är ett kriminalregister och har ingenting att göra med tyskt 1930-tal eller utrotning.


2. Det finns flera skäl att hålla rätt på barnen eftersom kriminaliteten dels är familjebaserad, dels snarare beundrad än kritiserad internt bland romer.


3. Går man igenom kommunala och statliga insatser för romer under de senaste femtio åren, så kommer man att upptäcka att ingen annan grupp har fått så mycket positiv särbehandling som denna.


4. Svenska journalister är inte intresserade av annan information om romerna än att de är förtryckta och kränkta.


5. Genom att berätta fel story om romerna så bäddar man för att romer kan fortsätta att kvittera ut ersättningar från samhället och har lättare för att hitta naiva svenskar att blåsa.


6. Journalisterna har att välja mellan att solidarisera sig med en etnisk grupp med en parasitär försörjningsnisch och att solidarisera sig med det samhälle och den skattebetalande befolkning som inte bara försörjer dem utan också ger dem ett bra samhälle att leva i. Har de någon gång tänkt tanken att det var romer som skulle ordna samhället för dem? Tror de att Sverige skulle bli ett bättre samhälle då?


7. Ingen journalist har kunnat visa att dessa register i något sammanhang använts för att kränka romer.


Sammanfattningsvis, skriver Arnstberg:

“Genom att inte vilja söka annan kunskap än den som visar att svenskarna och svenska myndigheter, i synnerhet svensk politik, kränker romer, demonstrerar journalisterna sin kunskapsfientlighet och sin trolöshet mot det samhälle och folk de tillhör. När jag ovan skrev att romer har en parasitär försörjningsnisch så är det något jag både vet och kan leva med.”

Läs mer

Andra register (1)

Andra register (2)

Andra register (3)

Det ”bidde en tumme”

Etablissemangets hybris i belyst glasmonter

K O Arnstberg om svenska journalister

Romer tvingar sina barn att stjäla