• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Två filmer om brottsbekämpning

För fyra år sedan gjorde jag denna film om brottsbekämpning:

Nu har jag fått fram ytterligare en film om detta, utifrån det DN-initierade mediadrevet mot svensk polis, för dess försök att bekämpa zigansk brottslighet:

Komplettering till filmen – Peter Springare i SR Studio Ett den 25/9 2013:
” Vartenda polisdistrikt arbetar med såna här register, och det vet rikspolischef Bengt Svensson mycket väl. Inom svensk polis jobbar vi underrättelsebaserat, och det innebär att vi kartlägger och registrerar kriminella och deras nätverk. Det har vi lagstöd för att göra. Etnisk registrering förekommer inte, inte ens tendenser till det.

När Bengt Svensson utgår ifrån att Malmöpolisen bryter mot gällande lag visar han att han saknar förtroende för dem. Dessutom ger han näring åt spekulationer där polisen pekas ut som rasbiologer och att vi diskriminerar romer.”

springare

Just efter att ha gjort denna nya film fick jag del av vad Petterssons blogg skriver – ytterligare en faktor som gör det relevant att få med även barn i denna typ av kartläggningar:

Petterssons:

”Kriminella har telefoner i barnens namn, undgår avlyssning

Stockholmspolisen byggde upp ett omfattande register över kriminella i Södertälje för att bekämpa det så kallade Södertäljenätverket. Även i det registret finns flera barn inskrivna, säger Gunnar Appelgren, chef på roteln för grov organiserad brottslighet. Enligt honom var det nödvändigt för att kunna se kopplingar mellan ogifta föräldrar och när kriminella skrev telefonabonnemang till sina barn.

Nyheten rapporteras förstås med anknytning till den infekterade debatten om Skåne-polisens register över romer.”

psontel

Läs mer:

Media och journalister kartlägger

Svenska elitens hybris